Rasekossa on tarjonnassaan myös sellaisia perustutkintokoulutuksia, joihin tänä vuonna ei voi hakea yhteishaun kautta vaan ainoastaan jatkuvalla haulla. Myös nuori voi hakeutua näihin koulutuksiin. Lue niistä lisää:

Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

• metallisepän osaamisala
• puusepän osaamisala
• restauroinnin osaamisala
• tuotteen valmistuksen osaamisala, muinaistekniikka
• tuotteen valmistuksen osaamisala, digitaalinen valmistus

Taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä ja laadukkaita tuotteita sisustukseen ja elinympäristöön. Alan ammattilaiset toimivat mm. puu-, metalli- ja restaurointialoilla ja vastaavat yleensä koko tuotteen valmistamisesta raaka-aineista lopulliseksi tuotteeksi. Alalla korostuvat yksilöllinen tekeminen, kädentaidot sekä suunnittelu ja korkeatasoinen valmistus. Työtä tehdään usein perinteiseen työtapaan pohjautuvilla tekniikoilla mutta yhä enemmän myös moderneilla digitaalisilla menetelmillä ja laitteilla.

Rasekossa voit opiskella neljällä eri osaamisalalla. Metallisepän opintojen aikana tutustut metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja valmistat taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esineitä. Perinteisten tekniikoiden lisäksi voit kokeilla erilaisten materiaalien kuten puun, nahan tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena käytössäsi on 3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla.

Puusepän alan koulutuksessa perehdyt materiaaleihin, pintakäsittelyihin ja sekä perinteisiin että moderneihin digitaalisiin menetelmiin ja laitteisiin. Koulutuksen aikana suunnittelet ja valmistat erilaisia käyttöesineitä, huonekaluja ja muita puusepänalan tuotteita. Puusepän alan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti alan kokemusta jo omaaville tai ammatinvaihtajille.
Restauroinnin osaamisalan pääsisältöinä ovat vanhojen rakennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustekniikat. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla, joissa perehdytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoihin ja tarvittaviin asiakirjoihin.

Muinaistekniikkaa, tuotteen valmistuksen osaamisalaa opiskellessasi perehdyt esihistoriallisiin ja historiallisiin työmenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metallivalutekniikoihin, perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä luu-, sarvi- ja nahkatöihin. Koulutuksessa korostuvat kulttuurihistorian ja käsityöperinteiden ymmärtäminen sekä opitun soveltaminen nykyaikaan. Muinaistekniikan opinnoissa voit syventyä myös erilaisten elämyspalveluiden tuottamiseen tai ohjaustoimintaan. Muinaistekniikan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti taideteollisuusalan kokemusta jo omaaville tai ammatinvaihtajille.

Digitaalinen valmistus, tuotteen valmistuksen osaamisalan koulutus koostuu erilaisten suunnitteluohjelmistojen sekä digitaalisten laitteiden käytön opiskelusta ja niiden hyödyntämisestä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Koulutuksen aikana tutuksi tulevat niin 3D -mallinnus, vektorigrafiikka kuin kuvankäsittelykin ja valmistat tuotteita mm. laserleikkurin, 3D -printterin, suurkuvatulostimen sekä erilaisten jyrsinten avulla. Koulutus antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi tekstiili-, puu- tai metalliteollisuudessa, markkinoinnin, muotoilun tai tuotekehityksen aloilla sekä ohjaustoiminnassa ja yrittäjänä.

Osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa tai työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Yhteistyökumppaneita meillä on mm. Maltalla, Islannissa ja Hollannissa.

Opinnoissa on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla). Lisäksi opiskellaan osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esim. Metallisepän alan tuotteen valmistaminen) sekä useita valinnaisia osia kuten Erikoistuminen taideteollisuusalalla, Yritystoiminnan suunnittelu tai Käsityötaidon ohjaaminen. Myös toisten tutkintojen osia voidaan hyödyntää.

Koulutuksen tavoitteena on, että opintojen aikana sinulle syntyy ammattiosaamisen ja tutkinnon lisäksi kontakteja työelämään ja kenties yritysidea tai monipuolista tietopohjaa hakeutua halutessasi jatko-opintoihin. Taideteollisuusalalla työllistytään osaamisalasta riippuen mm. huonekalujen, kiintokalusteiden ja sisustus- ja koriste-esineiden suunnitteluun ja valmistukseen tai rakennusten tai tuotteiden korjaustehtäviin yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Alan ammattilaisia toimii lisäksi esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita myyvissä yrityksissä sekä museo- ja matkailualoilla.

Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen www-sivulla olevaa linkkiä käyttäen. Taideteollisuusalan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. Koe on yksipäiväinen ja siihen kutsutaan kaikki hakijat. Kokeessa mitataan erilaisilla alakohtaisilla tehtävillä sekä haastattelulla hakijan soveltuvuutta alalle.


Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

• designtekstiilien valmistaminen, designtekstiilien valmistaja
• muodin alalla toimiminen, muotiassistentti
• vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, mittatilausompelija

Haluaisitko toimia tekstiilien ja muodin alalla ideoiden markkinointia ja tapahtumia, valmistaen laadukkaita vaatteita ja asusteita tai suunnitellen ja valmistaen yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä? Tekstiili- ja muotialalla on monia ammatteja ja tehtäviä, työ on usein kansainvälistä ja alalla tehdään jatkuvasti uusia innovaatioita. Myös vastuullisuus ja kiertotalous lisäävät koko ajan merkitystään.

Mittatilausompelijan opinnoissa painottuvat asiakaslähtöinen työskentely, suunnitteluprosessi, kaavoittaminen ja sovittaminen, valmistuksen suunnittelu sekä vaatteiden laadukas toteutus ja niiden elinikää pidentävä korjausompelu. Digitaalisia menetelmiä ja välineitä käytetään yhä enemmän sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Designtekstiilien valmistajan koulutuksessa tutustutaan monipuolisesti materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kangasta painaen, kutoen, värjäten ja huovuttamalla sekä alan erikoistekniikoita ja nykyaikaista digitekniikkaa hyödyntäen.

Muotiassistentin koulutukseen sisältyy vaatteen valmistuksen perusteet, materiaalituntemusta sekä mm. tyyli- ja trenditietämystä, markkinointiviestintää, tapahtumajärjestelyjä, asiakaspalvelua sekä paljon valinnaisuutta esim. verkkokauppaympäristössä toimimista.

Osaamista voit hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa tai työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla. Yhteistyökumppaneita meillä on mm. Maltalla, Islannissa ja Portugalissa. Voit rakentaa osaamistasi myös toisten koulutusalojen valinnaisilla osilla esimerkiksi myyntitapahtuman toteuttamisen tai visuaalisen myyntityön osalta.

Tutkinnossa on kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen sekä Osaamisesta ja tuotteista viestiminen) sekä tutkintonimikkeen määräävät osat Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, Designtekstiilien valmistaminen tai Muodin alalla toimiminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit syventää taitojasi haluamissasi teemoissa (esim. Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa, Verkkokauppaympäristössä toimiminen tai Ohjaustehtävissä toimiminen).

Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn erilaisissa vaatteiden ja tekstiilien suunnittelu-, valmistus-, viimeistely- ja huoltotehtävissä sekä myynnin ja markkinoinnin tai ohjauksen tehtävissä joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen www-sivulla olevaa linkkiä käyttäen. Tekstiili- ja muotialan perustutkintoon hakeville järjestetään soveltuvuuskoe. Koe on yksipäiväinen ja siihen kutsutaan kaikki hakijat. Kokeessa mitataan erilaisilla alakohtaisilla tehtävillä sekä haastattelulla hakijan soveltuvuutta alalle.

Tällä hetkellä suomalaisessa muotiteollisuudessa on hyvä meininki. On syntynyt paljon uusia brändejä, jotka tarvitsevat innokkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä.


Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

• hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
• kampaajatyön osaamisala, kampaaja
• parturityön osaamisala, parturi

Hius- ja kauneudenhoitoalan työ on yksilöllistä asiakaspalvelua, joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työ on vaihtelevaa ja itsenäistä suunnittelutyötä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Opiskellaksesi Rasekossa hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon tarvitset alan työpaikan, oppisopimuspaikan tai koulutussopimuspaikan kampaamossa, parturissa, apteekissa, kosmetiikkamyymälässä tai alan erikoisliikkeessä riippuen haluamastasi osaamisalasta.

Opinnot sisältävät ammattiteorian ja työteknisten harjoitusten lisäksi asiakaspalvelua, ohjausta ja kauneudenhoitoalan tuotteiden myyntityötä. Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Opintoihin sisältyy yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla) sekä osaamisalan mukaisia tutkinnon osia (esim. Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut tai Kampaajapalvelut). Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät osaamistasi. Osan opinnoista voit halutessasi suorittaa myös ulkomaanjaksolla.

Kampaaja tai parturi työskentelee alan yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä sekä alan maahantuontiyrityksissä tai tukkureilla. Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät apteekeissa, laivoilla, tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla, alan tukuissa, kouluttajina/konsulentteina tai alan erikoisliikkeissä.

Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen www-sivulla olevaa linkkiä käyttäen.


Matkailualan perustutkinto

• majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija
• matkapalvelujen myynnin osaamisala, matka-asiantuntija
• matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Kiinnostaako sinua matkailualalla työskentely esimerkiksi erilaisissa matkailualan palveluja tarjoavissa yrityksissä, kulttuurikohteissa, huvipuistoissa, hotelleissa tai matkailukeskuksissa? Voit opiskella Rasekossa matkailualaa, jos sinulla on taustalla ylioppilastutkinto (tai riittävästi lukio-opintoja) tai aiempi ammatillinen tutkinto.

Opiskelu sisältää lähiopetusta ja käytännön työskentelyä alan yrityksissä. Osana opintoja pystymme tarjoamaan hyvät mahdollisuudet lähteä työelämäjaksolle ulkomaille 3 – 12 viikon ajaksi. Yhteistyökumppaneitamme löytyy mm. Sveitsistä, Espanjasta ja Maltalta. Voit päästä opiskelemaan myös Aurinkorannikon matkaopaskouluun Espanjaan tai suorittaa Turun ammattikorkeakoulussa tradenomien Matkailu ja Wellness liiketoimintana -suuntautumispolun opintoja.

Opintoihin sisältyy yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa (Matkailualan asiakaspalvelu) sekä osaamisalojen mukaisia opintoja kuten Matkailupalvelujen toteuttaminen. Valinnaisilla opinnoilla voit syventyä itseäsi kiinnostaviin osa-alueisiin kuten retki- ja luontoruokailupalveluihin tai kokouspalveluihin.

Vastaanottovirkailijat työskentelevät hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. Matka-asiantuntijat työskentelevät matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa tai liikenneyhtiöissä. Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät esimerkiksi matkailukeskuksissa, ohjelmapalveluyrityksissä tai hotelleissa suunnitellen ja tuottaen palveluja erilaisille asiakasryhmille.

Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen www-sivulla olevaa linkkiä käyttäen.