Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

Aloitus neljä kertaa vuodessa (syys-, marras-, tammi- ja huhtikuu)

Kenelle:

Tutkinto suoritetaan suoraan näyttöinä ja suorittajalla tulee olla alan työkokemusta sekä alan työ/ harjoittelupaikka. Edellytyksenä tutkinnon suorittamiseen on terveys- ja toimintakyky sekä riittävä suomen kielen taito.

Kasvatus-ja ohjausalan ammattitukinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Kuvaus:

Ohjauksen osaamisala muodostuu

– tutkinnon yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta:
* Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

– osaamisalan kolmesta omasta valinnaisesta tutkinnon osasta:
* Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
* Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
* Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
(joista tulee valita kaksi tutkinnon osaa, yhteensä 100 osp)

– sekä valinnaisista tutkinnon osista 30 osp.

*******
Tutkinnon suorittaneena osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi ja edistät yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja noudattaa työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Osaat hyödyntää työssäsi erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittaneena tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssäsi erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hallitset vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa, osaat ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssäsi. Toteutat elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Toteutus:

Tutkinto suoritetaan suoraan näyttöinä.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste
Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Kysy lisää

Hannele Lindgren
puh. 044 705 7444
hannele.lindgren@raseko.fi