Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Pakollisten tutkinnon osien (2 kpl) jälkeen voit suuntautua sinua kiinnostavalle osaamisalalle.
Osaamisalavaihtoehtoina tarjoamme seuraavat (toteutus vaihtelee):

  • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  • sekä oppisopimuksena edellisten lisäksi myös vammaistyö

Toteutus

Kokopäiväkoulutus. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusaika

Seuraava ryhmä aloittaa 7.8.2019. Haku on auki 15.5.2019 asti. Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 23.5.2019.

Hae mukaan

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (1927).

Jos haluat siirtyä Rasekoon toisesta oppilaitoksesta tai tulla opiskelemaan vain tietyn osaamisalan, hae tästä: Hae suoraan osaamisalalle tästä.

Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella tutkinnon oppisopimuksella, hae tästä: Hae lähihoitajaksi oppisopimuksella tästä.

Jos olet epävarma miten haet opiskelemaan meille, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Taru Laaksoseen, puh. 044 705 7451.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Sosiaali- ja terveysalan seuraava pääsy- ja soveltuvuuskoe jatkuvan haun kautta hakeville pidetään to 23.5.2019 klo 8.30 alkaen. Kutsut lähetetään hakemuksessasi antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on tarkemmin kerrottu kokeen sisällöstä.

Hakeutumisesta lisätietoja antavat:

  • koulutuspäällikkö Heidi Koskela, puh. 044 705 7547
  • opinto-ohjaaja Taru Laaksonen, puh. 044 705 7451

Toteutuspaikka

Raision Juhaninkujan toimipiste

Kuvaus

Koulutuksessa saat valmiuksia työskennellä eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Opit, miten ammatillisella toiminnalla edistetään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Saat monipuolisia ammatillisia valmiuksia työskennellä sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilla.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

– ammatilliset tutkinnon osat (145 osaamispistettä) ja
– yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä).

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa.

Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Kohderyhmä

– olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolella
– haluat vaihtaa alaa
– sinulla on aikaisempi ammatillinen tutkinto
– haluat suorittaa kesken jääneet opintosi loppuun
– haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta meille jatkamaan opintosi loppuun
– haluat laajentaa aikaisempaa osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan
Et voi hakea jatkuvassa haussa harkintaan perustuvan valinnan kriteereillä.
Koulutuksen jäjestäjä päättää opiskelijavalinnoista valintapäivän testien ja haastattelujen perusteella.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelijalle syntyy kustannuksia mm. oppikirjoista, hoitoasusta ja opintokäynneistä.

Muuta huomioitavaa:

Terveydentilavaatimukset

Lähihoitajaksi opiskelevan tulee olla terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin osallistumisen
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja
Taru Laaksonen
puh. 044 705 7451
taru.laaksonen (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot