Alan ammattilaiset toimivat mm. puu-, metalli- ja restaurointialoilla ja vastaavat yleensä koko tuotteen valmistamisesta raaka-aineista lopulliseksi tuotteeksi. Alalla korostuvat yksilöllinen tekeminen, kädentaidot sekä suunnittelu ja korkeatasoinen valmistus. Työtä tehdään usein perinteiseen työtapaan pohjautuvilla tekniikoilla mutta yhä enemmän myös moderneilla digitaalisilla menetelmillä ja laitteilla.  

Metallisepän opintojen aikana tutustut metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja valmistat taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esineitä. Perinteisten tekniikoiden lisäksi voit kokeilla erilaisten materiaalien kuten puun, nahan tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena käytössäsi on 3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla.

Puusepän osaamisalan koulutuksen aikana suunnitellaan ja valmistetaan koneellisesti erilaisia käyttöesineitä, huonekaluja ja muita puusepänalan tuotteita. Laadukkaasti toteutetut tuotteet pohjautuvat moderniin materiaali-, suunnittelu- ja valmistusosaamiseen. Toteutuskohteita ovat mm. huonekalut ja kalusteet, sisustuksen kiintokalusteet sekä rakenteet. Työskentelyssä kunnioitetaan perinteisiä menetelmiä ja hyödynnetään nykyaikaista valmistusteknologiaa mm. laser- ja CNC-työstöt ja 3D-mallinnusta. 

Restauroinnin osaamisalan säilyttävään korjausrakentamiseen keskittyvän koulutuksen pääsisältöinä ovat rakennusperinteen kannalta arvokkaiden rakennusten ja rakennusosien materiaalit, pintakäsittelyt ja korjaustekniikat. Myös rakennushistoria ja rakennetun ympäristön kulttuurilliset arvot ovat keskeisiä osatekijöitä. Opinnoissa työskennellään rakennustyömailla, joissa perehdytään oikeissa oppimisympäristöissä materiaaleihin, tekniikoihin ja tarvittaviin asiakirjoihin, samoin dokumentointiin ja korjausrakentamista koskeviin rakennusalan yleisiin säännöksiin.

Muinaistekniikkaa opiskellessasi perehdyt esihistoriallisiin ja historiallisiin työmenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metallivalutekniikoihin, perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä luu-, sarvi- ja nahkatöihin. Koulutuksessa korostuvat kulttuurihistorian ja käsityöperinteiden ymmärtäminen sekä opitun soveltaminen nykyaikaan. Muinaistekniikan opinnoissa voit syventyä myös erilaisten elämyspalveluiden tuottamiseen tai ohjaustoimintaan. Muinaistekniikan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti taideteollisuusalan kokemusta jo omaaville tai ammatinvaihtajille. 

Digitaaliseen valmistukseen painottuva koulutus koostuu erilaisten suunnitteluohjelmistojen sekä digitaalisten laitteiden käytön opiskelusta ja niiden hyödyntämisestä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Fab Lab Rasekossa, jonka puitteet tarjoavat mahdollisuuden digitaalisen valmistuksen lisäksi myös erilaisiin projektitöihin sekä tuotekehitykseen -ja testaukseen. Koulutuksen aikana tutuksi tulevat niin 3D-mallinnus, vektorigrafiikka kuin kuvankäsittelykin ja valmistat tuotteita mm. laserleikkurin, 3D-printterin, suurkuvatulostimen sekä erilaisten jyrsinten avulla. Koulutus antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa tehtävissä esimerkiksi tekstiili-, puu- tai metalliteollisuudessa, markkinoinnin, muotoilun tai tuotekehityksen aloilla sekä ohjaustoiminnassa ja yrittäjänä. 

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon puukkosepän osaamisalan koulutus perehdyttää puukkotuotteen valmistuksen perusosa-alueisiin. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan kysynnän luomiin haasteisiin. Opinnoissa perehdytään puukon valmistustekniikoihin, kehitetään omia puukkotuotteita ja toteutetaan niitä asiakkaille. Tuotteet voivat olla peruskäyttöpuukkoja, erikoiskäyttöpuukkoja, uniikkipuukkoja tai historiallisiin esikuviin perustuvia puukkoja tai veitsiä. Puukon valmistamisessa käytetään lukuisia erikoistekniikoita ja opintojen aikana on mahdollista tutustua mm. lamelliterän valmistukseen, hiekkavaluun, nahan painokuviointiin tai tuohipään valmistamiseen. Opintoihin sisältyy myös puukkosepälle tarpeellisia suunnittelutaitoja, työturvallisuutta, dokumentointia ja markkinointia.

Savirakentaminen yleistyy ja alalle tarvitaan ammattilaisia tuottamaan rakentamispalveluita sekä savipohjaisia rakennustuotteita. Tässä koulutus sinulle savirakentamisesta kiinnostunut rakennusalan osaaja tai sellaiseksi haluava! Koulutuksesta löydät itsellesi suunnan ekologisen ja luonnonmukaisen rakentamisen ammattilaisuuteen. Tavoitteena on tuottaa ammattilaisia savirakentamisen yleistyvään tarpeeseen tai laajentaa nykyistä ammatillista osaamista savirakentamismenetelmillä. Koulutuksen aikana suoritetaan taideteollisuusalan ammattitutkinto (tai erillisiä tutkinnon osia) ja opetellaan erilaisia savirakentamisen menetelmiä kehittäen omia tuotteita tarjottavaksi asiakkaille.

Käsityömestari osaa suunnitella, valmistaa, korjata, huoltaa ja tuotteistaa alansa tuotteita sekä toteuttaa palvelumuotoilua. Käsityömestari tuottaa lisääntyvässä määrin alan monipuolisia palveluita, kuten ohjaustoimintaa. Käsityömestarin työssä heijastuu mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön sekä uuden luomiseen. Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat aina olleet aloille ominaisia piirteitä johtuen mm. työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja perinteen kunnioittamisesta ja valmistusmenetelmistä sekä säilyttävästä työotteesta.

Museotekniikan osaamisalan suorittanut museomestari työskentelee ammatillisesti hoidetussa museossa. Museomestari osaa käsitellä monipuolisia museokokoelmia, toteuttaa näyttelytekniikkaa ja valaisua, käyttää yhä uudistuvaa audiovisuaalista tekniikkaa, siirtää kansainvälisiä näyttelyitä, huoltaa ja säilyttää museokokoelmien kookkaita koneita, toteuttaa asiakastapahtumia ja kehittää logistiikkaa. Kehittämisote ja yhteistyö ovat tyypillisiä tässä kansainvälistyvässä ja monipuolisessa työssä museoissa.

Perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto, digitaalinen valmistus

Perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
artesaani
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Taideteollisuusalan perustutkinto, metalliseppäala

Perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
artesaani
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Taideteollisuusalan perustutkinto, muinaistekniikka

Perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
artesaani
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Taideteollisuusalan perustutkinto, puuseppäala

Perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Taideteollisuusalan perustutkinto, restaurointiala

Perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
artesaani
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkinto

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, puukkoseppä

Ammattitutkinto
Taideteollisuusalan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, savirakentaja

Ammattitutkinto
Taideteollisuusalan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Erikoisammattitutkinto

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, käsityön tekemisen oa, käsityömestari

Erikoisammattitutkinto
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
käsityömestari
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, museotekniikan oa, museomestari

Erikoisammattitutkinto
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
museomestari
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen