Raseko tarjoaa kaikille opiskelijoilleen tutkinnosta tai sen suoritustavasta riippumatta monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen hankkimiseen.

Tyypillisimmin kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat lähtevät ulkomaille hankkimaan osaamista henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjattuun ammatilliseen tutkinnon osaan tai osiin liittyen. Lisäksi Rasekossa voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ”Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen”. Tämä tutkinnon osa soveltuu kaikille perustutkinto-opiskelijoille ja tuo kansainvälisen osaamisen näkyväksi myös tutkintotodistukseen. Sopiva tutkinnon osa suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan ja alan kansainvälisyysvastaavan kanssa osana kansainvälisyysjaksolle valmentautumista.

Kansainvälisyysjaksolle lähteäkseen opiskelijan tulee yleensä olla täysi-ikäinen ja omata jotain kokemusta suomalaisesta työelämästä. Kansainvälisyysjaksot ajoittuvatkin yleensä opintojen viimeiseen vuoteen. Ulkomailla suoritettavat työelämäjaksot ovat kestoiltaan keskimäärin kahdesta kolmeen kuukautta, mutta voivat pisimmillään olla jopa vuoden mittaisia. Kansainvälisyysjakson voi suorittaa sekä koulutus- että oppisopimuksella. Kansainvälisyysjaksolle osallistuminen alaikäisenä on mahdollista niissä tapauksissa, joissa opettaja lähtee mukaan matkalle. Nämä jaksot ovat kestoltaan lyhyempiä, noin viikon mittaisia.

Opiskelija voi valmistumisen jälkeen hakeutua uudelleen koulutukseen 12 kuukauden sisällä valmistumisestaan ja suorittaa kansainvälisyyden tutkinnon osan ja halutessaan myös muita tutkinnon osia ammattitaitonsa täydentämiseksi. Vaihtoehto soveltuu hyvin esimerkiksi välivuosiopinnoiksi.

Kansainvälisyysjaksot rahoitetaan pääsääntöisesti Erasmus+ -hankerahalla, jolla saadaan katettua matka- ja majoituskulut. Rahoituksen määrä tarkentuu valitun kohdemaan ja matkan keston mukaan. Kansainvälisyys-jakso vaatii kuitenkin aina myös opiskelijalta omaa rahoitusta, sillä erityisesti vapaa-ajan kuluista opiskelijan tulee huolehtia itse. Perusapurahan lisäksi lisärahoitusta on mahdollista saada erityisentuen opiskelijoille, taloudellisesti muita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille sekä vihreää matkustustapaa suosiville opiskelijoille.

Rasekolla on laajat kansainväliset verkostot ja yhteistyökumppaneita löytyykin lukuisten eurooppalaisten maiden lisäksi Etelä-Koreasta ja Thaimaasta. Rasekoon myös saapuu opiskelijoita ulkomailta. Heihin tutustuminen on oiva tapa hankkia kielitaitoa sekä kulttuurituntemusta omassa oppilaitoksessa. Myös työelämäjakso kotimaassa monikansallisessa yrityksessä tai vaikkapa virtuaaliseen oppilaitosyhteistyöhön osallistuminen kansainvälisten kumppanilaitosten kanssa tarjoaa mahdollisuuden ns. kotikansainvälistymiseen.

Lisätietoa oman alasi kansainvälisistä mahdollisuuksista saat vastuuopettajaltasi tai kansainvälisyyskoordinaattori Heidi Ruusumolta:
heidi.ruusumo@raseko.fi, puh. 044 705 7631


Rasekon kumppanimaat


Opiskelemaan Aurinkorannikolle

Raseko on laajentanut verkostojaan entisestään Espanjan Aurinkorannikolla. Aurinkorannikon Matkaopaskoulu on Rasekon pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka kautta matkailualan opiskelijat ovat usean vuoden ajan saaneet hankkia ammatillista osaamista sekä matkaoppaan pätevyyden tutkintonsa täydentämiseksi. Aurinkorannikolla toimii suuri n. 25 000:n suomalalaisen yhteisö ja suomalaisomisteisia yrityksiä on useita satoja.

Aurinkorannikolta löytyy yhteistyöyrityksiä monialaisesti. Tällä hetkellä Rasekolla on yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat harjoittelupaikkoja liiketoiminnan, ravintola- ja catering, matkailu-, rakennus-, sähkö- ja sosiaalialan opiskelijoille koulutus- ja oppisopimuksella.

Jos kiinnostuit, ota yhteys:

Heidi Ruusumo / kansainvälisyyskoordinaattori, heidi.ruusumo@raseko.fi, 044 705 7631


Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys on yksi tapa hankkia kansainvälistä osaamista. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kansainvälisen kokemuksen, kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen hankkimista kotimaassa ilman matkustamista. Koska vain pieni osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suorittaa ulkomaanjakson, kotikansainvälistymisellä varmistetaan, että kaikki opiskelijat pääsevät halutessaan hankkimaan kansainvälisyysosaamista. Tämä on tärkeää, koska yhä useammat ammattiin valmistuvat tulevat työskentelemään kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä myös kotimaassa.

Online-kokkikoulu

Online kokkikoulu toteutettiin Rasekon ja Axxell -oppilaitosten sekä Thaimaalaisen PIM yliopiston kanssa. Yhteistyön tukena oli vahvasti vaikuttamassa Suomen suurlähetystö Bangkokissa.

Kokkikoulu toteutettiin siten, että suomalaiset ja thaimaalaiset laativat omissa oppilaitoksissaan reseptiikan, raaka-aineluettelon sekä videot kolmen ruoka-annoksen valmistuksen eri vaiheista. Lopuksi ohjeistukset vaihdettiin oppilaitosten kesken ja päästiin makumatkalle vieraaseen kulttuuriin.

Yhteistyöprojekti hollantilaisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa

Yhteistyöoppilaitos Hollannista

Raseko toteutti yhteistyössä Alkamaarissa, Hollannissa, sijaitsevan yhteistyökumppanin Horizon-collegen kanssa virtuaaliympäristössä yhteistyöprojektin.

Yhteisissä Teams-tapaamisissa oli noin 20 terveys- ja hyvinvointialan opiskelijaa Hollannista. Rasekosta yhteistyöhön osallistui kansainvälisyysvalmennuksen opiskelijaryhmä ja opettajat Marjatuuli Aittokallio, Hanna Huopalahti ja Tanja Nummelin. Etätapaamisissa oli yli 30 henkilöä kokouksessa ja välillä työskentely jaettiin pienempiin ryhmiin. Kokoonnuimme kolme kertaa Teamsissä tavoitteena toteuttaa miniprojekti.

Projektin aiheina oli muun muassa kulttuuri, kestävä kehitys, teknologia ja sosiaalinen media. Opiskelijoilta kerättiin palautetta ja vastaanotto oli hyvin positiivinen. Virtuaalisesti toteutettua kansainvälistä miniprojektia pidettiin hyvänä ja piristävänä tapana olla kontaktissa eri maiden opiskelijoiden välillä. Huomattiin, että englannin kielen käyttö ja vuorovaikutustaidot kehittyivät. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä kansainvälisyysopetuksen ja / tai englannin opetuksen merkeissä.


Kansainväliset verkostot

Raseko toimii aktiivisesti erilaisissa kansainvälistymistä edistävissä verkostoissa.

ThaiGO on Suomen ja Thaimaan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014 Opetushallituksen rahoittamana.

ThaiGO on Opetushallituksen rahoittama Suomen ja Thaimaan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014.

Verkostossa toimii tällä hetkellä 11 suomalaista toisen asteen koulutuksenjärjestäjää: Raseko, joka koordinoi verkoston toimintaa, Axxell, Careeria, SDO, Kpedu, Jedu, Riveria, Redu, Novida, Salpaus ja TAI. Thaimaalaisia yhteistyökumppaneita ovat sairaanhoitajia kouluttavat yliopistot Burhaba Chon Burissa ja BCNC Chiang Maissa, jossa sijaitsee myös perusopetusta tarjoava Tonkla school. Lisäksi verkosto tekee tiiviisti yhteistyötä Suomen Suurlähetystön kanssa Bangkokissa.

Verkoston tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista monikulttuurisessa toimintaympäristössä parantaen opiskelijoiden ja opetushenkilön kansainvälisiä valmiuksia sekä mukana olevien oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa. Yhteistyössä paikallisten ja ulkomaisten työelämäkumppanien kanssa kehitetään ja varmennetaan opiskelijoiden työelämäjaksojen laatu ulkomaan jaksojen aikana. Lisäksi verkosto pyrkii lisäämään kulttuuritietoisuutta Suomen ja Thaimaan välillä.

Verkoston kautta toteutetaan opiskelija- ja opettaja liikkuvuuksia Suomesta Thaimaahan. Liikkuvuusjaksot toteutetaan opiskelijaryhmissä ja ne ovat kestoltaan keskimäärin kahdesta neljään viikkoa. Lisäksi delegaatiomatkoja on toteutettu molempiin maihin.

FinnVET in China -hanke jatkaa Kam’oon China ja Chinet -verkostojen toimintaa. Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntija vaihtoja Suomesta Kiinaan ja vastaanotetaan opiskelijoita ja opettajia Kiinasta Suomeen. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Suomessa Kiina tietoisuutta ja Kiinassa Suomi tietoisuutta. Kotikansainvälisyyden kehittäminen ja lisääminen ovat hankkeen keskeisiä tehtäviä.

Verkoston tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Kiinaan. Opiskelijoille ja opettajille tarjoutuu vaihtojakson aikana mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja vieraaseen kulttuuriin tutustumiseen. Tavoitteena on lisätä sekä opiskelijoiden että opettajien kansainvälisyysosaamista.

Verkoston jäseninä Rasekon lisäksi ovat Jedu, Business College Helsinki, Careeria, Cradia, Hyria, Keuda, Kpedu, Luksia, Novida, Omnia, Osao, Redu, Riveria, Sami, SDO, Tredu, Tai, Vamia ja Varia.

Hankkeessa koostetaan Opetushallituksen rahoittamien globaaliverkostojen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Julkaisun tarkoituksena on lisätä ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja johdon tietoisuutta ja osaamista globaalista toiminnasta. Tärkeänä teemana ovat globaalissa toiminnassa opitut hyvät käytännöt ja kotikansainvälisyys. OSAO koordinoi hanketta, muut hanketoimijat ovat Raseko, KSAO ja Savon ammattiopisto. Hanketoimijat ylläpitävät ja kehittävät  Finvet.fi -sivustoa.

Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työelämäjaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Rasekon lisäksi koulutuskuntayhtymä Tavastia, Forssan Ammatti-instituutti, Keuda, Kirkkopalvelut ry, Varia, Tredu ja Sakky.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Rasekon lisäksi koulutuskuntayhtymä Tavastia, Forssan Ammatti-instituutti, Keuda, Kirkkopalvelut ry, Varia, Tredu ja Sakky.


Kansainvälisiä hankkeita, joissa Raseko on mukana


Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ -ohjelma ammatilliselle koulutukselle tukee opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja sekä oppilaitosten ja organisaatioiden kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Erasmus+ ohjelman liikkuvuushankkeiden avulla noin 50 Rasekon opiskelijaa vuosittain suorittaa työelämäjakson ulkomailla. Hankkeet mahdollistavat tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälisen osaamisen hankkimiseen kaikille Rasekon opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavan työelämäjakson vaatimuksena on täysi-ikäisyys ja usein lähtö ajoittuukin viimeiseen opiskeluvuoteen. Jaksojen kestot vaihtelevat kahdesta viikosta jopa kolmeen kuukauteen.

Erasmus+ akkreditointi

Opetushallitus on myöntänyt Rasekolle Erasmus-akkreditoinnin 1.3.2021 alkaen seuraavan seitsemän vuoden ajan voimassa olevalle ohjelmakaudelle. Erasmus+ akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus Rasekon sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin, kansainvälistymisstrategian hyvästä tilanteesta, määrätietoisesta aktiivisesta otteesta ja prosessien toimivuudesta.


Rasekon kansainvälisestä toiminnasta saat lisätietoa vastuuopettajaltasi sekä kansainvälisyyskoordinaattorilta:

Heidi Ruusumo kansainvälisyyskoordinaattori puh. +358 44 705 7631 heidi.ruusumo@raseko.fi