Tekstiili- ja muotiala tarjoaa monenlaisia ammatteja ja tehtäviä. Työ on usein kansainvälistä ja alalla tehdään jatkuvasti uusia innovaatioita. Vastuullisuus ja kiertotalous lisäävät koko ajan merkitystään.  

Designtekstiilien valmistajan opinnoissa tutustut monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita pääset valmistamaan kangasta painaen, kangaspuilla kutoen, värjäten ja huovuttamalla sekä alan erikoistekniikoita ja nykyaikaista digitekniikkaa hyödyntäen.  

Mittatilausompelijan opinnoissa painottuvat asiakaslähtöinen työskentely, kaavoittaminen ja sovittaminen, valmistuksen suunnittelu sekä vaatteiden laadukas toteutus ja niiden elinikää pidentävä korjausompelu. Digitaalisia menetelmiä ja välineitä käytetään yhä enemmän sekä valmistuksen suunnittelussa että tuotteiden toteutuksessa.  

Muotiassistentin koulutukseen sisältyy tyyli- ja trenditietämystä, markkinointiviestintää, tapahtumien järjestämistä, asiakaspalvelua ja tärkeänä osana myös tuotteen valmistuksen perusteita sekä materiaalituntemusta. Valinnaisina opintoina voit opiskella esimerkiksi verkkokauppaympäristössä toimimista. 

Perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, designtekstiilin valmistaja

Perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija

Perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti

Perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen -tutkinnon osa, 15 osp

Perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkinto

Digitaalisuuden soveltaminen tekstiili- ja muotialalla, tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon osa, 45 osp

Ammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Tutustu koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, Designtekstiilien valmistaja (at)

Ammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Tutustu koulutukseen

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, mittatilausompelija (at)

Ammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen