Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon (terveydenhoito ja kuraattori- ja psykologipalvelut) toiminta tukee oppimistasi ja ehkäisee opintojesi keskeytymistä. Kaikki opiskeluhuollon palvelut kuuluvat perustutkinto-opiskelijoille. Opintojen ohjausta  ja terveydenhoitopalveluja ovat oikeutettuja saamaan myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoon opiskelevat.


Opiskeluhyvinvointi

Rasekossa järjestetään yhteisöllisiä hyvinvointipäiviä. Päivien suunnittelusta vastaavat hyvinvointi- ja opiskeluhuoltoryhmät, joissa on mukana myös opiskelijajäseniä. Tapahtumia järjestetään syyslukukaudella kaksi ja kevätlukukaudella kolme sekä vuotuinen hyvinvointiviikko (viikko 40).

Opiskeluhuollollisesta tarpeesta (kuten terveydelliset syyt, päihteet, poissaolot tai keskeyttäminen) kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä tilannetta ratkaisemaan.


Kiusaaminen ja häirintä

Rasekon ammattiopistossa kaikilta edellytetään vastuullista ja toisia kunnioittavaa käytöstä. Minkäänlaista häirintää, epäasiallista kohtelua tai kiusaamista ei suvaita. Jokainen toimija on omalta osaltaan vastuussa opiskeluympäristön ilmapiiristä sekä hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on turvallinen ja myönteinen opiskeluympäristö, jossa jokainen saa opiskella rauhassa ilman kiusaamista ja häirintää.

Miten häirintä, epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen ilmenevät?

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat käyttäytymistä, jonka toinen kokee hyvän tavan vastaiseksi, tilanteeseen sopimattomaksi tai häiritseväksi. Se voi ilmetä monella eri tavalla, esimerkiksi loukkaavaa käytöstä sanoin, toimin tai asentein. Epäasiallisuus voi olla myös seksuaalista häirintää tai ahdistelua, fyysistä tai sanallista (vihjailua, ilmehtimistä ja elehtimistä, alastonkuvien esittelyä, karkeaa puhetta tai ei-toivottu fyysinen kontakti).  

Kiusaamista on esimerkiksi henkilön toistuva nöyryyttäminen ja henkinen väkivalta, ryhmän ulkopuolelle jättäminen, uhkailut, väärä vallankäyttö tai henkilön siirtäminen syrjään yhteisestä tekemisestä. Kiusaamista on myös se, ettei henkilön anneta esittää mielipiteitään vapaasti. 

Rasekossa kaikkiin kiusaamis- sekä häirintätilanteisiin puututaan välittömästi. Kiusaamistilanteesta kannattaa kertoa heti vastuuopettajalle. Voit olla myös yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin:

Heidi Mäenpää, puh. 044 705 7547, heidi.maenpaa@raseko.fi tai

Pekka Hyvönen, puh. 044 705 7615, pekka.hyvonen@raseko.fi

Rasekossa kaikki ovat velvollisia puuttumaan tarvittaessa kiusaamiseen, tapahtui se sitten täällä Rasekon tiloissa, somessa tai koulumatkalla.

Tässä vielä toimintaohje, mikäli olet kohdannut häirintää tai kiusaamista:

  1. Kerro mahdollisuuksien mukaan heti asianomaiselle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja että edellytät sen lopettamista. Joskus voi olla kyse siitä, ettei henkilö itse ymmärrä toimivansa loukkaavasti.  
  2. Kirjaa tapahtumat ylös ja säilytä mahdolliset kiusaamiseen liittyvät viestit esimerkiksi ottamalla kuvakaappauksia
  3. Mikäli häirintä tai epäasiallinen kohtelu jatkuu, vie asia eteenpäin. Voit viedä asian eteenpäin myös silloin, kun et ole pystynyt puhumaan asiasta suoraan epäasiallisesti käyttäytyneelle.  
  4. Ota yhteyttä omaan vastuuopettajaasi tai Rasekon häirintäyhdyshenkilöön. Keskustelutukea voit saada myös kuraattoreilta ja psykologeilta.

Tukipalvelujen kehittäminen & Annie tukibotti

Raseko kehittää opiskelijan tukipalveluja yhteistyössä Annie Advisorin kanssa. Kehitystyön tavoitteena on tehdä tuen saamisesta opiskelijoille mahdollisimman helppoa tekstarilla toimivan tuen tarjoamisen kautta.

2023 vuoden ensimmäinen kierros Annie tukibotilla tehdään valikoiduille keväällä valmistuville perustutkinto-opiskelijoille.


Lue lisää: