Oppisopimuksen avulla pystytään kouluttamaan yrityksen tarpeisiin soveltuvia työntekijöitä. Oppisopimuksen avulla yritys voi rekrytoida uusia työntekijöitä tai kouluttaa olemassa olevaa henkilökuntaa. Oppisopimusta voidaan käyttää myös apuna pk-yritysten omistajanvaihdoksissa sekä yrittäjän kouluttautumisessa. Se toimii joustavana tapana kouluttaa uusia ammattilaisia työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Yrityksen olemassa olevan henkilökunnan kouluttaminen on investointi tulevaisuuteen. Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on menestystekijä nykyajan markkinoilla. Osaavan henkilöstön puuttuminen ja työvoimapula saattavat aiheuttaa haasteita yrityksen kasvu- ja kehitysnäkymissä. Oppisopimus tarjoaa tähän yhden ratkaisun. Oppisopimuksen avulla voidaan kouluttaa henkilökuntaa uusiin tehtäviin tai päivittää ja täydentää heidän osaamistaan. Sen avulla voidaan myös tarvittaessa rekrytoida uusi henkilö ja kouluttaa hänet kokonaan uusiin tehtäviin. Jos henkilöllä on jo perusosaamista, voidaan lyhyelläkin aikataululla hankkia vain tarvittava puuttuva osaaminen.

Oppisopimus voidaan laatia kesätyöhön tulevalle opiskelijalle, jos oppisopimuksen edellytykset täyttyvät. Kesäajan oppisopimus mahdollistaa opiskelijan opintojen etenemisen myös kesäaikana töiden ohella. Tämä nopeuttaa opiskelijan valmistumista ja hänen siirtymistään työelämään. Monet yritykset haluavatkin verkostoitua tulevaisuuden työntekijöiden kanssa jo opintojen aikana. Tähän tarkoitukseen lyhyemmät kesäajan oppisopimukset toimivat mainiosti!

LYHYESTI OPPISOPIMUKSESTA:

• Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja hänelle maksetaan TES:n mukaista palkkaa
• Voidaan solmia uuteen tai olemassaolevaan työsuhteeseen
• Oppisopimuksessa työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa
• Oppisopimusopiskelija voi saada opintososiaalisia etuuksia
• Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta
• Oppisopimus voidaan laatia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan

Lue kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta:

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Anne Ahonen, anne.ahonen@raseko.fi, 044 705 7606
Jaana Paunonen, jaana.paunonen@raseko.fi, 044 705 7513