Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, vientikaupan koulutus

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan, vientikaupan koulutuksen suorittaneilla on osaamista toimia erilaisissa yrityksissä tai organisaatioissa kansainväliseen kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä, jotka voivat liittyä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin.

Koulutus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala
– syventymiskohteena vientikauppa

Koulutus keskittyy vientiosaamisen kehittämiseen. Se valmentaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. kv-kaupan toimintamuotoja, kansainvälistä markkinointia, tarjouksesta toimitukseen -prosesseja, tullaustoimintaa ja rahoituskysymyksiä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yritysten viennistä vastaaville henkilöille tai vientitoimintaa aloittavien yritysten avainhenkilöille.

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutus ja hakeminen

Koulutus alkaa 7.2.2020.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina oman työn ohella. Opiskelu sisältää lähiopetuksen lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto tai osia siitä.

Hakeudu: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, vientikauppaan painottuva koulutus (2532)

Toteutusaika

Koulutus alkaa 7.2.2020. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision kampusalue

Kuvaus

Koulutus keskittyy vientiosaamisen kehittämiseen. Se valmentaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittamiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. kv-kaupan toimintamuotoja, kansainvälistä markkinointia, tarjouksesta toimintaan -prosesseja, tullaustoimintaa ja rahoituskysymyksiä.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Tutkinnossa on yksi kaikille yhteinen valinnainen osa:
Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, 60 osp

Lisäksi valitaan yksi seuraavista tutkinnon osista:
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Palvelujen vienti, 60 osp
Projektivienti, 60 osp
Suora vienti, 60 osp

Lähiopetuspäivät ja sisällöt:

Koulutuksen aloitus, kansainväliset markkinat ja niiden toimintaympäristö
Liiketoimintaprosessit ja –verkostot
Kansainvälisen kaupan tietolähteet ja tukipalvelut sekä kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
Kansainvälisen kaupan edellytykset ja toimintavaihtoehdot
Vientimarkkinointi
Verkkokauppa ja digimarkkinointi
Vientimyynti ja tapakulttuurierot
Toimitusehdot ja maksuliikenne
Viennin rahoitus ja vientihinnoittelu
Tarjous-tilausprosessi kv kaupassa ja kansainvälisen kaupan juridiikka
Ulkomaankaupan logistiikka
Tullaustoiminta ja verotus
Kehittämistöiden tulokset
Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa ja sisällöissä

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena opiskelumaksu on 600 € (lasku kolmessa erässä) tai 250 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antavat

Tuula Nummila
puh. 044 705 7657
tuula.nummila(at)raseko.fi

Jaana Mäkikalli
puh. 044 705 7607
jaana.makikalli(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540526/reformi/tiedot