Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, vientikauppaan painottuva koulutus

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittaneilla on osaamista toimia erilaisissa yrityksissä tai organisaatioissa kansainväliseen kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä, jotka voivat liittyä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin tai hankintatoimeen.

Koulutus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala
– syventymiskohteena vientikauppa

Koulutus keskittyy vientiosaamisen kehittämiseen. Se valmentaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. kv-kaupan toimintamuotoja, kansainvälistä markkinointia, kv-juridiikkaa sekä tullaustoimintaa sekä rahoituskysymyksiä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yritysten viennistä vastaaville henkilöille tai vientitoimintaa aloittavien yritysten avainhenkilöille.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus ja hakeminen

Koulutus alkaa 8.11.2019.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina oman työn ohella. Opiskelu sisältää lähiopetuksen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto tai osia siitä.

Hakeudu: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, vientikauppaan painottuva koulutus (2532)

Toteutusaika

Koulutus alkaa 8.11.2019. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Koulutus keskittyy vientiosaamisen kehittämiseen. Se valmentaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. kv-kaupan toimintamuotoja, kansainvälistä markkinointia, kv-juridiikkaa sekä tullaustoimintaa sekä rahoituskysymyksiä.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Lisäksi 120 osp valinnaisista tutkinnon osista

Valinnaiset tutkinnon osat 1:
Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, valitaan 60 osp, esimerkiksi:
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Palvelujen vienti, 60 osp
Projektivienti, 60 osp
Suora vienti, 60 osp

Lähiopetuspäivät ja sisällöt:
8.11.2019 Koulutuksen aloitus sekä Kansainväliset markkinat ja niiden toimintaympäristö
5.12.2019 Liiketoimintaprosessit sekä verkostot
17.1.2020 Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen sekä Kansainvälisen kaupan tietolähteet ja tukipalvelut
14.2.2020 Kansainvälisen kaupan edellytykset sekä Toimintavaihtoehdot kansainvälisessä kaupassa
13.3.2020 Vientimarkkinointi
24.4.2020 Verkkokauppa ja digimarkkinointi
22.5.2020 Vientimyynti ja tapakulttuurierot
21.8.2020 Toimitusehdot ja Maksuliikenne
18.9.2020 Viennin rahoitus sekä Vientihinnoittelu
23.10.2020 Tarjous-tilausprosessi kv-kaupassa sekä Kansainvälisen kaupan juridiikka
20.11.2020 Ulkomaankaupan logistiikka
15.1.2021 Tullaustoiminta ja verotus
19.2.2021 Kehittämistöiden tulokset
Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa tai sisällöissä.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena opiskelumaksu on 600 € (lasku kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antavat

Tuula Nummila
puh. 044 705 7657
tuula.nummila(at)raseko.fi

Jaana Mäkikalli
puh. 044 705 7607
jaana.makikalli(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/tiedot