Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

Tammikuussa 2024 alkavaan ryhmään opiskelijavalinnat ovat tehty. Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2024. Haku elokuussa alkavaan koulutukseen auki 10.1-31.5.2024.

Kenelle:

Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisen koulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä ja/tai erilaisista riippuvuuksista toipumisprosessissa oleva henkilö tai hänen läheisensä. Sinulla tulee olla kokemus toipumisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja halu toimia kokemusasiatuntijana ja vertaisohjaajana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostossa.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja osatutkinnon suorittamisesta.

Valintakriteereitä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista, esimerkiksi raitistumisesta on kulunut vähintään vuosi.
SORA-säädöstä noudatetaan opiskelijaksi ottamisen kriteerinä sekä opiskelujen aikana.

Kuvaus:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp). ”Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen” on osatutkinto, jonka laajuus on 20 osp.
******
Koulutus antaa sinulle valmiudet
– hahmottaa kokemusasiantuntijuuden periaatteet ja monimuotoisuuden sekä merkityksen osana toimintaympäristöä
– toimia monialaisen työyhteisön tai verkoston jäsenenä
– toimia palvelujärjestelmässä
– ohjata vertaisryhmää
– käyttää omaa kokemusasiantuntijuuttasi työvälineenä
– arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja ammatillisuuttasi.

******
Koulutuksen jälkeen:
Olet koulutettu kokemusasiantuntija. Voit hakeutua V-S kokemusasiantuntijat verkostoon, jota kautta voit halutessasi saada kokemusasiantuntijan tehtäviä.
Voit toimia myös itsenäisesti kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana, siihen sopivassa toimintaympäristössä.

Toteutus:

Elokuussa 2024 alkaa seuraava koulutus. Koulutus on sivutoiminen ja toteutus monimuoto-opetuksena. Paikka: Rasekon toimipiste Juhaninkuja 1, Raisio - Lähiopetus pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17–21. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu kaksi seminaaripäivää, jotka pidetään päivällä. - Koulutus sisältää myös itsenäistä opiskelua. - Työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokemusasiantuntijan ja vertaisohjaajana toimisen tehtäväalueiden mukaisessa ympäristössä. Minimissään harjoittelun kesto on 10 tuntia. Harjoittelu suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaisesti. Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Jos haet suoraan näyttöön, voit hakea mukaan milloin tahansa.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 200 €.

Kysy lisää

Sanna Palletvuori
puh. 044 705 7667
sanna.palletvuori@raseko.fi