Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Aloitus:

Nonstop

Kenelle:

Jo alalla toimivat, useamman vuoden työkokemuksen omaavat sekä alasta kiinnostuneet.

Kuvaus:

Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata ammatillista osaamistasi esimerkiksi avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen tai työpaikkaohjaajana toimimiseen.

Koulutus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Osaamisala: Toimitilahuolto

Toteutus:
Lähi-, monimuoto-, etäopetus. Opiskelija tarvitsee alan työ- tai koulutussopimuspaikan. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, joita on keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa sekä ohjatusta etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

1. Toimitilahuoltaja
työskentelee esimerkiksi palvelutaloissa, julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa tai myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Työhön kuuluu siivouspalvelujen lisäksi ateriapalveluja, tekstiilinhuoltoa, avustamis- ja asiointitehtäviä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan liittyviä tehtäviä. Voit sisällyttää opintoihisi erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Tutkintoon kuuluu

yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

yksi osaamisalan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
Ylläpitosiivouspalvelut

valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
Erityiskohteiden siivouksen suunnittelu
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
Perussiivouspalvelut
Tekstiilien huoltaminen
Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

2. Laitoshuoltaja
työskentelee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. Työhön kuuluu siivouspalvelujen lisäksi ateriapalveluja, tekstiilinhuoltoa, avustamis- ja asiointitehtäviä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan liittyviä tehtäviä. Opinnot sisältävät laitoshygieniapalvelujen kuten ylläpitosiivouksen ja eristyssiivouksen sekä huoltohuonetehtävien tekemistä korkean hygienian kohteissa. Voit sisällyttää opintoihisi erilaisia valinnaisia opintoja, joiden avulla voit suunnata osaamistasi.

Tutkintoon kuuluu

yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

yksi osaamisalan ja suuntautumisen mukainen pakollinen tutkinnon osa:
Laitoshygieniapalvelut

valinnaisia tutkinnon osia 2 – 3:
Erityiskohteiden siivouksen suunnittelu
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
Perussiivouspalvelut
Tekstiilien huoltaminen
Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet. Tarvittavin osin opiskelija osallistuu koulutukseen, missä oppiminen tapahtuu oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Toteutus:

Monimuoto-opinnot ja oppisopimus. Voit hakea mukaan myös ammattitutkinnon verkko-opetukseen.

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 4:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Eira Lipponen
puh. 044 705 7440
eira.lipponen@raseko.fi