Myyntiin painottuva koulutus

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Valitsemasi osaamisalan ja valinnaisten tutkinnon osien kautta voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa tai assistentin tai sihteerin tehtävissä.

Myyntiosaaminen

Koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tavoitteellinen myyntityö

Koulutus antaa valmiudet asiakaslähtöiseen ajatteluun, tavoitteelliseen myyntityöhön ja kaupan liiketoiminnan ymmärtämiseen. Tutkinnon suorittaneena saat hyvät lähtökohdat oman vastuualueen, tuoteryhmän, asiakkaiden tai asiakkuuksien hallintaan.

Kohderyhmä

Tutkintokoulutus on koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Sinulla on jo aiempaa kokemusta kaupan tai asiakaspalvelun alalta, koet olevasi persoonaltasi myyjä ja sinulla on halu ja motivaatio kehittyä asiakaspalvelijana.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena. Opiskelu sisältää 1 – 4 lähipäivää / kk sekä etäopetusta ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.  Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa joko liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä.

Koulutuksen aloitus elo-syyskuussa, päivämäärä tarkentuu kevään kuluessa.

Hakeudu mukaan:

Liiketoiminnan ammattitutkinto, tavoitteellinen myyntityö -hakulinkki

Toteutusaika

Koulutuksen aloitus elo-syyskuussa, päivämäärä tarkentuu kevään kuluessa.

Toteutuspaikka

Lähipäivät pääosin Rasekon toimipisteessä Purokatu 1, Raisio.

Kuvaus

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa
– Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä).

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:
– Asiakashankinta, 60 osp
– Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp
– Projektinhallinta, 60 osp
– Ratkaisumyynti, 60 osp
– Tapahtumatuotanto, 60 osp
– Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp
– Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötaso huomioiden.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Omaehtoisena opiskelumaksu on 450 € (lasku kolmessa erässä) tai 200 € / tutkinnon osa.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Kysy lisätietoja.

Lisätietoja antaa

Outi Aaltonen
puh. 044 705 7578
outi.aaltonen(at)raseko.fi