Raseko tarjoaa kaikille opiskelijoilleen tutkinnosta tai sen suoritustavasta riippumatta monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen hankkimiseen.

Tyypillisimmin kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat lähtevät ulkomaille hankkimaan osaamista henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjattuun ammatilliseen tutkinnon osaan tai osiin liittyen. Lisäksi Rasekossa voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ”Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen”. Tämä tutkinnon osa soveltuu kaikille perustutkinto-opiskelijoille ja tuo kansainvälisen osaamisen näkyväksi myös tutkintotodistukseen. Sopiva tutkinnon osa suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan ja alan kansainvälisyysvastaavan kanssa osana kansainvälisyysjaksolle valmentautumista.

Kansainvälisyysjaksolle lähteäkseen opiskelijan tulee yleensä olla täysi-ikäinen ja omata jotain kokemusta suomalaisesta työelämästä. Kansainvälisyysjaksot ajoittuvatkin yleensä opintojen viimeiseen vuoteen. Ulkomailla suoritettavat työelämäjaksot ovat kestoiltaan keskimäärin kahdesta kolmeen kuukautta, mutta voivat pisimmillään olla jopa vuoden mittaisia. Kansainvälisyysjakson voi suorittaa sekä koulutus- että oppisopimuksella. Kansainvälisyysjaksolle osallistuminen alaikäisenä on mahdollista niissä tapauksissa, joissa opettaja lähtee mukaan matkalle. Nämä jaksot ovat kestoltaan lyhyempiä, noin viikon mittaisia.

Opiskelija voi valmistumisen jälkeen hakeutua uudelleen koulutukseen 12 kuukauden sisällä valmistumisestaan ja suorittaa kansainvälisyyden tutkinnon osan ja halutessaan myös muita tutkinnon osia ammattitaitonsa täydentämiseksi. Vaihtoehto soveltuu hyvin esimerkiksi välivuosiopinnoiksi.

Kansainvälisyysjaksot rahoitetaan pääsääntöisesti Erasmus+ -hankerahalla, jolla saadaan katettua matka- ja majoituskulut. Rahoituksen määrä tarkentuu valitun kohdemaan ja matkan keston mukaan. Kansainvälisyys-jakso vaatii kuitenkin aina myös opiskelijalta omaa rahoitusta, sillä erityisesti vapaa-ajan kuluista opiskelijan tulee huolehtia itse. Perusapurahan lisäksi lisärahoitusta on mahdollista saada erityisentuen opiskelijoille, taloudellisesti muita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille sekä vihreää matkustustapaa suosiville opiskelijoille.

Rasekolla on laajat kansainväliset verkostot ja yhteistyökumppaneita löytyykin lukuisten eurooppalaisten maiden lisäksi Etelä-Koreasta, Thaimaasta ja Kiinasta. Rasekoon myös saapuu opiskelijoita ulkomailta. Heihin tutustuminen on oiva tapa hankkia kielitaitoa sekä kulttuurituntemusta omassa oppilaitoksessa. Myös työelämäjakso kotimaassa monikansallisessa yrityksessä tai vaikkapa virtuaaliseen oppilaitosyhteistyöhön osallistuminen kansainvälisten kumppanilaitosten kanssa tarjoaa mahdollisuuden ns. kotikansainvälistymiseen.

Lisätietoa oman alasi kansainvälisistä mahdollisuuksista saat vastuuopettajaltasi tai koulutusalasi kansainvälisyysvastaavalta.


Opiskelemaan Aurinkorannikolle

Raseko on laajentanut verkostojaan entisestään Espanjan Aurinkorannikolla. Aurinkorannikon Matkaopaskoulu on Rasekon pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka kautta matkailualan opiskelijat ovat usean vuoden ajan saaneet hankkia ammatillista osaamista sekä matkaoppaan pätevyyden tutkintonsa täydentämiseksi. Aurinkorannikolla toimii suuri n. 25 000:n suomalalaisen yhteisö ja suomalaisomisteisia yrityksiä on useita satoja.

Aurinkorannikolta löytyy yhteistyöyrityksiä monialaisesti. Tällä hetkellä Rasekolla on yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat harjoittelupaikkoja liiketoiminnan, ravintola- ja catering, matkailu-, rakennus-, sähkö- ja sosiaalialan opiskelijoille koulutus- ja oppisopimuksella.

Lisätietoja paikoista:https://raseko-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/heidi_ruusumo_raseko_fi/EckopFmvffxLtzJ6Zc96QewBn2rG5oEy6lh1jCCEufZWug?e=j28pGo

Jos kiinnostuit, ota yhteys:

Heidi Ruusumo / kansainvälisyyskoordinaattori, heidi.ruusumo@raseko.fi, 044 705 7631

Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys on yksi tapa hankkia kansainvälistä osaamista. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kansainvälisen kokemuksen, kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen hankkimista kotimaassa ilman matkustamista. Koska vain pieni osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suorittaa ulkomaanjakson, kotikansainvälistymisellä varmistetaan, että kaikki opiskelijat pääsevät halutessaan hankkimaan kansainvälisyysosaamista. Tämä on tärkeää, koska yhä useammat ammattiin valmistuvat tulevat työskentelemään kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä myös kotimaassa.

Keinoja kansainvälisen osaamisen hankkimiseksi kotimaassa on esimerkiksi työelämäjakson suorittaminen monikansallisessa yrityksessä, yhteistyö oppilaitoksessa opiskelevien eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden sekä Rasekoon saapuvien ulkomaisten opiskelijoiden kanssa, kieliopintojen suorittaminen, virtuaalinen yhteistyö kansainvälisten kumppanioppilaitosten kanssa tai kansainvälisyyttä käsitteleviin tapahtumiin osallistuminen sekä niiden toteutukseen osallistuminen. Lisätietoa kotikansainvälisyydestä Opetushallituksen ylläpitämältä Finvet.fi -sivustolta.

Raskon kotikansainvälisyyspäivä 28.10.2021 Martin salissa
Rasekon kotikansainvälisyyspäivän ohjelma

Kansainvälistä osaamista virtuaalisesti

Kansainvälinen toiminta ei aina vaadi fyysistä matkustamista toiseen maahan. Viimeistään Covid19 -pandemian myötä teknologian tarjoamat mahdollisuudet tulivat kiinteäksi osaksi Rasekon kansainvälistä toimintaa. Raseko on ollut mukana toteuttamassa muun muassa seuraavanlaisia virtuaalisia kansainvälisen osaamisen hankkimiseen tähtääviä toimia:


Virtuaalinen viikko Norjassa
viikko piti sisällään virtuaalisia yritys- ja oppilaitosvierailuja norjassa, opiskelijoiden ryhmäytymistä ja vapaa-ajanvietettä, myyntisparrausta, paikallisen perinneruuan valmistusta ja hissipuhekilpailun. Koko toteutus virtuaalisesti erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Alla virtuaaliviikon ohjelma:

Online-kokkikoulu

Online kokkikoulu toteutettiin Rasekon ja Axxell -oppilaitosten sekä Thaimaalaisen PIM yliopiston kanssa. Yhteistyön tukena oli vahvasti vaikuttamassa Suomen suurlähetystö Bangkokissa.

Kokkikoulu toteutettiin siten, että suomalaiset ja thaimaalaiset laativat omissa oppilaitoksissaan reseptiikan, raaka-aineluettelon sekä videot kolmen ruoka-annoksen valmistuksen eri vaiheista. Lopuksi ohjeistukset vaihdettiin oppilaitosten kesken ja päästiin makumatkalle vieraaseen kulttuuriin.

Yhteistyöprojekti hollantilaisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa

Yhteistyöoppilaitos Hollannista

Raseko toteutti yhteistyössä Alkamaarissa, Hollannissa, sijaitsevan yhteistyökumppanin Horizon-collegen kanssa virtuaaliympäristössä yhteistyöprojektin.

Yhteisissä Teams-tapaamisissa oli noin 20 terveys- ja hyvinvointialan opiskelijaa Hollannista. Rasekosta yhteistyöhön osallistui kansainvälisyysvalmennuksen opiskelijaryhmä ja opettajat Marjatuuli Aittokallio, Hanna Huopalahti ja Tanja Nummelin. Etätapaamisissa oli yli 30 henkilöä kokouksessa ja välillä työskentely jaettiin pienempiin ryhmiin. Kokoonnuimme kolme kertaa Teamsissä tavoitteena toteuttaa miniprojekti.

Projektin aiheina oli muun muassa kulttuuri, kestävä kehitys, teknologia ja sosiaalinen media. Opiskelijoilta kerättiin palautetta ja vastaanotto oli hyvin positiivinen. Virtuaalisesti toteutettua kansainvälistä miniprojektia pidettiin hyvänä ja piristävänä tapana olla kontaktissa eri maiden opiskelijoiden välillä. Huomattiin, että englannin kielen käyttö ja vuorovaikutustaidot kehittyivät. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä kansainvälisyysopetuksen ja / tai englannin opetuksen merkeissä.


Erasmus+ akkreditointi

Opetushallitus on myöntänyt Rasekolle Erasmus-akkreditoinnin 1.3.2021 alkaen seuraavan seitsemän vuoden ajan voimassa olevalle ohjelmakaudelle. Erasmus+ akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus Rasekon sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin, kansainvälistymisstrategian hyvästä tilanteesta, määrätietoisesta aktiivisesta otteesta ja prosessien toimivuudesta.


Kansainväliset verkostot

Raseko toimii aktiivisesti erilaisissa kansainvälistymistä edistävissä verkostoissa.

ThaiGO on Suomen ja Thaimaan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014 Opetushallituksen rahoittamana.

ThaiGO on Opetushallituksen rahoittama Suomen ja Thaimaan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014.

Verkostossa toimii tällä hetkellä 11 suomalaista toisen asteen koulutuksenjärjestäjää: Raseko, joka koordinoi verkoston toimintaa, Axxell, Careeria, SDO, Kpedu, Jedu, Riveria, Redu, Novida, Salpaus ja TAI. Thaimaalaisia yhteistyökumppaneita ovat sairaanhoitajia kouluttavat yliopistot Burhaba Chon Burissa ja BCNC Chiang Maissa, jossa sijaitsee myös perusopetusta tarjoava Tonkla school. Lisäksi verkosto tekee tiiviisti yhteistyötä Suomen Suurlähetystön kanssa Bangkokissa.

Verkoston tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista monikulttuurisessa toimintaympäristössä parantaen opiskelijoiden ja opetushenkilön kansainvälisiä valmiuksia sekä mukana olevien oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa. Yhteistyössä paikallisten ja ulkomaisten työelämäkumppanien kanssa kehitetään ja varmennetaan opiskelijoiden työelämäjaksojen laatu ulkomaan jaksojen aikana. Lisäksi verkosto pyrkii lisäämään kulttuuritietoisuutta Suomen ja Thaimaan välillä.

Verkoston kautta toteutetaan opiskelija- ja opettaja liikkuvuuksia Suomesta Thaimaahan. Liikkuvuusjaksot toteutetaan opiskelijaryhmissä ja ne ovat kestoltaan keskimäärin kahdesta neljään viikkoa. Lisäksi delegaatiomatkoja on toteutettu molempiin maihin.

FinnVET in China -hanke jatkaa Kam’oon China – ja Chinet – verkostojen toimintaa. Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntija vaihtoja Suomesta Kiinaan ja vastaanotetaan opiskelijoita ja opettajia Kiinasta Suomeen. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Suomessa Kiina tietoisuutta ja Kiinassa Suomi tietoisuutta. Kotikansainvälisyyden kehittäminen ja lisääminen ovat hankkeen keskeisiä tehtäviä.

Verkoston tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Kiinaan. Opiskelijoille ja opettajille tarjoutuu vaihtojakson aikana mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja vieraaseen kulttuuriin tutustumiseen. Tavoitteena on lisätä sekä opiskelijoiden että opettajien kansainvälisyysosaamista.

Verkoston jäseninä Rasekon lisäksi ovat Jedu, Business College Helsinki, Careeria, Cradia, Hyria, Keuda, Kpedu, Luksia, Novida, Omnia, Osao, Redu, Riveria, Sami, SDO, Tredu, Tai, Vamia ja Varia.

Hankkeessa koostetaan Opetushallituksen rahoittamien globaaliverkostojen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Julkaisun tarkoituksena on lisätä ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja johdon tietoisuutta ja osaamista globaalista toiminnasta. Tärkeänä teemana ovat globaalissa toiminnassa opitut hyvät käytännöt ja kotikansainvälisyys. OSAO koordinoi hanketta, muut hanketoimijat ovat Raseko, KSAO ja Savon ammattiopisto. Hanketoimijat ylläpitävät ja kehittävät  Finvet.fi -sivustoa.

Aikataulu: 1.6.2022 – 31.5.2026

Kuvaus ja tavoitteet: SEED (Sustainable Energy Education) edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa toteuttamalla innovatiivista koulutusta ammatillisessa koulutuksessa jatkuvan oppimisen ympäristössä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten ja korkeakoulun (Turun AMK) kanssa kehittämällä yhteistyötä ja kumppanuuksia. Aluetason vaikutukset toteutuvat vahvana innovaatio- ja osaamisekosysteeminä, jolla alueelliset yritysten tarpeet saadaan sovitettua yhteen koulutuksen kanssa.

https://coveseed.eu

• Facebook @Project SEED

• Instagram @project.seed.eu

• Twitter @Project_Seed_EU

• LinkedIn @SEED

Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työelämäjaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Rasekon lisäksi koulutuskuntayhtymä Tavastia, Forssan Ammatti-instituutti, Keuda, Kirkkopalvelut ry, Varia, Tredu ja Sakky.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Rasekon lisäksi koulutuskuntayhtymä Tavastia, Forssan Ammatti-instituutti, Keuda, Kirkkopalvelut ry, Varia, Tredu ja Sakky.

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisyys on luonnollinen osa Rasekon toimintaa. Olemme mukana useissa erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa.

Erasmus+, liikkuvuushanke

Erasmus+ -ohjelma ammatilliselle koulutukselle tukee opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja sekä oppilaitosten ja organisaatioiden kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Erasmus+ ohjelman liikkuvuushankkeiden avulla lähes 50 Rasekon opiskelijaa vuosittain suorittaa työelämänjakson ulkomailla. Hankkeet mahdollistavat tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälisen osaamisen hankkimiseen kaikille Rasekon opiskelijoille. Ulkomailla suoritettavan työelämäjakson vaatimuksena on täysi-ikäisyys ja usein lähtö ajoittuukin viimeiseen opiskeluvuoteen. Jaksojen kestot vaihtelevat kahdesta viikosta jopa kolmeen kuukauteen.

European Voice of Tomorrow

Erasmus+ ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke, jota Raseko koordinoi. Mukana on lisäksi neljä kansainvälistä ammatillisen koulutuksen järjestäjää kumppaneina (Norja, Islanti, Portugali ja Italia). Tavoitteena vastata talouden kasvun haasteisiin lisäämällä nuorten ymmärrystä kansainvälisen kaupan merkityksestä käytännönläheisesti tiiviissä yhteistyössä yrityselämän (paikalliset ja kansainväliset) kanssa. Hankkeessa kestävän kehityksen periaatteet saavat erityistä painoarvoa. Hankkeeseen osallistuminen on avoin kaikille Rasekon 16–20 vuotiaille opiskelijoille. Lisäksi erityistä painoarvoa annetaan taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Mukaan matkalle lähtee aina myös opettaja. Jaksot ovat kestoltaan seitsemän päivää.

CoBle-projekti

Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environment (CoBle) projektin tavoitteena on parantaa VET opettajien pedagogisia ja digitaalisia taitoja sekä kykyä suunnitella mielekkäitä oppimisaktiviteetteja erilaisiin monimuotoisiin oppimisen konteksteihin. Opettajat oppivat toimimaan opettajatiimeissä suunnitellen yhdessä toimivia opetuksen ja oppimisen prosesseja erilaisiin oppimisympäristöihin. Hankkeessa laaditaan osaamismerkkejä, joiden avulla opettajat osoittavat hankkeen koulutusohjelman toteuttamisen jälkeen siinä saavutettua osaamistaan.

