Tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon suorittanut voi toimia monipuolisesti erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä.

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot sisältävät alan perusosaamisen (mm. sovellusohjelmat, käyttöjärjestelmät, asiakaspalvelu,) lisäksi tutkintonimikkeen määritteleviä opintoja sekä runsaasti valinnaisia tutkinnon osia. Valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamissasi teemoissa esimerkiksi ohjelmistokehityksen tai asennus- ja huoltotöiden osalta. Osaamista hankit koulun omissa oppimisympäristöissä (esimerkiksi käytön tukea tarjoavassa ITHelpissä) ja syvennät koulutussopimus- tai oppisopimusjaksojen aikana aidoilla työpaikoilla.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden tietotekniikkapalvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Ammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Tutustu koulutukseen