Kaksoistutkinnon voi suorittaa Rasekossa kaikissa ammatillisen peruskoulutuksen opinnoissa. Lisätietoa kaksoistutkinnon suorittamisesta ja lukujärjestykset saat Raision lukion sivuilta.

Mikä?

Kaksoistutkinto tarkoittaa sitä, että suoritat ammatillisen tutkinnon ja sen ohella myös ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto ja siihen valmentavat kurssit suoritetaan Raision lukiossa.

Miksi?

Kaksoistutkinnon tavoitteena on ammatillisen tutkinnon suorittajan jatko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Siitä on hyötyä korkeakoulujen valintakokeissa ja se antaa sinulle paremmat valmiudet jatkaa opintoja ammatillisen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kenelle?

Tärkeintä on oma halusi ja motivaatiosi. Opiskelu lukiossa ammatillisten opintojen ohella vaatii sitoutumista ja opiskeluvalmiuksia. Suosittelemme sinulle kaksoistutkintoa, jos peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo lukuaineissa on vähintään 7,5 (ehdoton alaraja aloittamiselle on 7,0).

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto muodostuu vähintään viidestä kokeesta seuraavasti: äidinkielen ja kirjallisuuden koe sekä vähintään kolme koetta matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen ryhmästä. Viides koe voi olla esimerkiksi joko reaaliaineesta tai vieraasta kielestä. 

Rasekon ja Raision lukion tarjoamassa mallissa opiskelija valitsee kaksoistutkintoonsa yhden oppiaineyhdistelmän alla olevista vaihtoehdoista. 

  • äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka (lyhyt), yhteiskuntaoppi (AERMY)
  • äidinkieli, englanti, ruotsi, terveystieto, yhteiskuntaoppi (AERTY)
  • äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), terveystieto, yhteiskuntaoppi (AEMTY)
  • äidinkieli, englanti, matematiikka (lyhyt), fysiikka, yhteiskuntaoppi (AEMFY)

Opetusjärjestelyt

Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa iltapäivisin erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensimmäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa. Lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa hyödynnetään tietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Osa oppikirjoista on digikirjoja ja lähes kaikki kokeet ovat sähköisiä, joten tietokonetta käytetään opiskelussa päivittäin. 

Kaksoistutkinnon oppitunnit pidetään Raision lukiossa iltapäivisin erillisen lukujärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla syksyn ensimmäinen jakso opiskellaan kokonaan lukiossa. Lukiossa suoritetut opinnot on suunniteltu osaksi ammatillista peruskoulutusta.  

Kaksoistutkinto-opiskelun yhteyshenkilöt

Raision lukio:
Miika Urpanen, vastaava opettaja, miika.urpanen@raisio.fi, p. 050 339 1930

Raseko:
Eeva-Mari Kallio, opinto-ohjaaja, eeva-mari.kallio@raseko.fi, p. 044 705 7616
Niina Salama, opinto-ohjaaja, niina.salama@raseko.fi, puh. 044 705 7443
Salla Riihimäki, opinto-ohjaaja, salla.riihimaki@raseko.fi, p. 044 705 7647
Outi Penkkala, opinto-ohjaaja, outi.penkkala@raseko.fi, p. 044 705 7640
Riikka Posti, opinto-ohjaaja, riikka.posti@raseko.fi, puh. 040 570 7297
Kati Runola, opinto-ohjaaja, kati.runola@raseko.fi, puh. 044 705 7551

Kaksoistutkintolaisten kokemuksia:

”Raskasta, mutta antaa parhaat valmiudet jatko-opintoihin.”

”Hyvin järjestetty, oppitunnit lukiolla aina samaan aikaan.”