Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

19.01.2022 Ryhmä on täynnä. Jatkuva haku on voimassa oppisopimusopiskelijoille ja suoraan näyttöön hakeville. Syksyllä 2022 alkaa seuraava ryhmä, johon haku aukeaa helmikuussa 2022.

Kenelle:

Tämän kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä tai riippuvuudesta toipumisprosessissa oleva henkilö tai hänen läheisensä. Hänellä on kokemus toipumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja halua kehittää palveluita.

*****************

Valintahaastattelut syksyn 2022 koulutukseen pidetään toukokuussa.
Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista, esimerkiksi raitistumisesta on kulunut vähintään vuosi.

Kuvaus:

Kokemusasiantuntijakoulutus on yksi tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Koulutuksen laajuus on 80 lähiopetustuntia. Koulutus toteutetaan pääosin arki-iltaisin, mutta myös arkipäivisin voi olla koulutusta. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen.

Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monella tavalla vaativaa, ja siinä vaaditaan kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja toimintavalmiuksia. Kokemusten työstämiseen ja reflektoimiseen tarvitaan koulutusta. Jotta voi toimia kokemusasiaintuntijana, tulee oman toipumisprosessin olla riittävän pitkällä ja lisäksi tarvitaan taitoa käyttää omia kokemuksiaan eri tilanteissa.

Kokemusasiantuntija voi toimia monenlaisissa tehtävissä, mm:
– palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa
– strategiatyössä
– vertaisohjaajana

Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Näyttö tehdään tutkinnon osasta Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa. Jos haet suoraan näyttöön, voit hakea mukaan milloin tahansa.

Toteutuspaikat:
Turun A-Kilta ry, Pääskyvuorenrinne 1, Turku
Raseko, Juhaninkujan toimipiste Raisiossa

Jos sinulla on mahdollisuus oppisopimukseen tai tulet suoraan näyttöön, voit hakea koulutukseen milloin tahansa.

Toteutus:

Monimuoto-opetus

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 250 € / tutkinnon osa.

Kysy lisää

Sari Siipola
puh. 044 705 7552
sari.siipola@raseko.fi

Mia Lehtonen, Turun A-kilta
puh. 045 787 19884
mia.lehtonen@turunakilta.fi