Taideteollisuusalan perustutkinto

Lamput aseteltu taiteellisesti.

Taideteollisuusalan perustutkinto
Lue lisää osaamisalaopinnoista:


Metallisepän osaamisalaopintojen aikana tutustutaan metallien ja muiden kovien materiaalien ominaisuuksiin ja opitun pohjalta valmistetaan esim. taottuja, pakotettuja, koneistettuja tai valettuja esineitä. Perinteisten valmistustekniikoiden lisäksi kokeillaan erilaisten materiaalien esim. puun, nahan tai muovin yhdistämistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi. Esinesuunnittelun ja -valmistuksen tukena meillä on myös käytössä 3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla. Hakulinkki metallisepän osaamisalalle (avautuu uuteen välilehteen Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).


Puusepän alan koulutuksessa perehdytään puualan perusteisiin, koneisiin ja laitteisiin. Koulutuksen aikana valmistetaan erilaisia käyttöesineitä, huonekaluja ja muita puusepänalan tuotteita. Laadukkaasti toteutetut tuotteet pohjautuvat tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamiseen. Tavoitteena on kouluttaa ammattiosaajia, joilla on yhteistyökykytaitoa ja oikea asenne työelämään. Hakulinkki puusepän osaamisalalle (avautuu uuteen välilehteen Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).


Muinaistekniikan opiskelu perehtyy esihistoriallisiin ja historiallisiin työmenetelmiin kuten perinteisiin puutöihin, taontaan, vanhoihin metallivalutekniikoihin, perinteisiin tekstiilitekniikoihin sekä luu-, sarvi- ja nahkatöihin. Muinaistekniikan opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti jo taideteollisuusalan kokemusta omaaville tai ammatinvaihtajille. Hakulinkki muinaistekniikan opintoihin (avautuu uuteen välilehteen Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).


Restauroinnin osaamisalan pääsisältöinä ovat vanhojen rakennusten ja rakennusosien korjaustekniikat. Opinnoissa perehdytään rakennustyömaalla toimimiseen, materiaaleihin, koneisiin ja tarvittaviin asiakirjoihin. Hakulinkki restauroinnin osaamisalalle (avautuu uuteen välilehteen Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).


Digitaaliseen valmistukseen painottuva koulutus on uutta Rasekossa. Koulutus koostuu erilaisten suunnitteluohjelmistojen sekä digitaalisten laitteiden käytön opiskelusta ja niiden hyödyntämisestä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Hakulinkki digitaalisen valmistuksen opintoihin (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).


Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työssä.

Toteutusaika

Jatkuva haku. Ota yhteyttä, sovitaan sinulle sopiva aloitusajankohta.

Hae mukaan:

Metallisepän osaamisalan haku:
Hakulinkki metallisepän osaamisalalle (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Puusepän osaamisalan haku:
Hakulinkki puusepän osaamisalalle (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Muinaistekniikan haku:
Hakulinkki muinaistekniikan opintoihin (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Restauroinnin osaamisalan haku:
Hakulinkki restauroinnin osaamisalalle (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Digitaalisen valmistuksen haku:
Hakulinkki digitaalisen valmistuksen opintoihin (avautuu toisessa välilehdessä Rasekon Wilma-järjestelmän koulutushakuun).

Toteutuspaikka

Metalliseppä, restaurointi ja digitaalinen valmistus: Raision toimipisteet
Puuseppä ja muinaistekniikka: Mynämäen toimipiste

Kuvaus

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Kaikille pakollinen tutkinnon osa on  Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla. Lisäksi osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat (esimerkiksi Metallisepän alan tuotteen valmistaminen tai Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen), valinnaiset tutkinnon osat sekä yhteiset tutkinnon osat.

Alalle pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille nuorille, aikuisille alan vaihtajille, kaikille yksilöllisten tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antavat

1. Metallisepän osaamisalasta
Petri Tölkkö
puh. 044 705 7577
petri.tolkko@raseko.fi

2. Puusepän osaamisalasta
Jouni Suvala
puh. 044 705 7579
jouni.suvala@raseko.fi

3. Muinaistekniikasta
Tuija Hukkanen
puh. 044 705 7585
tuija.hukkanen@raseko.fi

4. Restauroinnin osaamisalasta
Petri Tölkkö
puh. 044 705 7577
petri.tolkko@raseko.fi

5. Digitaalisesta valmistuksesta
Öyvind Strömsvik
puh. 044 705 7588
oyvind.stromsvik@raseko.fi

Petri Tölkkö
puh. 044 705 7577
petri.tolkko@raseko.fi

Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa).