Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, vientikaupan koulutus

Nainen katsoo kameraan, taustalla työryhmä suunnittelee.

Koulutus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala
– syventymiskohteena vientikauppa

Koulutus keskittyy vientiosaamisen kehittämiseen. Se valmentaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. kv-kaupan toimintamuotoja, kansainvälistä markkinointia, tarjouksesta toimitukseen -prosesseja, tullaustoimintaa ja rahoituskysymyksiä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yritysten viennistä vastaaville henkilöille tai vientitoimintaa aloittavien yritysten avainhenkilöille.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus ja hakeminen

Koulutus alkaa 4.9.2020.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina oman työn ohella. Opiskelu sisältää lähiopetuksen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto tai osia siitä.

Hakeudu: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, vientikauppaan painottuva koulutus (2532)

Toteutusaika

Koulutus alkaa 4.9.2020. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Koulutus keskittyy vientiosaamisen kehittämiseen. Se valmentaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. kv-kaupan toimintamuotoja, kansainvälistä markkinointia, tarjouksesta toimintaan -prosesseja, tullaustoimintaa ja rahoituskysymyksiä.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Tutkinnossa on yksi kaikille yhteinen valinnainen osa:
Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, 60 osp

Lisäksi valitaan yksi seuraavista tutkinnon osista:
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Palvelujen vienti, 60 osp
Projektivienti, 60 osp
Suora vienti, 60 osp

Lähiopetuspäivät ja sisällöt:

4.9.2020 Koulutuksen aloitus, kansainväliset markkinat ja niiden toimintaympäristö
2.10.2020 Liiketoimintaprosessit ja –verkostot
6.11.2020 Kansainvälisen kaupan tietolähteet ja tukipalvelut sekä kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
4.12.2020 Kansainvälisen kaupan edellytykset ja toimintavaihtoehdot
15.1.2021 Vientimarkkinointi
12.2.2021 Verkkokauppa ja digimarkkinointi
12.3.2021 Vientimyynti ja tapakulttuurierot
16.4.2021 Toimitusehdot ja maksuliikenne
21.5.2021 Viennin rahoitus ja vientihinnoittelu
11.6.2021 Tarjous-tilausprosessi kv kaupassa ja kansainvälisen kaupan juridiikka
20.8.2021 Ulkomaankaupan logistiikka
24.9.2021 Tullaustoiminta ja verotus
22.10.2021 Kehittämistöiden tulokset

Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa ja sisällöissä

Kustannukset opiskelijalle

Korona-pandemian elinkeinoelämälle aiheuttamien ongelmien vuoksi olemme päättäneet tukea osaamisen kehittämistä. Emme peri koulutusmaksua syksyllä 2020 aloitettavista ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksista emmekä tutkinnon osista! Koulutusmaksua ei myöskään peritä koulutuksista, joihin on tullut valituksi 2020 aikana, vaikka opiskelu alkaisikin vasta 2021 kevään aikana.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antavat

Jaana Mäkikalli
puh. 044 705 7607
jaana.makikalli(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/tiedot