Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Aloitus:

Voit aloittaa henkilökohtaistetusti milloin vaan.

Kenelle:

Tutkintokoulutus sopii henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä alan työkokemusta. Hakijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Kuvaus:

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittanut saattohoitaja (EAT) osaa toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä. Hän osaa tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten sekä suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon. Hän osaa arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa. Osaamisalan suorittanut osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään. Hän osaa arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana.

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:
• Palliatiivinen hoitotyö 60 osp
• Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 osp

Lisäksi suoritetaan yksi 60 osp laajuinen tai kaksi 30 ops laajuista seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:
• Gerontologinen hoitotyö 60 osp
• Ikääntyneen ihmisen tukeminen ja mielekkään arjen kohtaaminen 60 osp
• Muistisairaan tai muistioireisen ihmisen tukeminen 60 osp
• Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 osp
• Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen 30 ops
• Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi 30 osp
• Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp

———————————————————————————-

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut muistihoitaja (EAT) osaa kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä sekä ohjata hänen läheisiään. Hän osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Hän osaa tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Osaamisalan suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:
• Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
• Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Lisäksi suoritetaan yksi 60 osp laajuinen tai kaksi 30 ops laajuista seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:
• Gerontologinen hoitotyö 60 osp
• Ikävalmentajana toimiminen 60 osp
• Palliatiivinen hoitotyö 60 ops
• Projektipäällikkönä toimiminen 60 osp
• Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 osp
• Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen 30 osp
• Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 osp
• Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen 30 ops
• Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi 30 osp
• Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp

———————————————————————————-

Ikävalmennuksen osaamisalan suorittanut ikävalmentaja (EAT) osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimintakykyisyyden sekä toimia erilaisissa toimintakyvyn edistämisen ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Hän osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Osaamisalan suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön. Ikävalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa asiantuntijuutta osoittaen edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja kokonaisvaltaista arjen turvallisuutta.

Ikävalmennuksen osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:
• Ikääntyneen ihmisen tukeminen ja mielekkään arjen kohtaaminen 60 osp
• Ikävalmentajana toimiminen 60 osp

Lisäksi suoritetaan yksi 60 osp laajuinen tai kaksi 30 ops laajuista seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:
• Muistisairaan tai muistioireisen ihmisen tukeminen 60 osp
• Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen 30 osp
• Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 osp
• Projektipäällikkönä toimiminen 60 osp
• Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi 30 osp
• Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp

Tutkinnon suoritus kestää suunnitellusti noin 1,5 vuotta.

Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa vain osa tutkinnosta, esimerkiksi yksi tutkinnon osa aiemmin mainituista.

Toteutus:

Monimuoto-opinnot

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Oppisopimusta varten tarvitset alan työpaikan.
Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 600 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Leena-Kaisa Laaksonen
puh. 044 705 7533
leena-kaisa.laaksonen@raseko.fi