Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Aikuinen ja lapsi soittavat rumpua.

Koulutus

Rasekossa tarjolla on kahden osaamisalan tutkintokoulutusta:
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, 150 osp
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala, perhepäivähoitaja, 150 osp

Lisäksi osaamisensa voi tulla näyttämään suoraan tutkintoon kahdesta osaamisalasta:
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala

Toteutus

Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksena tai koulutussopimuksella, tärkeintä on alan työpaikka.

Toteutusaika

Koulutuksen pystyy suorittamaan yhdessä lukuvuodessa ja aloitusajankohtia on neljästi (syyskuu, marraskuu, tammikuu, huhtikuu) vuodessa.

Hae mukaan:

Haku osaamisalan kohdalla. Sinut kutsutaan haastatteluun jätettyäsi hakemuksen.

Toteutuspaikka

Työpaikka sekä noin kaksi lähipäivää/kk Rasekossa Raision kampuksella.

Kuvaus

Tutkinnon suoritettuasi voit valinnoistasi riippuen työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa kykenet työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimti vastuullisena kasvattajana suunnitellen ja toteuttaen tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
– Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalla lisäksi:
– Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
– Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
– Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp
– 20 osp valinnaisia

Perhepäivähoidon osaamisalalla lisäksi:
– Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
– Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
– Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
– 20 osp valinnaisia

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, työkokemuksesi ja pohjakoulutuksesi huomioiden.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät koulunkäynnin tai aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjaajina tai perhepäivähoitana tai aikovat alalle.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Oppisopimusta varten tarvitset alan työpaikan.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antavat

Koulunkäynnin ja aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta
Kirsi-Leena Hotinen
puh. 044 705 7563
kirsi-leena.hotinen@raseko.fi

Perhepäivähoidon osaamisalasta
Hannele Lindgren
P. 044 705 7444
hannele.lindgren@raseko.fi

Tutkinnon perusteet Opintopolussa (linkki avautuu toisessa välielhdessä Opintopolku.fi-palvelussa)