Hanke keskittyy:

  • Kehittämään opettajan pedagogista kompentenssia, jotta hän pystyy työskentelemään verkossa digitaalisia työvälineitä hyödyntäen opiskelijoidensa kanssa.
  • Tarjoamaan opettajille relevantteja ja joustavia sekä yhteisöllisiä menetelmiä sekä digitaalisia työvälineitä opetustyöhön.
  • Luomaan verkossa opettajayhteisön, jossa he voivat yhdessä kehittyä ja oppia toisiltaan vaihtaen kokemuksiaan.
  • Innostaa opiskelijoitaan oppimiseen tarjoamalla heille henkilökohtaistettua oppimista ja parantamaan yhteisöllisiä oppimisprosesseja verkkoon.

Tuloksena hankkeesta odotetaan osaamismerkkikokoelmaa liittyen ammatillisen opettajan osaamiseen, koulutusohjelmaa ammatillisille opettajille uusilla opetusmateriaaleilla ja aiheilla, sekä ammatillisten opettajien pilotteja uusin menetelmien näiden omille opiskelijoille. Lisäksi tuotetaan suostuksia tämän kaltaisen prosessi toteuttamiseen. Piloteista kerätään videokirjasto, johon osallistuvat opettajat tuottavat pilottiensa kokemuksista suosituksia ja ohjeita muille jaettavaksi. Viimeisessä vaiheessa suositukset raportoidaan artikkelin muotoon laajemmalle kohdeyleisölle.

Projektin kestää tammikuusta 2022 joulukuuhun 2023. Hanke rahoitetaan Erasmus+ ohjelman KA220 VET – Cooperation partnership in vocational education and training. HAMK Edu tutkimusyksikkö ja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ovat hankkeen koordinaattorit ja ammatillista koulutusta edustavat partnerit ovat Suomesta, Italiasta, Saksasta ja Sloveniasta.

CoBle partnerit:

Industry 4.0 Upskilling (I4U)

Projektin tarkoituksena on tukea teknologiateollisuuden PK-yrityksiä digitalisaatioon siirtymisessä. Tavoitteena on kartoittaa yritysten koulutustarpeita ja tarjota tarpeisiin vastaavia räätälöityjä koulutuksia. Projektissa on mukana toisen asteen koulutuksen tarjoajia sekä korkeakouluja Espanjasta, Slovakiasta, Suomesta, Norjasta, Turkista ja Puolasta. Eri osapuolien yhteisenä tavoitteena on suunnitella yhteensä 20 konkreettista koulutusmoduulia Pk-yritysten henkilöstön uudelleenkoulutukseen ja edelleen koulutukseen.

Projektissa rakennetaan koulutuksen ekosysteemi, digitaalinen alusta, joka toimii tiedonvälityksen ja verkostoitumisen välineenä. Ekosysteemi tuo yhteen yritysten koulutustarpeet, osaamisen ja koulutuksen järjestäjät, sekä helpottaa tulevaisuuden osaamisen tunnistamista ja yhdenmukaistamista. Tavoitteena on tarjota laadukasta, tehokasta sekä joustavaa koulutusta, jolla pystytään vastaamaan PK-yritysten muuttuviin tarpeisiin.


Rasekon kansainvälisestä toiminnasta saat lisätietoa oman alasi kansainvälisyysvastaavalta:

Heidi Ruusumo kansainvälisyyskoordinaattori puh. +358 44 705 7631 heidi.ruusumo@raseko.fi
Ari Tornberg taideteollisuusala, liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka, sähkö- ja automaatioala, logistiikka puh. +358 44 705 7502 ari.tornberg@raseko.fi
Marjatuuli Aittokallio tekstiili- ja muotiala, hius- ja kauneudenhoitoala, terveys- ja hyvinvointiala, tekninen suunnittelu puh. +358 44 705 7564 marjatuuli.aittokallio@raseko.fi
Tanja Nummelin matkailuala, rakennusala, kone- ja tuotantotekniikka puh. +358 40 750 4853 tanja.nummelin@raseko.fi
Tomi Aho puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja catering-ala, elintarvikeala, ajoneuvoala puh. +358 44 705 7461 tomi.aho@raseko.fi
Viisi henkilöä istumassa kivellä ulkona.

Kansainvälinen Raseko 2020 – YouTube

Raseko International -blogialustalta löytyy opintojensa aikana ulkomailla olleiden opiskelijoiden matkakertomuksia.

Oletko opiskelijana Rasekossa ja haluat tietää lisää kansainvälisyystoiminnasta?
Haluatko, että sinuun otetaan yhteyttä?