Päivittäinen työskentely

Päivittäinen opiskelusi tapahtuu Wilmasta löytyvän lukujärjestyksesi mukaan. Oppitunnin alkaessa sinulla on oltava mukana tarvittavat välineet sekä ylläsi mahdollisesti tarvittava työvaatetus. Koulupäivään sisältyy ruokatauko 30 min ja muut tarvittavat tauot opettajasi antamien ohjeiden sekä työelämän käytäntöjen mukaisesti.

Opinnot toteutetaan yleensä päiväopintoina ja jossain tapauksissa myös ilta- ja viikonloppuopintoina koulussa, työpaikoilla tai tietoverkon kautta.


Opintotoimistot palvelevat erilaisissa opiskelijan arkeen liittyvissä asioissa. Opintosihteerit ohjaavat ja neuvovat sinua mm. opintotuen ja matkakorttien hakemisessa. Opintotoimistosta voit myös hakea todistuksia ja asiakirjoja kuten opintosuoritusotteen tai opiskelutodistuksen. Opintosihteeriemme puoleen voit kääntyä myös kaikissa muissa opiskeluun liittyvissä pulmissasi.


HOPS on henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka laadit opintojesi alussa yhdessä opettajasi kanssa. HOPSisi täydentyy opintojesi edetessä ja tehdessäsi valintoja.

Mikäli tarvitset opintoihisi enemmän tukea, sinulle tehdään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS, jotta opintosi etenisivät parhaalla mahdollisella tavalla.

Sinulla on mahdollisuus saada tukiopetusta tilanteissa, joissa olet esimerkiksi sairauden takia estynyt osallistumaan opetukseen. Tukiopetusta voidaan myös määrätä sinulle tavoitteiden saavuttamiseksi. Tukiopetustarve harkitaan jokaisessa tapauksessa erikseen.


Osamistasi arvioidaan asteikolla 1 (tyydyttävä), 2 (hyvä) ja 3 (kiitettävä).

Vapaasti valittavat opinnot voidaan merkitä suoritetuksi (hyv-merkinnällä = hyväksytty). Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa sinua sekä kehittää omia itsearviointitaitojasi. Arviointi antaa tietoa osaamisestasi ja sen avulla varmistetaan, että saavutat osaamisalasi ammattitaitovaatimukset. Yksi osa arviointia ovat näytöt, jotka ovat työpaikalla tai koulussa suoritettavia tilanteita sekä tehtäviä, jossa ammatillista osaamistasi arvioidaan. Sinulla on oikeus ja velvollisuus saada tietää ennen jokaisen opintojakson alkua arviointiperusteet, jolla kyseinen jakso arvioidaan. Mikäli olet tyytymätön arviointiisi, voit pyytää siihen korjausta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta.


Sinulla voi olla ennen tutkinnon aloittamista hankittua osaamista, joka voidaan huomioida tutkinnon perusteiden mukaiseksi osaamiseksi. Mikäli haluat sisällyttää osaamistasi osaksi tutkintoasi, pitää sinun näyttää osaamisesi esittämällä asiasta todistus tai suorittamalla näyttökoe. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista pitää anoa ennen kyseisen opintojakson alkua. Kysy asiaa rohkeasti opettajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi!


Opiskelija osallistuu opetukseen samalla tavalla kuin työelämässä osallistutaan sovittujen työtehtävien hoitamiseen. Mikäli osaamisesi on tunnistettu ja tunnustettu, vapaudut läsnäolosta kyseiseen opetukseen. Luvattomat poissaolot korvataan opettajan kanssa sovittavalla tavalla.


Kustannukset: Rasekon ammattiopistossa ei peritä lukukausimaksuja. Opiskelijana saat alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja koulutarvikkeista maksutta käyttöösi. Osan työvälineistä, varusteista sekä muistiinpanovälineistä hankit itse. Kustannukset vaihtelevat aloittain. Tarkempaa tietoa saat opettajiltasi.


Työturvallisuus on kiinni jokaisen omasta toiminnasta! Koulussa ja työpaikolla sinun on ehdottomasti noudatettava työturvallisuusohjeita sekä käytettävä vaadittuja työ- ja suojavarusteita.


Sinut on vakuutettu IF-vahinkovakuutusyhtiön toimesta. Vakuutus kattaa teoria-, työ- ja liikuntatunnit sekä koulumatkat ja työssäoppimisen. Mikäli sinulla on työsopimus työnantajan kanssa, sovelletaan silloin työnantajan vakuutuksia eikä koulun vakuutus ole voimassa. Mikäli vahinko sattuu, sinut kuljetetaan hoitoon asianmukaisella tavalla ensisijaisesti lähimpään terveyskeskukseen. Mikäli ei ole kyse hätätapauksesta, saat opintotoimistosta mukaasi vakuutustodistuksen. Muutoin se lähetetään sinulle postitse. Tapaturman jälkeen käy aina tekemässä
toimistossa tapaturmailmoitus ja kerro tapahtuneesta opettajallesi. Kertomalla asiasta voidaan samankaltaiset tapaturmat ehkäistä helpommin jatkossa.


Opintoihin kuuluu työpaikoilla opiskelua vähintään 30 osaamispistettä. Työssäoppimissopimus tehdään yhteistyössä opiskelijan, työpaikan sekä opettajan kanssa. Siinä määritellään työtehtäväsi, tavoitteesi työjaksolle sekä kaikki käytännön asiat, kuten tauot sekä työvaatetus. Työssäoppimisjakson raportoinnista saat ohjeet opettajaltasi. Kela korvaa työmatkasi samoin perustein kuin koulumatkasikin. Mikäli työpaikkasi ei tarjoa sinulle päivittäistä ruokaa, olet oikeutettu koulun maksamaan ateriakorvaukseen (3,00 euroa/päivä). Korvaus anotaan
työssäoppimisjakson päätteeksi koululta.


Tarjoamme opiskelusi tueksi ajanmukaiset tilat, laitteet, välineet ja ohjelmistot. Tietotekniikan tarkoituksena on tukea opiskelua helpottamalla viestintää ja parantamalla tiedon saatavuutta. Saat käyttöösi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joka antaa sinulle pääsyn kaikkiin opiskeluun liittyviin palveluihin. Office 365 -ohjelmistopakettia opiskelijat voivat käyttää sekä koulussa että kotona. Noudata kaikessa toiminnassasi tietoturvallista ajattelutapaa!


Wilma on internetin kautta toimiva, kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu liittymä. Sekä opiskelijat että alaikäisten huoltajat saavat tunnukset Wilmaan. Liittymä on käytettävissä kaikkialla, missä on internet-yhteydellä varustettu tietokone. Voit myös ladata maksuttoman mobiilisovelluksen puhelimeesi.

Rasekon Wilmassa käytössäsi ovat mm. seuraavat toiminnot:
– Etusivulla näet listan kuluvan jakson opetuksestasi (tutkinnon osat) sekä niiden viimeisimmät oppimistehtävät. Koko teksti näkyy, kun viet kursorin tekstin päälle.
– eHops:issa voit tutustua tutkintosi rakenteeseen ja seurata opintojesi edistymistä.
– Pikaviestit-osiossa voit lähettää viestejä kouluttajille/opettajille Wilman sisällä. Viestien lähetys toimii samaan tapaan kuin sähköpostissa.
– Työjärjestys-osiossa näet työjärjestyksesi jaksoittain tai lukukausittain.
– Tuntimerkinnät-osiossa voit mm. seurata poissaolojasi.
– Kokeet-osiossa on lista tulevista kokeistasi. Sivulla kerrotaan myös koealue sekä mahdolliset lisätiedot. Etusivulla kerrotaan seuraavan 10 päivän aikana olevat kokeet.
– Suoritukset-osiossa näet aineiden ja kurssien arvosanat.


Kodin/huoltajien tuella on huomattava merkitys opiskelijan opintojen sujumiseen. Haluammekin oppilaitoksena ottaa kodin aktiivisesti mukaan opiskelijan arkeen. Järjestämme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainillan syyslukukauden aikana ja toimitamme alaikäisten huoltajien käyttöön myös tunnukset Wilmaan. Toivomme, että olette yhteydessä opettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa!


Järjestyssääntö on luettavissa tästä linkistä.


Tutor-opiskelijat ovat oppilaitoksen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka on koulutettu ohjaamaan ja tukemaan uusia opiskelijoita opintojen alkaessa. Opiskelijatutorin tehtävänä on opastaa, neuvoa ja perehdyttää sinua opiskeluun ja opiskeluympäristöön. Tutorilta voit luottamuksellisesti pyytää apua ja neuvoja erilaisissa tilanteissa.


Rasekon ammattiopistossa toimii yhteinen opiskelijakunta. Sen lisäksi jokaisessa toimipaikassa opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan, jota johtaa sen yhteisesti valitsema hallitus. Opiskelijakunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja vaikuttaa opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Oppilaskunnalla on merkittävä rooli kouluyhteisön yhteishengen
luomisessa esimerkiksi erilaisia tapahtumia järjestämällä. Jokaisesta ryhmästä valitaan luokkavastaava eli yhteyshenkilö luokan, oppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan välille.

Lisätietoa tutor- ja oppilaskunnan toiminnasta saat opinto-ohjaajilta. Tutorina toimimisesta voit saada opintoihin kuuluvia suorituksia.