Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Haluaisitko työskennellä muodin trendien parissa assistenttina, suunnitella ja valmistaa uniikkeja vaatteita tai käyttää monipuolisia perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä asusteiden ja tekstiilien luomiseen?

Koulutus

Tekstiili- ja muotialan perustutkintokoulutus, jossa voit valita kolme eri suuntausta sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa:

Jos haluat ideoida markkinointia, viestintää ja tapahtumia tuotemerkkien, tyylien ja trendien ympärille, valitse muodin alalla toimiminen (muotiassistentti).

Jos yksilöllisten, laadukkaiden käyttö-, juhla- tai roolivaatteiden suunnittelu ja valmistaminen digitaalisia laitteita hyväksikäyttäen on sinun juttusi, opiskele vaatteen valmistamista mittatilaustyönä (mittatilausompelija).

Ja jos uniikit, mitä monipuolisimpia valmistusmenetelmiä, -koneita ja laitteita hyväksikäyttäen tuotetut käyttö- ja koristetekstiilit kiehtovat, ota valinnaiseksi tutkinnon osaksi designtekstiilien valmistaminen (designtekstiilien valmistaja).

Osaamista tutkinnon osiin voi hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä mm. Rasekon työpajoilla, digitaalisessa kehittämiskeskuksessa Fab Labissa, työelämän yhteistyökumppanien yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla tai muussa opiskeluun sopivassa oppimisympäristössä. Yhteistyössä muiden perustutkintokoulutusten kanssa opiskelija voi rakentaa osaamistaan myös toisten alojen valinnaisilla osilla, mm. Myyntitapahtuman toteuttaminen, Visuaalinen myyntityö ja Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön.

Valinnaisten tutkinnon osien lisäksi opiskelija voi suunnata osaamistaan Rasekon erikoistumispolulle, joita ovat

  • aktiivisen toimijan polku
  • jatkajan polku
  • kaksoistutkintopolku
  • kansainvälisyyden polku
  • tekijän polku ja
  • yrittäjän polku.

Näihin polkuihin kuuluvat osat mm. Yritystoiminnan suunnittelu tai Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, joka henkilökohtaistetaan aina ammattialan ja maan mukaan josta osaaminen hankitaan eli opiskelijalla se osa voi olla todistuksessa nimeltään esim. ”Flamencopukujen valmistuksen työtehtävissä toimiminen Espanjassa”/ ”Tekstiilialan työtehtävissä toimiminen Islannissa”  / ”Muotialan projektissa toimiminen Hollannissa”

Sopivat tutkinnon osat, erikoistumispolku sekä oppimisympäristöt suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, HOKSia, laadittaessa.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tutkintonimike:
Mittatilausompelija
Designtekstiilien valmistaja
Muotiassistentti

Mittatilausompelija osaa suunnitella, kaavoittaa ja valmistaa vaatteita sekä yksilöllisesti että piensarjana. Hän hallitsee alan koneet ja laitteet, työmenetelmät, erilaiset materiaalit sekä muodin näkökulman. Painopiste on vaatteen valmistuksessa. Opinnoissa painottuvat asiakaslähtöinen työskentely, vaatteen suunnitteluprosessi, kaavoitusosaaminen, valmistuksen suunnittelu sekä vaatteen laadukas toteutus. Digitaalisia menetelmiä käytetään sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Henkilökohtaisilla tutkinnon osien valinnoilla voit painottua vaatetusalan ympäristömyötäisten tuotteiden valmistamiseen ja kestävään toimintaan esim. kiertotaloustuotteisiin.

Designtekstiilien valmistaja työskentelee ammateissa, jossa korostuvat suunnittelu ja kädentaidot. Hän osaa soveltaa perinteisiä työtapoja nykyaikaan sekä suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita sisustus- ja asustekäyttöön. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kangasta painaen, kutoen, värjäten ja huovuttamalla sekä alan erikoistekniikoita ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita tutkinnon osia yrittäjyydestä.

Muotiassistentti osaa suunnitella vaatteen valmistuksen ja valmistaa sen. Hän soveltaa tyyli- ja trenditietämystään muotialan tuotteista ja palveluista viestiessään. Muotiassistentti hyödyntää markkinointiviestinnässä ja tapahtumajärjestelyissä verkostoja ja toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alan yritysten ja ammattialaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuottaa julkaisukelpoista kuva-aineistoa kohderyhmän ja brändin huomioiden.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työssä oppimista.

Toteutusaika

Jatkuva haku, joustava aloitus. Seuraava ryhmät aloittavat elokuussa 2021.

Hae mukaan:

Hakulinkki löytyy kunkin tutkintonimikkeen sivulta:

Mittatilausompelija
Designtekstiilien valmistaja
Muotiassistentti

Jokaiseen hakeutujaan otetaan yhteyttä ja sovitaan haastattelusta ja soveltuvuuskokeen pitämisestä.

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet

Kuvaus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa
– tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen
– osaamisesta ja tuotteista viestiminen

yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa
– vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä
– designtekstiilien valmistaminen
– muodin alalla toimiminen

henkilökohtaisesti valittavia osia kuten
– stailaaminen
– tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen
– tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen
– tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen
– ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (Rasekon oma paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)
– visuaalinen myyntityö (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)
– myyntitapahtuman toteuttaminen (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)
– sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön (tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta)

Alalle on pääsy- ja soveltuvuuskoe. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kansainvälisyys ja yhteistyö muiden kanssa

Pystymme tarjoamaan sinulle upeita mahdollisuuksia peruskoulutuksen lisäksi. Meillä on oma FabLab, jonka digitaaliset koneet ja laitteet sekä osaaminen ovat käytössäsi. Meillä on myös aktiiviset suhteet useisiin eurooppalaisiin alan kouluttajiin, joiden kautta voit lähteä hakemaan osaamista ulkomailta, vaikkapa Maltalta, Islannista tai Hollannista 3 – 12 viikon jaksolle. Tai jos haluat ammattiosaamisen lisäksi myös yleissivistävän koulutuksen, voit suorittaa kaksoistutkinnon, jolloin saat ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkintotodistuksen (lukio-opinnot suoritetaan Raision lukiossa).

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille nuorille, aikuisille alan vaihtajille, kaikille yksilöllisten tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta tai muotialalla toimimisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja
Salla Riihimäki
puh. 044 705 7647
salla.riihimaki@raseko.fi

Tutkinnon perusteet (linkki avautuu toisessa välilehdessä Opintopolku.fi-palvelussa)

Lue lisää: Tekstiili- ja muotiala Suomessa (linkki avaa toisessa välilehdessä Suomen tekstiili- ja muotiala ry:n pdf-tiedoston)