Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Aloitus:

Seuraava ryhmän aloitus on 3.10.2024, mutta ryhmään otetaan myös kesken vuotta.

Kenelle:

Tutkintokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä ruokapalveluissa erityisruokavalioiden parissa. Sinulla on jo aiempaa kokemusta ja osaamista ruokapalvelualalta, koet kiinnostusta erityisruokavalio-osaamiseen ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä alan osaajana.

Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Kuvaus:

Pääpaino koulutuksessa on erityisruokavalio-osaamisella eri asiakasryhmissä, raaka-ainetuntemuksella ja asiakasturvallisuuden huomioimisella eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutukseen kuuluu:

Kaikille pakollinen tutkinnon osa Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä.
• Erityisruokavalioiden mukaisten ja eettisten vakaumukseen perustuvien ruokalajien ja aterioiden suunnittelu ja valmistus
• Erityisruokavalioiden asiantuntijana toimiminen työyhteisössä

Valintasi mukaan kaksi seuraavista tutkinnon osista
• Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
• Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
• Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
• Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä
• Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen

Koulutus toteutetaan monimuotoisena koulutuksena. Opiskelu sisältää 1 – 2 lähipäivää / kk (klo 16.00 – 19.00) sekä itsenäistä opiskelua ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Lähiopetus tapahtuu pääasiassa Rasekon Juhaninkuja 1:n toimipisteessä Raisiossa. Osaamista hankit osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin sekä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaamisen osoitat työpaikalla näytöissä.

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman tutkintokoulutusta.

Tavoitteet:

Suoritettuasi erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon osaat
• työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
• huomioida työskentelyssäsi asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
• valmistaa asiakkaiden erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
• pakata ja laittaa esille valmistamasi ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta
huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Toteutus:

Monimuoto-opinnot. Lähiopetus pääsääntöisesti joka toinen torstai klo 16.00-19.00.

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 3:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen erikoisammattitutkintokoulutuksen hinta on 600 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisää opettajalta!

Kysy lisää

Tuija Tähti
tuija.tahti@raseko.fi

Mari Vartiainen, ​
puh. 044 705 7608,
mari.vartiainen@raseko.fi