Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

Aloitus neljä kertaa vuodessa (syys-, marras-, tammi- ja huhtikuu)

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen työtehtävissä tai aikovat alalle. Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemuksesi ja pohjakoulutuksesi huomioiden.

Edellytyksenä tutkinnon suorittamiseen on terveys- ja toimintakyky sekä riittävä suomen kielen taito. Kasvatus-ja ohjausalan ammattitukinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Kuvaus:

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Noudatat työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja ja osaat hyödyntää erilaisia malleja ja menetelmiä.

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana suunnitellen ja toteuttaen tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

*******

Perhepäivähoitajan tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

– Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
– Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
– Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
– Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) TAI
– Tutkinnon osa lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta (40 osp)

Lisäksi 20 osp laajuisesti valinnaisia tutkinnon osia:

– Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
– Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
– Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
– Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Tutkinnon suoritettuasi saavutat myös jatko-opintokelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

Toteutus:

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, mikä muodostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opinnot voi suorittaa joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, tärkeintä on alan työpaikka. Lähiopetuspäiviä on 1-2 päivää kuukaudessa.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa. Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä työelämäjaksolle useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useassa Euroopan maassa (mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa, Islannissa ja Portugalissa) sekä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina. Lue lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Kysy lisää

Liisamaija Vatanen
puh. 044 705 7561
liisamaija.vatanen@raseko.fi