Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Aloitus:

Seuraava jatkuvan haun aloitus 31.7.2024.

Kenelle:

Nuoret ja aikuiset:
– olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolella
– haluat vaihtaa alaa
– sinulla on aikaisempi ammatillinen tutkinto
– haluat suorittaa kesken jääneet opintosi loppuun
– haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta meille jatkamaan opintosi loppuun
– haluat laajentaa aikaisempaa osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan
Et voi hakea jatkuvassa haussa harkintaan perustuvan valinnan kriteereillä.
Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijavalinnoista valintapäivän testien ja haastattelujen perusteella.

Huom! Haussa on myös hoiva-avustajan koulutus. Siinä suoritetaan kaksi tutkinnon tutkinnon osaa lähihoitajan tutkinnosta.

Kuvaus:

Koulutuksessa saat valmiuksia työskennellä eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opit, miten ammatillisella toiminnalla edistetään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Saat monipuolisia ammatillisia valmiuksia työskennellä sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilla.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä:
– ammatilliset tutkinnon osat (145 osaamispistettä) ja
– yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä).

Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä lääkehoito lähihoitajan vastuualueella. Lisäksi opiskellaan osaamisalaopinnot. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Osaamisalavaihtoehdot Rasekossa ovat:

– lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
– mielenterveys- ja päihdetyö
– sairaanhoito
– ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
– sekä oppisopimuksena edellisten lisäksi myös vammaistyö

——————-
Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe, jonka tulos toimii valintakriteerinä valmistavaan koulutukseen pääsylle.
——————-

Haku 31.7.2024 aloittavaan ryhmään on auki. Siihen voidaan ottaa sekä nuoria että aikuisia. Nuorille alkaa ryhmä myös torstaina 8.8.2024. Seuraava pääsy- ja soveltuvuuskoe pidetään tiistaina 30.7.2024 klo 10 Rasekon ammattiopistossa. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsulla, joka lähetetään hakemuksessasi antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmin kokeen sisällöstä.
___________________

Terveydentilavaatimukset:

Lähihoitajaksi opiskelevan tulee olla terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin osallistumisen
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Toteutus:

Kokopäivätoiminen koulutus.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelijalle voi syntyä kustannuksia mm. oppikirjoista, hoitoasusta ja opintokäynneistä.

Tutustumispäivä ammatilliseen koulutukseen

Tule tutustumaan sinua kiinnostavan alan opintoihin ja oppimisympäristöihin! Tutustumispäivän aikana pääset kokeilemaan alan työtehtäviä ja tapaamaan opiskelijoita ja opettajia. Lisäksi kuulet työllistymismahdollisuuksista. Tutustuminen sopii sekä yläkoululaisille että aikuisille alasta kiinnostuneille. Ilmoittaudu koulutuskokeiluun täällä.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina.

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkintoon opiskellessasi suoritat yhtäaikaisesti sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa iltapäivisin erillisen lukujärjestyksen mukaisesti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisää opettajalta!

Kysy lisää

Marjatuuli Aittokallio
puh. 044 705 7564
marjatuuli.aittokallio@raseko.fi

Kaksi henkilöä hoitonuken sängyn vieressä.
Kaksi henkilöä harjoittelee elvytystä defibrillaattorin avulla.
Kolme henkilöä istuu hoitoluokan pöydän ääressä.
Kaksi henkilöä harjoittelee kylkiasentoon laittoa.
Ihmisiä istumassa puoliympyrässä luokassa.