Oppisopimuksella voit opiskella ammatin, vaihtaa alaa, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Työpaikalla tulee olla tutkintoon tai tutkinnon osaan sopivat työtehtävät, riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstä ohjaukseen (työpaikkaohjaaja).

Lue haitarista lisää oppisopimuksesta tai yrittäjän oppisopimuksesta:

• Opiskelija on työsuhteessa ja opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa
• Voidaan solmia uuteen tai vanhaan työsuhteeseen
• Opiskelijan työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa
• Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuuksia
• Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta
• Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintoon tai tutkinnon osaan

Yrittäjän oppisopimuksessa yrittäjä voi kehittää omaa ammattitaitoa ja liiketoimintaosaamistaan. Yrittäjän oppisopimukseen nimetään työpaikkaohjaaja-mentori, joka tukee opiskelijaa osaamisen hankkimisessa ja kehittymisessä.

• Yrittäjä on päätoiminen yrittäjä
• Yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
• Yrittäjä on yel- tai myel-vakuutettu
• Yrityksellä on y-tunnus
• Yrittäjä tekee työtä vähintään 25 tuntia viikossa sellaisissa oman yrityksen toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että osaaminen pystytään hankkimaan pääosin yrityksessä tapahtuvana oppimisena

Mentorointi yrittäjän opisopimuksessa:

• Mentori antaa omaa aikaansa ja osaamistaan opiskelijan käyttöön esim. 1 – 2 krt kuukaudessa
• Mentori tekee hyviä kysymyksiä ja ohjaa opiskelijaa ajattelemaan asioita
• Mentori kannustaa tunnistamaan kehittämiskohteet ja tarkentamaan tavoitteita
• Mentorilla on vahvaa osaamista yrittäjyydestä ja kokemusta opiskeltavasta ammatillisesta aihealueesta
• Mentorina toimii useimmiten toinen yrittäjä tai muutoin ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö
• Mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta

Alla olevalla upotetulla videolla merkonomi-opiskelija kertoo oppisopimusopinnoistaan venetarvikeliikkeessä:

Ota yhteyttä ja kysy lisää oppisopimuksista:

Anne Ahonen, anne.ahonen@raseko.fi, 044 705 7606
Jaana Paunonen, jaana.paunonen@raseko.fi, 044 705 7513


Koulutussopimus

Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana

• Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti ja se voi ajoittua 1 – 5 päivälle viikossa
• Opiskelija ei ole työsuhteessa
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta
• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta
• Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja

Työpaikalla on oltava tutkintoon/tutkinnon osaan sopivat työtehtävät, riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstä ohjaukseen (työpaikkaohjaaja).