Siirry sisältöön
16.11.2022 Uutiset ja tiedotteet

Rasekolle OKKA-säätiön kestävän tulevaisuuden sertifikaatti

Yksinäinen vihreä verso nousee maasta.

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö on myöntänyt Rasekon ammattiopistolle kestävän tulevaisuuden sertifikaatin. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka ohjaa kestävää kehitystä johtamisessa, opetuksessa ja arjessa. Sertifiointiprosessiin sisältyy itsearviointi, ulkoinen auditointi ja kehittämissuunnitelma.

Sertifikaatin hakuprosessiin osallistui Rasekon johdon lisäksi henkilöstöä ja opiskelijoita tekemällä itsearviointia opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen teemoissa. Näissä teemoissa on yhteensä kymmenen indikaattoria, jotka auttavat tunnistamaan oman ja organisaation kestävän kehityksen toimien tason. Indikaattoreita ovat muun muassa kestävyystaitojen oppiminen, oppilaitoksen ympäristövastuu, yhteisön hyvinvointi sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen. Syntyneen materiaalin analysoinnin avulla luotiin kehittämissuunnitelma Rasekon kestävän kehityksen toimille.

– OKKA-säätiön kestävän tulevaisuuden sertifikaatti täydentää Rasekossa vuodesta 2014 voimassa ollutta ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää tuomalla toimintajärjestelmän tavoitteisiin kestävän kehityksen näkökulman, kertoi Rasekon johtava rehtori Maria Taipale. – Rasekon tavoitteena on toteuttaa sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä kaikessa toiminnassa opetuksesta tukipalveluihin.

– Tulevaisuutta ei enää voida rakentaa kasvun ja materiaalisen hyvinvoinnin lisäämisen pohjalle vaan hyvän ja merkityksellisen elämän perustalle, sanoi OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen luovuttaessaan sertifikaattia Rasekon kumppanuustapahtumassa 16.11.2022. – Ammatillisissa oppilaitoksissa mennään kovaa vauhtia eteenpäin kestävää kehitystä koskevan osaamisen lisäämisessä ja arvomaailman muutoksessa. Tarvitaan uusia näkemyksiä ja oppilaitosten ja yritysten kumppanuutta.

– Rasekossa on laadittu kehittämisstrategia tuleville vuosille. Toimintasuunnitelman tavoiteasetannassa kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet on nostettu esiin aikaisempaa selvemmin ja niitä on myös lisätty, kertoi prosessissa projektipäällikkönä toiminut Rasekon palvelupäällikkö Tina Teinilä. – Sertifikaatin ylläpito vaatii vuosittaisen itsearvioinnin. Kolmen vuoden välein tehdään uusimisauditointi.

Lisää aiheesta