Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

Aloitus neljä kertaa vuodessa (syys-, marras-, tammi- ja huhtikuu)

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät kasvattajana ja ohjaajana tai aikovat alalle. Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemuksesi ja pohjakoulutuksesi huomioiden.

Edellytyksenä tutkinnon suorittamiseen on terveys- ja toimintakyky sekä riittävä suomen kielen taito. Kasvatus-ja ohjausalan ammattitukinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Kuvaus:

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Ohjauksen osaamisala muodostuu

– tutkinnon yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta:
* Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

– osaamisalan kolmesta omasta valinnaisesta tutkinnon osasta:
* Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
* Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
* Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
(joista tulee valita kaksi tutkinnon osaa, yhteensä 100 osp)

– sekä valinnaisista tutkinnon osista 30 osp.

*******
Tutkinnon suorittaneena osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi ja edistät yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja noudattaa työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Osaat hyödyntää työssäsi erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittaneena tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssäsi erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hallitset vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa, osaat ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssäsi. Toteutat elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Toteutus:

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, mikä muodostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opinnot voi suorittaa joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, tärkeintä on alan työpaikka. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste
Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Kysy lisää

Liisamaija Vatanen
puh. 044 705 7561
liisamaija.vatanen@raseko.fi