Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitaja

Lähihoitaja työskentelee lähellä ihmistä: työtehtävät käsittävät ihmisen hoidon ja hoivan vauvasta vanhukseen. Työssä menestyminen edellyttää vahvaa ammatillista ja eettistä tietämystä ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Osaamialavaihtoehdot: Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito / Mielenterveys- ja päihdetyö / Sairaanhoito ja huolenpito / Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Hakeutuminen osaamisalaopintoihin tapahtuu toisena opiskeluvuonna.

Yhteishaku on päättynyt. Tutustu jatkuvan haun tarjontaan ja hakeudu opiskelemaan tai ota yhteyttä opinto-ohjaajaan!

Lähihoitajaksi voi opiskella Raisiossa Juhaninkujan toimipisteessä. Aloituspaikkoja on 48 (v. 2018).

Lähihoitaja lapset ja nuoret


Opintojen sisältö:
Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opintojen aluksi opiskellaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja hoitamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Perusopintojen jälkeen osaamisalavaihtoehdot ovat lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito sekä ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Lähihoitajaopintoihin sisältyy teoriaopintojen lisäksi runsaasti osaamisen hankkimista työpaikoilla. Osan tästä voi halutessaan suorittaa myös ulkomailla.


Työllistyminen: Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköissä, joita ovat mm. päiväkoti, perhekoti, mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö, terveyskeskus, pitkäaikaissairaanhoito, vanhainkoti, sairaala, palvelukoti ja kotihoito.

Ajantasaista tietoa työllisyydestä aloittain ja alueittain saat Valtioneuvoston ja Tilastokeskuksen Findikaattori-palvelusta: http://www.findikaattori.fi/fi

Ammatteja: lähihoitaja, lastenhoitaja, henkilökohtainen avustaja, koulunkäynnin ohjaaja, päihdetyöntekijä, mielenterveyshoitaja, vanhustyöntekijä


Kansainvälistyminen: Raseko tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Opiskelijat voivat lähteä työssäoppimaan useaan eri maahan. Rasekolla on tällä hetkellä yhteistyökumppaneita alasta riippuen useissa Euroopan maissa (mm. Espanjassa, Saksassa ja Hollannissa) sekä Aasiassa (Kiinassa ja Thaimaassa). Ulkomaanjakso parantaa opiskelijan ammattitaitoa sekä lisää kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien tuntemusta.

Myös erilaiset projektit ja toiminnan kehittäminen verkostoitumalla kansainvälisesti ovat osa Rasekon jokapäiväistä toimintaa. Tarkempia lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta saat kv-koordinaattorilta: Hannu Koivisto, hannu.koivisto(at)raseko.fi, puh. 044 705 7696.


Kaksoistutkinnossa suoritetaan yhtäaikaisesti sekä ammatillinen perustutkinto että ylioppilastutkinto. Yo-tutkinto suoritetaan neljässä aineessa ja opinnot toteutetaan Raision lukiossa.  Lue lisää täältä.

Jatko-opintomahdollisuudet: Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin (esim. sairaanhoitaja AMK) ja yliopistoihin. Lisäkoulutusta voi hankkia myös ammattitutkintojen tai erikoisammattitutkintojen avulla sekä erilaisissa muissa täydennyskoulutuksissa.


Opinto-ohjaaja: Taru Laaksonen, taru.laaksonen(at)raseko.fi, puh. 044 705 7451
Koulutuspäällikkö: Heidi Koskela, heidi.koskela(at)raseko.fi, puh. 044 705 7547

Lue lisää alasta täältä: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/239_ammatti

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Opiskelen Rasekossa lähihoitajaksi, koska

 ”Opettajat kohtelevat meitä ihmisinä. Luokka on ihana. Opiskelu on mielekästä.”

”Opiskelemme täällä tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa.”

”Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät!”