Koulutussopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan sekä opettajan kanssa. Koulutussopimuksella opiskellessasi olet myös pääosin työelämässä oppimassa, mutta ilman työsuhdetta eikä sinulle makseta palkkaa.

Oppisopimuksen tekemiseen osallistuu myös oppisopimustoimisto. Oppisopimuksen edellytyksenä on, että sinulla on työpaikka, joka maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa opintojesi aikana.

Sopimuksissa määritellään tutkinto / tutkinnon osa(t), jonka osaamista on tarkoitus hankkia, työtehtäväsi eli ne tavat, joilla osaamista hankit, ja mahdolliset muut tavoitteesi työelämäjaksolle sekä kaikki käytännön asiat, kuten tauot, turvallisuusasiat sekä työvaatetus. Työelämäjaksolle määritellään aina työpaikkaohjaaja, joka on vastuuhenkilösi työpaikalla.

Työpaikalla on oltava tutkintoon/tutkinnon osaan sopivat työtehtävät, riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstä ohjaukseen (työpaikkaohjaaja).

Jos työelämäjaksosi tapahtuu ulkomailla, sinulle laaditaan training/learning agreement ulkomailla tapahtuvaan osaamisen hankkimiseen. Se on vastaava kuin koulutussopimus täällä kotimaassa. Lue lisää kansainvälisestä toiminnasta.

Vastuuopettajat ja alan koordinoivat opettajat auttavat sinua sopivien koulutussopimus- ja myös oppisopimustyöpaikkojen etsimisessä ja tekevät työpaikan kanssa oikean sopimuksen työelämän oppimisjaksollesi.