Metallialan opinnoissa tutustut moderneihin valmistustekniikoihin ja automaation ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin sekä erilaisiin materiaaleihin. Ensimmäisen opiskeluvuoden sisältö on kaikille sama: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perustyöt. Osaamisalan valinnan jälkeen syvennytään joko  huolto- ja kunnossapitoasennuksiin (koneautomaatioasentaja), sorvaukseen, jyrsintään ja koneistukseen (koneistaja) tai hitsaukseen ja levy- ja rakennetöihin (levyseppähitsaaja).

Koneistaja valmistaa pääasiassa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Tämän päivän tekniikkaa ovat tietokoneohjatut työstökoneet, mutta myös perinteisten koneiden osaaminen on välttämätöntä. Koneistajan on osattava myös pneumatiikkaa ja hydrauliikkaa sekä erilaisia kunnossapitotöitä.

Koneautomaatioasentajaksi valmistuttuasi osaat kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja sekä soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa.

Levyseppähitsaaja valmistaa sekä tietokoneohjatuilla koneilla että perinteisillä menetelmillä työpiirustusten mukaisia tuotteita, kuten koneiden ja laitteiden osia, säiliöitä ja muita teräsrakenteita.

Opiskelu sisältää mm. teknistä ja koneteknistä suunnittelua, CAD/CAM-ohjelmistojen käyttöä, tietomallien käyttöä, mallintamista, toimistotöitä, tilasuunnitelmien tuottamista, julkaisujen laatimista ja projektinhallintaa.

Suunnitteluassistenttina voit työskennellä erilaisten teollisuusyritysten, insinööri- tai arkkitehtitoimistojen tai julkisen sektorin palveluksessa suunnitteluprojektien avustavissa ja tukevissa työtehtävissä. Piirtämisen ja mallintamisen lisäksi työnkuvaasi voivat kuulua mm. erilaiset elinkaaren hallinnan tehtävät sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen.

Talonrakentaja on rakennusalan monitaitoinen perusammattilainen, jonka tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen työt. Jos käsillä tekeminen on sinun juttusi, nämä käytännönläheiset opinnot sopivat sinulle. Osaamista hankit Rasekon omilla työpajoilla ja omakotitalorakennusmailla sekä työelämäyhteistyökumppaneiden yrityksissä erilaisissa ympäristöissä.

Automaatioasentajan opintojen alussa perehdytään sähkö- ja työturvallisuusasioihin sekä elektroniikan ja sähkötekniikan perusteisiin, työkaluihin ja asennustekniikoihin sekä sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaukseen. Toisena ja kolmantena vuonna opinnoissa syvennytään sähkön tuotannon, siirto- ja jakelutekniikan periaatteisiin sekä prosessiautomaatioon. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja sisältää runsaasti töitä osaston omissa työtiloissa sekä Rasekon kiinteistöissä ja rakennustyömailla. Osaamista syvennetään yrityskumppanien ympäristöissä ja osan työssä oppimisesta voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Ajoneuvoalan perustutkinnon opinnoissa opiskellaan auton järjestelmien toimintaa, asiakaspalvelua, sähkötekniikkaa, huoltotöitä sekä alan säädöksiä. Tämän perustan päälle syvennetään osaamista auton tai moottoripyörän huoltamisen ja korjaamisen taidoissa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, ja suurin osa opista hankitaan tekemällä asiakastöitä opiston omassa korjaamosalissa. Ajoneuvoasentajat työskentelevät mm. autoliikkeissä, autokorjaamoissa ja kuljetusliikkeissä sekä erilaisia ajoneuvoja valmistavassa teollisuudessa.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, korjaamopalvelun osaamisalan, suorittaneena sinulla on ajoneuvoalan korjaamopalvelutehtävässä edellytettävä ammattitaito: osaat toimia ajoneuvojen ja/tai koneiden huolto-, vianhaku- ja korjaustehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon alaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Toimit huolellisesti ja ammattitaitoisesti, osaat suunnitella ja organisoida vastuualueesi toimintaa kustannustehokkaasti ja työturvallisuuden ja ympäristömääräykset huomioon ottaen.

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon, koneistuksen osaamisalan suorittettuasi osaat työskennellä itsenäisesti koneistusalan valmistustyötehtävissä. Osaat ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoa.

Tiedätkö mitä asiakkaasi haluaa? Tule opiskelemaan mukavassa ryhmässä asiantuntevien kouluttajien johdolla innovointia ja nopeaa reagointia asiakaskäyttäytymiseen! Saat työkaluja ideointi- ja kehittämistyöhön, brändäykseen ja nykyaikaisiin markkinointikanaviin.

Perustutkinto

Autoalan perustutkinto

Perustutkinto
Autoalan perustutkinto
ajoneuvoasentaja
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Jatkuva haku, Yhteishaku, TE-koulutus
Tutustu koulutukseen

Rakennusalan perustutkinto

Perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
talonrakentaja
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
automaatioasentaja
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Perustutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
suunnitteluassistentti
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkinto

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala, oppisopimuksella

Ammattitutkinto
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Tuotantotekniikan ammattitutkinto, koneistuksen osaamisala

Ammattitutkinto
Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Tutustu koulutukseen

Erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen