Mitä on oppisopimuskoulutus?


Huom! Olemme siirtyneet uuteen ohjelmaan emmekä kerää enää työssäoppimisen arviointiin liittyvää palautetta SopimusProsta. Sähköistä työssäoppimisen arviointia ei siis toistaiseksi enää suoriteta ennen 1.1.2018 tehtyjen oppisopimusten osalta.


Oppisopimuskoulutus

  • kouluttaa työelämän tarpeisiin
  • pätevöittää osaamisen näyttötutkintona
  • päivittää osaamista
  • varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden
  • motivoi ja kannustaa työn kehittämiseen.

Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella ammatti, päivittää tietoja ja kehittyä oman alansa osaajaksi. Työnantajayritys saa oppisopimuksen avulla motivoituneen työntekijän, jonka ammattitaito ja osaaminen on yrityksen tarpeisiin räätälöity. Opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot ja työkokemus. Suunnitelma räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin ja sen sisältöä päivitetään ja tarkennetaan koko koulutuksen ajan.

Hae oppisopimukseen tästä: Oppisopimuskoulutus (2179)

Tietoa oppisopimuksesta
Opiskelu oppisopimuksella
Työnantajalle
Yrittäjän oppisopimus
Yhteystiedot