Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Aloitus:

Elokuussa 2022

Kenelle:

– peruskoulun päättäneelle, ilman toisen asteen tutkintoa olevalle nuorelle
– ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneille nuorille
– ryhmä myös aikuisille maahanmuuttajille

** Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle. Raseko ei ole ammatillinen erityisoppilaitos. Jos sinulla on vaativan erityisen tuen suunnitelma ja olet perusopetuksessa saanut vahvasti erityistä tukea, suosittelemme hakeutumaan ammatillisen erityisoppilaitoksen valmentaviin koulutuksiin.

Kuvaus:

Pääsyvaatimukset:

– hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus
– hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa /valmistavaa koulutusta
– hakijalla on riittävä kielitaito TUVA-koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi

** Hakijaksi voidaan erityisen perustellusta syystä ja tapauskohtaisesti ottaa myös hakija, joka on suorittanut aiemmin valmentavan koulutuksen tai jolla ei ole peruskoulun päättötodistusta.

** Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle. Raseko ei ole ammatillinen erityisoppilaitos. Jos hakijalla on vaativan erityisen tuen suunnitelma ja hän on perusopetuksessa saanut vahvasti erityistä tukea, suosittelemme hakeutumaan ammatillisen erityisoppilaitoksen valmentaviin koulutuksiin.

Aloittaessasi opinnot kanssasi tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS, johon suunnitellaan tavoitteesi koulutukselle, suoritettavat koulutuksen osat sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmasi.

—- Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on: —-
– tukea jatko-opintojen ja uran valintaa
– antaa valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen
– selkeyttää suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen
– vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Koulutuksen aikana tavoitteena on, että tunnistat omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi ja rakennat erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelu- ja tutkintokielen taitoja, eri tiedonalojen tekstitaitoja sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja siten, että sinulla on riittävät edellytykset opiskella toisen asteen koulutuksessa.

*****
Koulutuksen sisältö:

Kaikille pakolliset opinnot:
– Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2 – 10 viikkoa.

Valinnaiset opinnot:
– Perustaitojen vahvistaminen 1 – 30 viikkoa.
– Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 1 – 20 viikkoa.
– Valinnaiset opinnot 1 – 10 viikkoa.
– Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 1 – 30 viikkoa.
– Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 1 – 30 viikkoa.
– Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 1 -20 viikkoa.

TUVA koulutuksen kesto on HOKS:n mukainen, enimmillään 38 viikkoa.

Toteutus:

Kokopäivätoiminen päiväopiskelu. Kesto HOKS:n mukainen, enimmillään 38 viikkoa.

Toimipiste:

Raision Eeronkuja 3:n toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisuuslain piirissä olevien osalta TUVA noudattaa samoja periaatteita kuin tutkintotavoitteinen koulutus.

Kysy lisää

Outi Penkkala
opinto-ohjaaja
outi.penkkala@raseko.fi
puh. 044 705 7640

Koulutuspalvelupäällikkö
Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451
taru.laaksonen@raseko.fi

Infograafi TUVAn sisällöstä.