Taideteollisuusalan perustutkinto

Lamput aseteltu taiteellisesti.

Taideteollisuusalan perustutkinto
Osaamisalat:


Metallisepän osaamisalaopintojen aikana tutustutaan metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja opitun pohjalta valmistetaan esim. taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esineitä. Perinteisten valmistustekniikoiden lisäksi kokeillaan erilaisten materiaalien esim. puun, nahan tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena meillä on myös käytössä 3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla.

Hakulinkki metallisepän osaamisalalle


Puusepän alan koulutuksessa perehdytään puualan perusteisiin, koneisiin ja laitteisiin. Koulutuksen aikana valmistetaan erilaisia käyttöesineitä, huonekaluja ja muita puusepänalan tuotteita. Laadukkaasti toteutetut tuotteet pohjautuvat tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamiseen. Tavoitteena on kouluttaa ammattiosaajia, joilla on yhteistyökykytaitoa ja oikea asenne työelämään.

Hakulinkki puusepän osaamisalalle


Muinaistekniikan lukuvuoden 2020 – 2021 koulutuksen erityisteemana tulee olemaan muinaiset rakennusmenetelmät. Muinaistekniikan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti jo taideteollisuusalan kokemusta omaaville tai ammatinvaihtajille.

Hakulinkki muinaistekniikan opintoihin


Restauroinnin osaamisalan pääsisältöinä ovat vanhojen rakennusten ja rakennusosien korjaustekniikat. Opinnoissa perehdytään rakennustyömaalla toimimiseen, materiaaleihin, koneisiin ja tarvittaviin asiakirjoihin.

Hakulinkki restauroinnin osaamisalalle


Digitaaliseen valmistukseen painottuva koulutus koostuu erilaisten suunnitteluohjelmistojen sekä digitaalisten laitteiden käytön opiskelusta ja niiden hyödyntämisestä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Hakulinkki aukeaa maaliskuussa 2021.


Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työssä.

Toteutusaika

Jatkuva haku. Ota yhteyttä, sovitaan sinulle sopiva aloitusajankohta.

Hae mukaan:

Metallisepän osaamisalan haku:
Hakulinkki metallisepän osaamisalalle

Puusepän osaamisalan haku:
Hakulinkki puusepän osaamisalalle

Muinaistekniikan haku:
Hakulinkki muinaistekniikan opintoihin

Restauroinnin osaamisalan haku:
Hakulinkki restauroinnin osaamisalalle

Digitaalisen valmistuksen haku:
Hakulinkki aukeaa maaliskuussa 2021.

Toteutuspaikka

Metalliseppä ja restaurointi: Raision toimipisteet
Puuseppä ja muinaistekniikka: Mynämäen toimipiste

Kuvaus

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Kaikille pakollinen tutkinnon osa on  Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla. Lisäksi osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esimerkiksi Metallisepän alan tuotteen valmistaminen tai Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen), valinnaiset tutkinnon osat sekä yhteiset tutkinnon osat.

Alalle pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille nuorille, aikuisille alan vaihtajille, kaikille yksilöllisten tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

1. Metallisepän osaamisalasta

Petri Tölkkö
puh. 044 705 7577
petri.tolkko@raseko.fi

2. Puusepän osaamisalasta

Jouni Suvala
puh. 044 705 7579
jouni.suvala@raseko.fi

3. Muinaistekniikasta

Iikka Meriala
puh. 044 705 7593
iikka.meriala@raseko.fi

4. Restauroinnin osaamisalasta

Petri Tölkkö
puh. 044 705 7577
petri.tolkko@raseko.fi

5. Digitaalisesta valmistuksesta

Vastuuopettajan yhteystiedot päivitetään myöhemmin.

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa ikkunassa Opintopolku.fi-palvelussa)