Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Aloitus:

8.8.2024

Kenelle:

Sisustustekstiilien suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinnostuneet henkilöt. Jos sinulla on jo aiemmin suoritettu ammatillinen tutkinto, lähdemme suunnittelemaan kanssasi osaamisen hankkimista tutkinnon osittain.

Kuvaus:

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa käyttää työskentelyssään niin perinteisiä kuin uusiakin työtapoja (ml. digitaalisuus) sekä suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita sisustuskäyttöön. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kangasta painaen, kutoen, värjäten sekä alan erikoistekniikoita ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita tutkinnon osia yrittäjyydestä.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa
– tekstiili- ja muotialan työympäristössä toimiminen
– tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen

Yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa
– sisustustekstiilien valmistaminen

Henkilökohtaisesti valittavia osia, esim.
– erikoismateriaalien ja tekniikoiden hyödyntäminen
– erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa (Rasekon Fab Lab digitaalisen valmistuksen paja)
– tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen
– verkkokauppaympäristössä toimiminen
– tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen
– stailaaminen

Ja esimerkiksi kansainvälisessä työympäristössä toimiminen

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, Fab Labissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Toteutus:

Päätoiminen opiskelu, arkipäivisin. Mahdollisuus myös yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Kysy lisää

Vastuuopettaja Leena Simula-Cafaro, 044 7057586 leena.simula-cafaro@raseko.fi