Käynnissä olevat kotimaiset hankkeet

Ajankohta: 12.04.2023-30.11.2024  

Kuvaus: Lisää hoivaa- koulutushanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, jatkossa Jotpa, rahoittamaa toimintaa. Rahoituksella lisätään tietoisuutta hoiva-avustajan työstä sekä monipuolisista koulutusmahdollisuuksista.  Tavoitteena on löytää uusia opiskelijoita hoiva-avustajakoulutukseen. Rahoituksella järjestetään opiskelua tukevia toimintoja hoiva-avustajaopiskelijoille. Tukevaa toimintaa voivat olla esimerkiksi kaksoisopettajuus, kielitaitoon liittyvä tuki tai vertaistukeen perustuvien tukimuotojen kehittäminen. Lisäksi järjestetään kohdennettua työpaikkaohjaajakoulutusta hoiva-alan työpaikkaohjaajille.  

Kohderyhmät: Koulutushankkeessa toteutuvan hakevan toiminnan keskeisen kohderyhmän muodostavat työelämässä olevat henkilöt, joilla ei ole hoiva-alan koulutusta. Lisäksi kaikki hoiva-alan koulutuksesta kiinnostuneet toimivat toissijaisena kohderyhmänä. Hoiva-avustajakoulutuksessa olevat tai sen aloittavat opiskelijat ovat hankkeessa toteutettavan tukevan toiminnan kohderyhmä. Hoiva-alan työpaikkaohjaajat ovat työpaikkaohjaajakoulutuksen keskeinen kohderyhmä.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa: Koulutushankkeen keskeisen toiminta-alueen muodostavat Rasekon omistajakunnat (Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko). Lisäksi yhteistyötä tehdään koko Varsinais-Suomen alueella.  

Alueellisen tiiviin työelämä- ja yritysyhteistyön avulla selvitetään hoiva-avustajien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia yrityksissä sekä julkisen sektorin toimintayksiköissä. Rahoituksella vastataan yritysten työvoiman tarpeeseen sekä huomioidaan työpaikkaohjaajien arvokas työ opiskelijoiden oppimisen ohjaamisessa.  

Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös alueen työllisyyspalveluiden, työpajojen, kolmannen sektorin toimijoiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä TE-palveluiden kanssa. Lisäksi Rasekon työntekijät jalkautuvat aktiivisesti toiminta-alueen rekrytointimessuille sekä tapahtumiin.  

Hankkeen rahoittaja: Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.   

Yhteyshenkilö:  

Satu Willgren, hankevastaava, puh. 044 705 7581, satu.willgren@raseko.fi 

Lisätietoja: https://www.raseko.fi/koulutus/hoitoalalle-toihin-hoiva-avustajaksi/ 

Aikataulu: 31.8.2023 – 31.12.2024

Kuvaus: Hankkeen pääasiallinen tavoite on saada koulutettua päteviä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Ensisijaisesti koulutukseen valitaan alalla jo työskenteleviä henkilöitä, joilla ei ole varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyttä. Näitä ovat erityisesti perhepäivähoitajina sekä muissa avustajatöissä työskentelevät henkilöt, jotka koulutetaan lähihoitajiksi lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan. Toissijaisesti koulutus on tarkoitettu myös lähihoitajille, jotka haluavat vaihtaa osaamisalaa lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan.

Opintojen toteutustapana on monimuoto-opinnot henkilökohtaistettuna. Monimuoto-opinnot sisältävät verkko-opintoja ja teoria-/teemapäiviä sekä käytännön työskentelyä joko opiskelijan omassa työpaikassa, hankittavassa koulutussopimustyöpaikassa tai Rasekon LastenAmis-oppimisympäristössä.

Koko opintojen ajan on vahva työelämäyhteys. Koulutukseen valittavilla on lähtökohtaisesti jo osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ja tämän koulutuksen kautta he saavat osaamisensa tunnustetutuksi ja sen kautta pätevyyden. Jokainen opiskelija hankkii vain puuttuvaa osaamista.

Hankkeen rahoittaja: Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja: Lisää hoitajia varhaiskasvatukseen – Raseko

Yhteyshenkilöt:

Vastuuopettaja
Kirsi-Leena Hotinen, puh. 044 705 7563, kirsi-leena.hotinen@raseko.fi

Hanketyöntekijä
Pia Päivänsäde, puh. 040 738 1598, pia.paivansade@raseko.fi

Aikataulu: 19.12.2022 – 30.4.2025

Kuvaus: Hankkeessa pyritään Työkykypassin käytön juurruttamiseen, opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä kehittää opiskelijoiden kuulemis- ja vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoksessa.

Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentamiseen rakennetaan toimintamalleja uusille koulutusaloille. Työkykypassikoulutuksen saaneet toimijat auttavat eri koulutusaloilla työkykypassin käyttöönotossa. Henkilöstölle järjestetään sekä alakohtaisia että henkilökohtaista ohjausta työkykypassin käyttöönottoon. Tavoitteena on saada luotua organisaatioon ja sen eri koulutusaloille parhaiten soveltuva malli.

Hankkeessa kehitetään erilaisia osallisuuden tapoja ja luodaan mahdollisuuksia toiminnallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen aikana selvitetään keinoja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi eri työryhmissä ja koko organisaation tasolla. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi laaditaan erilaisia pelillisiä toimintamalleja.

Verkosto toimii SAKU ry:n Kiinni strategiaan -mallin mukaan. Verkosto kokoontuu avainkohtaamisiin 10 kertaa hankkeen aikana. Avainkohtaamisissa muodostetaan verkoston toimijoista soluja, jotka kokoontuvat yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen puitteissa. Verkoston kesken toteutetaan myös vierailuohjelmaa, jossa verkoston jäsen kutsuu muut omaan oppilaitokseen tutustumaan toimintaan, kehitettyihin malleihin ja hyviin käytäntöihin.

Hankekoordinaattori: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry.

Yhteistyökumppanit:

 • AhlmanEdu
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jedu
 • Jyväskylän kristillinen opisto, JKO
 • Jyväskylän palvelualan opisto, Jypao
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Novida
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Poke
 • Saimaan ammattiopisto, Sampo
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Savon ammattiopisto, Sakky
 • Varalan Urheiluopisto

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: 

Airi Levonen, puh. 044 705 7651, airi.levonen@raseko.fi

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Käynnissä olevat kansainväliset hankkeet

Aikataulu: 1.6.2022 – 31.5.2026

Kuvaus ja tavoitteet:

SEED (Sustainable Energy Education) edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa toteuttamalla innovatiivista koulutusta ammatillisessa koulutuksessa jatkuvan oppimisen ympäristössä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten ja korkeakoulun (Turun AMK) kanssa kehittämällä yhteistyötä ja kumppanuuksia. Aluetason vaikutukset toteutuvat vahvana innovaatio- ja osaamisekosysteeminä, jolla alueelliset yritysten tarpeet saadaan sovitettua yhteen koulutuksen kanssa.

Hankekumppanit:

Rahoittaja:

Yhteyshenkilö:

Minna Harju, minna.harju@raseko.fi, puh. +358 44 705 7641

Aikataulu: 1.6.2022 – 31.5.2025.

Kuvaus ja tavoitteet:

Industry 4.0 Upskilling For SMEs eli I4U-hanke tarjoaa tukea työvoimavaltaisten yritysten digitaaliseen siirtymään ja mahdollisuutta Teollisuus 4.0 -taitojen kehittämiseen pk-yritysten työntekijöille ja esihenkilöille.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan 20 koulutusmoduulia, jotka ovat räätälöitävissä yritysten tarpeiden mukaan. Osaamisen kehittäminen keskittyy kolmeen osaamisalueeseen: teknisiin, analyyttisiin ja pehmeisiin taitoihin. Aihepiirejä ovat mm. robotiikka, tietoturva, tekoäly, analyyttiset taidot, päätöksenteko, ihmisten johtaminen tai hallinnon digitalisointi.

Kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset mm. tekniikan, koneteollisuuden, autoteollisuuden ja tuotantoteollisuuden aloilta.

Hankekumppanit:

Osallistujat ovat Espanjasta, Norjasta, Puolasta, Slovakiasta ja Turkista.

Rahoittaja:

Euroopan Unioni

Yhteyshenkilö:

Ari Tornberg, ari.tornberg@raseko.fi puh. +358 44 705 7502

Päivitys kesken

Päivitys kesken

Päättyneet hankkeet

Rasekon hankkeista vastaa kehitysjohtaja Olli Vuorinen, puh. 040 716 1312 , olli.vuorinen@raseko.fi. Hankkeilla on lisäksi omat vastuuhenkilöt. Yhteystiedot hankkeiden kuvauksen yhteydessä.