Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Pakollisten tutkinnon osien (2 kpl) jälkeen voit suuntautua sinua kiinnostavalle osaamisalalle.
Osaamisalavaihtoehtoina tarjoamme seuraavat (toteutus vaihtelee):

  • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  • sekä oppisopimuksena edellisten lisäksi myös vammaistyö

Toteutus

Kokopäiväkoulutus. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika

Seuraava ryhmä aloittaa 1.4.2019.

Hae mukaan

Hae lähihoitajaksi tästä. Haku auki 11.2.2019 asti.

Jos haluat siirtyä Rasekoon toisesta oppilaitoksesta tai tulla opiskelemaan vain tietyn osaamisalan, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, Taru Laaksonen,  puh. 044 705 7451.

Pakollinen valintatilaisuus

Seuraava valintatilaisuus on tiistaina 12.2.2019 klo 8.15 – 11.00 Raision kirjaston Martinsalissa, os. Eeronkuja 2, Raisio. Lähetämme tilaisuuteen kutsun hakemuksessasi antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tilaisuudessa tiedotetaan tutkinnon suorittamisesta sekä tehdään kirjallinen tehtävä ja perusmatematiikan taitoja mittaava testi. Testeihin ei ole ennakkomateriaalia. Ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Kirjallisen tehtävän ja matematiikkatestin perusteella osa hakijoista kutsutaan puhelimitse varsinaiseen valintahaastatteluun. Ota mukaan haastatteluun alkuperäiset koulu- ja työtodistuksesi sekä mahdolliset todistukset suomen kielen taidostasi (vieraskieliset hakijat).

Hakeutumisesta lisätietoja antavat:

  • koulutuspäällikkö Heidi Koskela, puh. 044 705 7547
  • opinto-ohjaaja Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451

Toteutuspaikka

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kuvaus

Koulutuksessa saat valmiuksia työskennellä eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opit, miten ammatillisella toiminnalla edistetään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Saat monipuolisia ammatillisia valmiuksia työskennellä sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilla.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

– ammatilliset tutkinnon osat (145 osaamispistettä) ja
– yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä).

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa.

Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Kohderyhmä

– olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolella
– haluat vaihtaa alaa
– sinulla on aikaisempi ammatillinen tutkinto
– haluat suorittaa kesken jääneet opintosi loppuun
– haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta meille jatkamaan opintosi loppuun
– haluat laajentaa aikaisempaa osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan
Et voi hakea jatkuvassa haussa harkintaan perustuvan valinnan kriteereillä.
Koulutuksen jäjestäjä päättää opiskelijavalinnoista valintapäivän testien ja haastattelujen perusteella.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelijalle syntyy kustannuksia mm. oppikirjoista, hoitoasusta ja opintokäynneistä.

Muuta huomioitavaa:

Terveydentilavaatimukset

Lähihoitajaksi opiskelevan tulee olla terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin osallistumisen
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja
Taru Laaksonen
puh. 044 705 7451
taru.laaksonen (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot