Liiketoiminnan perustutkinnossa voit valita taloushallintoon tai asiakaspalveluun ja myyntiin painottuvan koulutuksen.

Tutkintokoulutus on suunnattu ensisijaisesti ilman koulutusta/tutkintoa oleville henkilöille, jotka haluavat työskennellä erilaisissa liiketoiminnan organisaatioissa asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, talouden tai toimiston työtehtävissä.

Liiketoiminnan ammattitutkinnossa valittavanasi on markkinointiviestinnän, myyjä-visualistin, tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän sekä assistentti- ja sihteerityön palvelujen koulutus.

Markkinointiviestintään painottuva koulutus antaa valmiudet markkinoinnilliseen ajattelutavan omaksumiseen, markkinointikanavien ja tapojen ymmärtämiseen, graafisen suunnittelun ohjelmien (Adobe CS) käyttämiseen sekä digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median kanavien hallintaan. Valintasi mukaan perehdyt myös projektinhallintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

Myyjä-visualistin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä myynnin ja visuaalisen markkinoinnin tehtävissä. Teet tavoitteellista myyntityötä myymälä-, messu- tai tapahtumaympäristöissä asiakaslähtöisesti ja suunnittelet ja toteutat myymäläympäristön visuaalisia tehtäviä. Myyjä-visualistin ammattitaidossa kaupallinen ajattelu ja visuaalinen luovuus yhdistyvät.

Tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, niihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaiset sisällöt.

Assistentti- ja sihteerityön palvelujen tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on sihteerin työssä tarvittava perusammattitaito, tiedostat lainsäädännön tuomat velvoitteet ja hallitset tieto- ja viestintätekniikan käytön ja tiedonhankinnan. Osaat toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä sekä kehittää työtäsi ja omaa osaamistasi.

Ammattitaitoista johtamista – lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia esimiestaitoja, avartaa omaa johtamisnäkemystä ja -käsitystä sekä kehittää työskentelyä ja toimintaa yhdessä työpaikalla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai tiimin vetäjänä.

Yrittäjän ammattitutkintokoulutus tarjoaa ajantasaista tietoa, kokemusta ja näkemystä sekä mahdollisuuden verkostoitua ja löytää uusia yhteistyökumppaneita. Keskeisinä painopistealueina ovat yritystoiminnan mahdollisuuksien muuttaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi, digitaalinen markkinointi ja tuloksia tuova verkostoituminen. Tutuksi tulevat niin käsite LEAN kuin yrittäjälle tarpeelliset somekanavatkin.

Tutkinnon suorittajan valitseman osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla, taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, kiinteistönvälityksessä tai kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, seurata liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueesi liiketoimintaa ja toimintaprosesseja.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto antaa mahdollisuuden ja askelmerkit oman vastuualueesi toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen – samalla teet oman osaamisesi näkyväksi.

Tiedätkö mitä asiakkaasi haluaa? Tule opiskelemaan mukavassa ryhmässä asiantuntevien kouluttajien johdolla innovointia ja nopeaa reagointia asiakaskäyttäytymiseen! Saat työkaluja ideointi- ja kehittämistyöhön, brändäykseen ja nykyaikaisiin markkinointikanaviin.

Perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin osaaminen

Perustutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto
merkonomi
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Liiketoiminnan perustutkinto, taloushallinto-osaaminen

Perustutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto
merkonomi
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto, assistentti- ja sihteeripalvelut, terveydenhuollon sihteeri

Ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynti ja markkinointiviestintä, markkinointiviestintään painottuva koulutus

Ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynti ja markkinointiviestintä, myyjä-visualisti

Ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä (taloushallinnon osaamisala)

Ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Yrittäjän ammattitutkinto

Ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen