Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajat.

Lähihoitaja työskentelee lähellä ihmistä: työtehtävät käsittävät ihmisen hoidon ja hoivan vauvasta vanhukseen. Työssä menestyminen edellyttää vahvaa ammatillista ja eettistä tietämystä ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.
Osaamialavaihtoehdot: Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito / Mielenterveys- ja päihdetyö / Sairaanhoito ja huolenpito / Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Hakeutuminen osaamisalaopintoihin tapahtuu toisena opiskeluvuonna.

Lähihoitajaksi voit opiskella Raisiossa Juhaninkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 48 (v. 2020).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen (lähihoitaja) järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.

***HUOM! Päivitys 23.3.2020***

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi olemme päättäneet perua soveltuvuuskokeen tämän kevään yhteishaun osalta. Haluamme toimia hallituksen suositusten mukaan välttäen isoja kokoontumisia. Haluamme myös taata jokaiselle yhteishaussa hakeneelle yhdenvertaisen mahdollisuuden tulla valituksi opiskelijaksemme. Opiskelijavalinta tulee siten tapahtumaan suoraan peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen pohjalta.

Jos olen päättämässä peruskouluasi tänä keväänä (2020), siirtyvät todistusnumerosi automaattisesti peruskoulustasi hakemukseesi. Sinun ei siis tarvitse toimittaa todistustasi Rasekoon.
Jos olet päättänyt peruskoulusi ennen kevättä 2020, toimita sähköinen kopio peruskoulun päättötodistuksestasi opinto-ohjaaja Salla Riihimäelle (salla.riihimaki(at)raseko.fi).

Lisätietoa saa tarvittaessa alan opinto-ohjaajalta Salla Riihimäeltä, puh. 044 705 7647.


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lähihoitajaopinnoissa opiskelet kasvatukseen, kuntoutukseen ja hoitamiseen liittyviä asioita käytännön työtehtäviä tekemällä Rasekon omissa tiloissa ja yhteistyökumppanien työympäristöissä. Rasekossa valittavat osaamisalat ovat lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito sekä ikääntyvien hoito ja kuntoutus.

Opintoihin sisältyy kaksi kaikille pakollista tutkinnon osaa (Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen) sekä osaamisalan mukaisia tutkinnon osia (esimerkiksi Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille tai Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen). Valinnaisilla tutkinnon osilla syvennät osaamistasi vaikkapa hyvinvointiteknologian saralla.

Lähihoitajaopintoihin sisältyy teoriaopintojen lisäksi runsaasti osaamisen hankkimista työpaikoilla. Osan tästä voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.

Lähihoitajana toimiessasi sinulla tulee olla vahva ammatillinen ja eettinen tietämys sekä kyky toimia vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.


Työllistyminen: Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköissä, joita ovat mm. päiväkoti, perhekoti, mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö, terveyskeskus, pitkäaikaissairaanhoito, vanhainkoti, sairaala, palvelukoti ja kotihoito.

Ammatteja: lähihoitaja, lastenhoitaja, henkilökohtainen avustaja, koulunkäynnin ohjaaja, päihdetyöntekijä, mielenterveyshoitaja, vanhustyöntekijä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä hankkimaan osaamista useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Hollannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat alasi kansainvälisyysvastaavalta.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää kaksoistutkinnosta.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (esim. sairaanhoitaja AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Lähihoitajan terveydentilavaatimukset

Lähihoitajaksi pyrkivän opiskelijan terveydentilan on oltava sellainen, ettei se ole esteenä opinnoille tai vastuullisessa am-matissa toimimiselle. Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.


Opinto-ohjaaja: Salla Riihimäki, salla.riihimaki@raseko.fi, puh. 044 705 7647
Koulutuspäällikkö: Heidi Koskela, heidi.koskela@raseko.fi, puh. 044 705 7547

Lue lisää alasta: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/239_ammatti

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Opiskelen Rasekossa lähihoitajaksi, koska

 ”Opettajat kohtelevat meitä ihmisinä. Luokka on ihana. Opiskelu on mielekästä.”

”Opiskelemme täällä tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa.”

”Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät!”