Onko yrityksessäsi tarjolla työssäoppimispaikka tai työpaikka, mutta et ole vielä löytänyt sopivaa tekijää?  Tai löytyykö yrityksestäsi sopiva oppimisprojekti opiskelijoiden tehtäväksi?

Rasekon kautta on mahdollista päästä tutustumaan tulevaisuuden työntekijöihin. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Tutustu mahdollisuuksiin ja ole yhteydessä!

Voimme olla yritysten apuna muuttuvissa työvoimatarpeissa. Rasekosta valmistuu joka vuosi merkittävä määrä opiskelijoita eri aloille. Pääset tutustumaan opiskelijoihin parhaiten esimerkiksi työelämäjaksojen avulla. Uuden työntekijän palkkaaminen on luontevaa tutustuttuasi opiskelijaan koulutussopimusjakson aikana. Opiskelijoita on myös mahdollista palkata opintojen aikana sesonki- ja kausitöihin oppisopimuksen avulla.

Järjestämme myös erikokoisia yritys- ja rekrytointitapahtumia, joissa on mahdollista päästä tutustumaan opiskelijoihin ja tekemään rekrytointia.

Työelämässä tapahtuva oppiminen kuuluu Rasekossa jokaiseen tutkintokoulutukseen. Työpaikoilla opitaan tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä käytännössä. Työpaikalla opiskelijaa ohjaavat yrityksen nimetty työpaikkaohjaaja sekä opettaja.

Työelämässä tapahtuvan oppimisen tavoitteena on syventää koulussa hankittua ammatillista osaamista sekä tehdä tutuksi työelämän käytänteitä ja pelisääntöjä. Työpaikkajaksot ohjaavat opiskelijoita kohti työelämää ja työllistymistä. Jaksoja voidaan toteuttaa tilanteen ja tarpeen mukaan joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Koulutussopimus

• Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti ja se voi ajoittua 1 – 5 päivälle viikossa
• Opiskelija ei ole työsuhteessa
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta
• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta
• Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja

Työpaikalla tulee olla tutkintoon/tutkinnon osaan soveltuvat työtehtävät, riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset välineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen (työpaikkaohjaaja).

Oppisopimus

• Opiskelija on työsuhteessa ja opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa
• Voidaan solmia uuteen tai vanhaan työsuhteeseen
• Opiskelijan työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa
• Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuuksia
• Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta
• Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintoon tai tutkinnon osaan

Opetuksessamme painottuu työelämälähtöisyys. Tämän vuoksi meillä Rasekossa on käytössä monenlaisia oppimisympäristöjä. Teemme työelämäprojekteja alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Oppimisprojektien kautta teoriaopetus voidaan linkittää käytännön työelämään.

Oppimisprojektien kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan käytännön työn tekemiseen. Yritys pääsee tutustumaan alan opiskelijoihin ja saa innokkaita tulevaisuuden työntekijöitä projektin pariin. Saat myös käyttöösi Rasekon modernit oppimisympäristöt mm. Raseko FabLab ja Raseko Foodlaboratory.

Projektit ovat kiinnitetty osaksi opetustamme. Opetus suunnitellaan etukäteen lukukausittain. Tämän vuoksi opiskelijaprojekteista kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin.

Opiskelijaprojektit voivat olla esimerkiksi tuote-esittelyjä tai maistatuksia, mystery shoppingia, tapahtumatuotantoa, sesonkisomistuksia, tapahtuman tai tilaisuuden tarjoiluun ja ruuanvalmistukseen liittyvää yhteistyötä.

Esimerkkejä tehdyistä opiskelijaprojekteista:

Lisätietoa rekrytointimahdollisuuksista tai opiskelijaprojekteista:

Susanna Saarinen
yhteyspäällikkö
susanna.saarinen@raseko.fi
044 705 7417