Saavutettavuusseloste

Raseko.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.9.2020 ja sitä on päivitetty 2.6.2021.

Verkkosivuston saavutettavuusauditointi on tehty itsearviointina ja ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta 31.3.2020.

Palvelun saavutettavuuden tila täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset, eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita (täyttää WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriittiset vaatimukset).

www.raseko.fi -verkkopalvelu uudistetaan syksyllä 2021. Huomioimme saavutettavuusvaatimukset uuden sivuston suunnittelun alusta asti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Ei-saavutettava sisältö

– Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta tai aistin varaisesti havaittavien ominaispiirteiden osalta.

– Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia erottumisen osalta, mm. linkkityylien tai tekstin taustasta erottumisen osalta.

– Kaikki sivuston sisältö ei vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia navigoitavuuden osalta.

– Sivuston tekstisisällöt eivät välttämättä kaikilta osin vielä vastaa saavutettavuusvaatimuksia helppolukuisuuden ja tekstin korostusten osalta.

– Sivuston elementeillä rakennettujen sivujen sisällöissä ei vielä välttämättä toteudu ennakoitavuus esimerkiksi kuvavalikoilla rakennettujen linkkien aukeamisessa samaan tai uuteen ikkunaan.

– Verkko-opetusmateriaaleissa Itslearning- ja Teams-alustoilla on määräaikaiseen käyttöön ja rajatulle ryhmälle tehtyjä oppisisältöjä ei-saavutettavassa muodossa.

– raseko.international -blogin teksti- ja kuvasisällöt 1.6.2021 asti ovat ei-saavutettavia. Blogin navigoitavuudessa, lukemisjärjestyksissä ja erottumisvaatimuksissa on puutteita.

– Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat 22.9.2020 asti ovat ei-saavutettavassa muodossa.

– Ilmoitukset, hankintapäätökset ja viranhaltijapäätökset 22.9.2020 asti ovat ei-saavutettavassa muodossa.

– Rekisteriselosteet eivät kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

– Ennen 22.9.2020 julkaistut video- ja äänitiedostot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

– Arkistoidut sisällöt (hanke-sivut, blogit) eivät täytä vaatimuksia, mutta arkistoinnin vuoksi niitä ei enää avata.

– Osa sosiaalisen median sisällöstä ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.


Saavutettavuuspalaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä.

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@raseko.fi


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000