Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

23.8.2023

Kenelle:

Tämän kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä tai riippuvuudesta toipumisprosessissa oleva henkilö tai hänen läheisensä. Hänellä on kokemus toipumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja halua kehittää palveluita.

*****************

Valintahaastattelut syksyn 2023 koulutukseen pidetään toukokuussa. Kutsu ryhmähaastatteluun lähetetään sähköpostilla.
Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista, esimerkiksi raitistumisesta on kulunut vähintään vuosi.

Kuvaus:

Kokemusasiantuntijakoulutus on yksi tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Koulutuksen laajuus on 80 lähiopetustuntia. Koulutus toteutetaan pääosin arki-iltaisin, mutta myös arkipäivisin voi olla koulutusta. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen.

Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa, ja siinä vaaditaan kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta. Jotta voi toimia kokemusasiaintuntijana, tulee oman toipumisprosessin olla riittävän pitkällä ja lisäksi tarvitaan taitoa käyttää omia kokemuksiaan eri tilanteissa.

Kokemusasiantuntija voi toimia monenlaisissa tehtävissä, mm:
– palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa
– strategiatyössä
– vertaisohjaajana

Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Näyttö tehdään tutkinnon osasta Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa. Jos haet suoraan näyttöön, voit hakea mukaan milloin tahansa.

Toteutuspaikat:
Raseko, Juhaninkujan toimipiste Raisiossa

Jos sinulla on mahdollisuus oppisopimukseen tai tulet suoraan näyttöön, voit hakea koulutukseen milloin tahansa.

Toteutus:

23.8-20.12.2023 Monimuoto-opetus

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 200 € / tutkinnon osa.

Kysy lisää

Sanna Palletvuori
puh. 044 705 7667
sanna.palletvuori@raseko.fi

Mia Lehtonen
puh. 0400-308233
mia.lehtonen@raseko.fi