Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Taideteollisuusalan perustutkinto

Aloitus:

Jatkuvan haun kautta hakeville nonstop aloitus. Uusi ryhmämuotoinen jatkuvan haun ja yhteishaun ryhmä aloittaa 10.8.2023

Kenelle:

Perustutkintokoulutus on suunnattu rakennusrestauroinnista kiinnostuneille, alan vaihtajille tai jo alalla toimiville henkilöille. Tavoitteena on, että opintojen aikana sinulle syntyy osaamisen ja tutkinnon lisäksi kontakteja työelämään, lisäosaamista mahdolliseen nykyiseen toimenkuvaasi tai kenties yritysidea tai monipuolista tietopohjaa hakeutua halutessasi jatko-opintoihin.

Kuvaus:

Koulutuksen aikana myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset arvot ovat keskeisiä osatekijöitä. Opinnoissa pääset työskentelemään rakennustyömailla, joissa perehdyt oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoihin ja tarvittaviin asiakirjoihin, samoin kuin dokumentointiin ja korjausrakentamista koskeviin rakennusalan yleisiin säännöksiin.

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy:

– yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa: Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla

– yksi osaamisalan mukainen pakollinen tutkinnon osa: Restaurointi

– 2 – 6 valinnaista tutkinnon osaa, mm.
* Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen
* Malliston suunnittelu ja toteuttaminen
* Tuotantoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla
* Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistukseen
* Yritystoiminnan suunnittelu
* Korjaaminen taideteollisuusalalla
* Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen
* Käsityötaidon ohjaaminen
* Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön

Toteutus:

Kokopäivätoiminen opiskelu. Valintahaastattelu ja siihen liittyvä tutustuminen koulutukseemme, järjestetään to 4.8.2022 osoitteessa Eeronkuja 3, Raisio, F-rakennus, luokka 105. Haastattelut aloitetaan aamulla klo 9.00.

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 3:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkintoon opiskellessasi suoritat yhtäaikaisesti sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa iltapäivisin erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lue lisätietoja kaksoistutkintoon opiskelemisesta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Antti Sandberg
puh.0407567197
antti.sandberg@raseko.fi

Henkilö sahaamassa puuta.
Restauroija kittaa ikkunapuitetta.
Kaksi henkilöä työskentelee työmaalla.
Restauroija naulaa ikkunapuitetta.