Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Tutkinto:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aloitus:

Aloitus neljä kertaa vuodessa (syys-, marras-, tammi- ja huhtikuussa).

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät koulunkäynnin tai aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjaajina tai aikovat alalle. Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemuksesi ja pohjakoulutuksesi huomioiden.

Edellytyksenä tutkinnon suorittamiseen on terveys- ja toimintakyky sekä riittävä suomen kielen taito. Kasvatus-ja ohjausalan ammattitukinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Kuvaus:

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Noudatat työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja ja osaat hyödyntää erilaisia malleja ja menetelmiä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa kykenet työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:
– Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osaamispistettä (osp)
– Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
– Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
– Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Lisäksi 20 osaamispisteen laajuisesti valinnaisia tutkinnon osia:

– Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
– Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
– Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
– Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
– Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp

Toteutus:

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, mikä muodostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opinnot voi suorittaa joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, tärkeintä on alan työpaikka. Lähiopetuspäiviä on 1-2 päivää kuukaudessa.

Toimipiste:

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kustannukset opiskelijalle:

Omaehtoisen tutkintokoulutuksen hinta on 450 € (voidaan laskuttaa kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnonosa. Ammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Kansainvälisyys Rasekossa

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä osaamistasi ja kokemustasi opintojen aikana. Voit lähteä kansainvälisyysjaksolle useaan eri maahan heti 18-vuotta täytettyäsi. Rasekolla on yhteistyökumppaneita useassa Euroopan maassa (mm. Pohjoismaat, Portugali, Espanja, Italia, Malta, Saksa, Hollanti, Pohjois-Irlanti, Viro) sekä Thaimaassa ja Etelä-Koreassa. Ulkomaanjakso parantaa ammattitaitoasi sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemustasi. Työelämäjaksolle ulkomaille voit lähteä yksin, kaverin kanssa tai isommalla ryhmällä.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Voit esimerkiksi hankkia osaamista työskentelemällä kansainvälisessä yrityksessä kotimaassa tai toimia tänne tulevien ulkomaisten opiskelijoiden tuutorina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan korkeakouluun. Osaamistasi voit kasvattaa tai syventää myös esimerkiksi suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia tai muita lyhyempiä täydennyskoulutuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisää opettajalta!

Kysy lisää

Kirsi-Leena Hotinen
puh. 044 705 7563
kirsi-leena.hotinen@raseko.fi