Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Aloitus:

25.4.2022

Kenelle:

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa ja/tai alan yrittäjinä. Sinulla on jo aiempaa kokemusta matkailu-, ravitsemis- tai talousalalta, olet persoonaltasi palvelun tuottaja ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä matkailualan asiakaspalvelutehtävissä.

Kuvaus:

Pakollinen tutkinnon osa:

– Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen
Oman työn arviointi ja kehittäminen
Turvallisuusohjeet ja määräykset
Kestäväkehitys
Asiakaspalvelutilanteissa työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat:

– Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Keskeisten palveluiden ja tuotteiden esittely
– Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen
Matkailualan työ- ja asiakasturvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen
– Ohjelmapalvelujen toteuttaminen
Ohjelmapalvelujen ja toimintaympäristön esittely
Eri asiakasryhmille suunnattujen ohjelmapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
– Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen
Tapahtuman suunnittelu itsenäisesti tai tuotantotiimissä
Tapahtuman taustatietojen ja tuotannon esittely
– Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuksien koordinointi
Laajojen, yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuksien kokoaminen verkostojen avulla
Erilaisten asiakasryhmien tunnistaminen ja sopivimpien palveluratkaisujen löytäminen
Turvallisten matkailukokonaisuuksien suunnittelu

YHTEENSÄ 17 lähipäivää

Kriisin jälkeen matkailualalla tarvitaan uutta osaamista. Rasekon matkailupalvelujen ammattitutkintokoulutus tarjoaa käytännön työkaluja sekä uudenlaista ajattelua matkailualan arkeen.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet Suomen matkailun vetovoimatekijöitä, tiedät oman alueesi kulttuurisia ja paikallisia erityispiirteitä ja pystyt hyödyntämään näitä asiakaspalvelussa. Hallitset palveluketjun kokonaisvaltaisesti, tunnet asiakasryhmät ja niiden erityistarpeet sekä pystyt huomioimaan ne toiminnassasi. Osaat käyttää työssäsi digitaalisia työvälineitä ja ohjelmia, hyödyntää erilaisia sosiaalisen median kanavia ja tuottaa asiakaslähtöistä materiaalia. Hallitset erilaiset turvallisuusohjeet ja –määräykset, tunnistat työsi riskitekijät ja osaat toimia onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa niiden vaatimalla tavalla.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa ja/tai alan yrittäjänä. Osaat suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja ja työskennellä myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti sekä laatutietoisesti kannattavuuden ja tuloksellisuuden huomioiden. Osaat tarvittaessa johtaa ja hallita ryhmää, kykenet reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä toimimaan ja kommunikoimaan kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Osaat työskennellä itsenäisesti matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointi- ja ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumantuotannossa.

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, joilla on jo aiempaa kokemusta matkailu-, ravitsemis- tai talousalalta ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä alan asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutuksen teemoina ovat mm.

– Turvallisuuden tunne ja sen tuotteistaminen
– Matkailuyrityksen digitaalinen saavutettavuus ja tiedolla johtaminen
– Betjäning på svenska i turistindustrin
– Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen
– Miten tehdään matkailun tulevaisuus – kehittämissuunnitelma
– Myynnillinen palvelukulttuuri
– Kestävä ja vastuullinen matkailu
– Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
– Esimiestyö ja johtaminen

Tärkeä osa koulutusta on ryhmän tuki ja verkostot, joita pääsemme yhdessä luomaan.

Toteutus:

25.4.22 – 30.4.23 Lähipäivät ma ja ke klo 9–15, ti klo 8–14 Monimuoto-opinnot oppisopimuksella

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 3:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Marja Kinnunen
vastuuopettaja
puh.044 705 7574
marja.kinnunen@raseko.fi