Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala, suoraan tutkintoon

Tutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala, 150 osp

Kuvaus

Kasvatuksen osaamisala muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan (20 osp)
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

lisäksi osaamisalan kahdesta omasta pakollisesta tutkinnon osasta (yht 70 osp):

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
sekä valinnaisista tutkinnon osista 60 osp.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Toteutus

Tutkinto suoritetaan suoraan näyttöinä ja suorittajalla tulee olla alan työ/ harjoittelupaikka.

Toteutusaika

Henkilökohtaistetusti lähes milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Hae mukaan:

Kasvatus- ja ohjausalan at, kasvatuksen osaamisala, suoraan tutkintoon (2535)

Kustannukset opiskelijalle

Tutkinto suoritetaan suoraan näyttöinä.

Lisätietoja antaa

Hannele Lindgren
P. 044 705 7444
hannele.lindgren(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot