Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työkenttään kuuluu monipuolisia tehtäviä kiinteistönhoidon ja puhtaanapidon parissa. Kiinteistöpalvelujen avulla kiinteistöt pidetään toimivina, viihtyisinä ja turvallisina.

Kiinteistönhoitajat vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien sekä piha-alueiden kunnossa- ja ylläpidosta sekä pienistä korjauksista. Puhtauspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Kiinteistöalan työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot, itsenäisyys, ryhmätyötaidot ja vastuullisuus.

Hankkimalla alan peruskoulutuksen tai lisäosaamista, pääset alalle, jolla töitä riittää ja uralla eteneminenkin on mahdollista!

Perustutkintokoulutuksessa valittavanasi on kiinteistönhoidon osaamisala (kiinteistönhoitaja), toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) tai kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja).

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoito

Perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
kiinteistönhoitaja
Jatkuva haku, Yhteishaku
Tutustu koulutukseen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kotityöpalvelut

Perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
kodinhuoltaja
Jatkuva haku, TE-koulutus
Tutustu koulutukseen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuolto

Perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
toimitilahuoltaja
Jatkuva haku, Yhteishaku, TE-koulutus
Tutustu koulutukseen

Yhdistelmätyöntekijänä tehdään työtä ravitsemuksen ja puhtauden parissa. Yhdistelmätyöntekijöiden tarve tulee lisääntymään alalla. Yhdistelmätyöntekijän työkohteet ovat yleensä päiväkodeissa, kouluissa tai palveluasumisyksiköissä, jossa työ jakautuu keittiö- ja siivoustyöhön:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, palvelukeittiön osaaja, yhdistelmätyöntekijä

Perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Ammattitutkintoon voit opiskella samoilla osaamisaloilla kuin perustutkintoonkin. Ammattitutkintokoulutus sopii hyvin esimerkiksi oman jo olemassa olevan osaamisen syventämiseen tai laajentan

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kiinteistönhoidon osaamisala, oppisopimus

Ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kotityöpalveluiden osaamisala

Ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
kodinhuoltaja (AT)
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuollon tai laitohuollon osaamisala

Ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Jatkuva haku
Tutustu koulutukseen