Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Koulutus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Tutkintonimike:
Mittatilausompelija
Designtekstiilien valmistaja
Muotiassistentti

Mittatilausompelija osaa suunnitella, kaavoittaa ja valmistaa vaatteita sekä yksilöllisesti että piensarjana. Hän hallitsee alan koneet ja laitteet, työmenetelmät, erilaiset materiaalit sekä muodin näkökulman. Painopiste on vaatteen valmistuksessa. Opinnoissa painottuvat asiakaslähtöinen työskentely, vaatteen suunnitteluprosessi, kaavoitusosaaminen, valmistuksen suunnittelu sekä vaatteen laadukas toteutus. Digitaalisia menetelmiä käytetään sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Henkilökohtaisilla tutkinnon osien valinnoilla voit painottua vaatetusalan ympäristömyötäisten tuotteiden valmistamiseen ja kestävään toimintaan esim. kiertotaloustuotteisiin.

Designtekstiilien valmistaja työskentelee ammateissa, jossa korostuvat suunnittelu ja kädentaidot. Hän osaa soveltaa perinteisiä työtapoja nykyaikaan sekä suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita sisustus- ja asustekäyttöön. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti tekstiilialan materiaaleihin ja työmenetelmiin. Tuotteita toteutetaan kangasta painaen, kutoen, värjäten ja huovuttamalla sekä alan erikoistekniikoita ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Opinnoissa painottuu materiaalien, värien ja pintarakenteiden tuntemus. Koulutuksessa otetaan huomioon asiakaslähtöinen työskentely ja yrittäjyys. Oman yrityksen perustamiseen kannustetaan tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus valita tutkinnon osia yrittäjyydestä.

Muotiassistentti osaa suunnitella vaatteen valmistuksen ja valmistaa sen. Hän soveltaa tyyli- ja trenditietämystään muotialan tuotteista ja palveluista viestiessään. Muotiassistentti hyödyntää markkinointiviestinnässä ja tapahtumajärjestelyissä verkostoja ja toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alan yritysten ja ammattialaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuottaa julkaisukelpoista kuva-aineistoa kohderyhmän ja brändin huomioiden.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työssä oppimista.

Toteutusaika

14.8.2018 –

Hae mukaan:

Hakulinkki löytyy kunkin tutkintonimikkeen sivulta:

Mittatilausompelija
Designtekstiilien valmistaja
Muotiassistentti

Toteutuspaikka

Rasekon Raision toimipisteet

Kuvaus

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa
– tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen
– osaamisesta ja tuotteista viestiminen

yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa

henkilökohtaisesti valittavia osia.

Alalle on pääsy- ja soveltuvuuskoe. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Perusopetuksen päättäneille (haku pääasiassa yhteishaun kautta), alan vaihtajille, yksilöllisten tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta kiinnostuneille tai muotialalla toimimisesta kiinnostuneille.

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Opiskelusta syntyy mm. materiaali- ja opintomatkakustannuksia.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

Sirpa Kiviharju
puh. 045 135 5500
sirpa.kiviharju (at) raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot