Kestävä kehitys Rasekossa 

Kestävä kehitys on olennainen osa Rasekon toimintaa ja se näkyy päivittäisessä toiminnassa perustehtävämme lisäksi resurssiviisaana toimintana. Tämä tulee esille erilaisina suunnitelmina ja ulkoisten toimijoiden kanssa tehtyinä nykytilan kartoituksina, jotka ohjaavat meitä kehittämään ympäristöämme ja toimintaamme.  

OKKA-säätiön Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti myönnettiin Rasekolle syksyllä 2022. Sertifiointiin liittyvät indikaattorit tukevat ja monitoroivat opetusta, toimintakulttuuria ja johtamista. Viitekehys auttaa opettajia ja muuta henkilöstöä tekemään kestävän kehityksen toimensa näkyväksi niin opiskelijoille kuin muille sidosryhmille. Sertifikaatti täydentää hyvin Rasekossa olevaa johtamisjärjestelmästandardia ISO 9001:2015. 

Rasekossa halutaan kehittyä ja siirtää kestävän kehityksen osaamista eteenpäin. Tähän tarkoitukseen on perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka kokoontuu 6 kertaa vuodessa erilaisten kestävän kehityksen teemojen äärelle.

Mikäli haluat tehdä kanssamme kestävän kehityksen teemojen alla yhteistyötä, ota yhteyttä palvelupäällikkö Tina Teinilään, puh. 044 705 7433 tai kirjoita ehdotuksesi alla olevaan ”Ehdota kestävän kehityksen yhteistyötä” laatikkoon.

Rasekon Agenda 2030 valinnat

Rasekon henkilöstö keskusteli lukuvuoden 2022–2023 aikana erilaisissa tilaisuuksissa ja kokoonpanoissa Agenda 2030 tavoitteista tätä varten tehtyjen keskusteltukorttien avulla. Keskustelujen tuloksena voitiin nostaa neljä kestävän kehityksen tavoitetta Rasekon valinnoiksi: 2 Ei nälkää, 4 Hyvä koulutus, 5 Sukupuolten tasa-arvo ja 12 Vastuullista kuluttamista.

Rasekon kestävän kehityksen tiimin jäsenet

Aldin Foric, opiskelija

Samael Koskela, opiskelija

Mirva Hadzic, opiskelija

Mika Aaltonen, lehtori

Eira Lipponen, opettaja

Nikke Häggström, opettaja​

Minna Harju, hankekoordinaattori

Mari Vartiainen, koulutuspäällikkö

Tina Teinilä, palvelupäällikkö, pj. ja sihteeri

Pauliina Sarilo, hallintojohtaja

Ehdota kestävän kehityksen yhteistyötä 

Voit jättää ajatuksia ja ideoita Forms-lomakkeen kautta tai alla olevaan laatikkoon.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Ammatillisen oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti – OKKA-Säätiö 

Syksyllä 2021 aloitettiin kestävä kehitys näkyväksi Rasekossa -projekti, jonka tarkoituksena on tuoda Rasekossa olevat kestävän kehityksen toimet näkyviksi ja kaikille helpommin sovellettaviksi. Projektin tavoitteeksi asetettiin OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista. Sertifiointiin liittyvä auditointiprosessi saatiin loppuun 30.9.2022, jonka jälkeen teimme sertifikaattihakemuksen. Hakemuksemme hyväksyttiin OKKA-säätiön hallituksen päätöksellä 27.10.2022 ja sertifikaatti luovutettiin Rasekolle 16.11.2022 Rasekon kumppanuustapahtumassa.

Kestävän kehityksen näkyväksi tekeminen jatkuu oppilaitoksessa kehittämissuunnitelman mukaisesti ja erilliset projektit on kuvattuna Hankkeet-sivulla.

Kestävän kehityksen oppilaitos.

Kestävä kehitys blogeissa