Opiskeluaikana saattaa tulla vaiheita, jolloin tarvitset lisätukea opintojen sujumisen ja oman jaksamisen varmistamiseksi. Kuraattorin ja psykologin kanssa voit keskustella opiskeluun ja yksityiselämään liittyvistä kysymyksistä. Kuraattorin ja psykologin tehtävänä on yhteistyössä opiskelijan, kodin, oppilaitoksen henkilökunnan ja muiden tukiverkostojen kanssa tukea opiskeluasi sekä etsiä mahdollisia ratkaisuja vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Kuraattorin ja psykologin työhön sisältyy opiskelijan kanssa käytävät keskustelut, tarvittaessa opiskelijan ohjaaminen muiden palveluiden piiriin, opiskelijahuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, opettajien konsultoiminen sekä osallistuminen koulun ja opetuksen kehittämiseen. Kuraattorin ja psykologin kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin ja psykologin palvelut on tarkoitettu kaikille perustutkinto-opiskelijoille.


Ota yhteyttä kuraattoriin, jos esimerkiksi

  • sinulla on koulussa vaikeaa tai sinua kiusataan
  • raha-asiasi ovat sekaisin ja vaarantavat näin opiskelusi
  • harkitset opintojesi lopettamista
  • olet masentunut tai ahdistunut, sinulla on huolia yksityiselämässäsi tai ongelmia päihteiden käytössä.

Kuraattorin vastaanotolle voit tulla oma-aloitteisesti tai opettajien, huoltajien tai muun tahon ohjaamana. Tarvittaessa kuraattori ohjaa ja tukee sinua hakeutumaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin.

Raision toimipiste (Eeronkuja 3:ssa arkisin klo 8.00 – 15.00)

Autoala, kone- ja tuotantotekniikka, kiinteistöpalveluala, logistiikka, matkailuala, rakennusala, ravintola- ja catering-ala, sähkö-ja automaatioala, tekninen suunnittelu, tieto-ja viestintätekniikka, Valma
Ulla Nylund, puh. 044 705 7619
sähköposti: ulla.nylund@raisio.fi

Liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, tekstiili- ja muoti ja taideteollisuusala, hius-ja kauneudenhoitoala
Leila Korte-Myllymäki, puh. 044 552 6631
sähköposti: leila.korte-myllymaki@raisio.fi

Mynämäen toimipiste:
Harri Nieminen
puh. 044 435 7866
sähköposti: harri.nieminen@soteakseli.fi


Psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • ahdistuneisuus
  • masentuneisuus
  • jännittäminen
  • stressi
  • kokonaisuudessaan kuormittava elämäntilanne, mikä vaikuttaa opintojen sujumiseen ja jaksamiseen.

Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin.

Psykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä oppimiseen ja motivaatioon liittyvissä asioissa. Psykologi tarjoaa myös konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle henkilöstölle sekä tekee yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa. Painopisteenä on koko oppilaitoksen hyvinvointia edistävä työ.

Psykologin vastaanotolle voit tulla oma-aloitteisesti tai huoltajan, terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta tai tai muun tahon ohjaamana.

Raision toimipiste:

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja cateringala, sähkö -ja automaatioala, rakennusala, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, tekninen suunnittelu, Valma-ryhmät, autoala, tieto- ja viestintätekniikka, hius- ja kauneudenhoito, sosiaali- ja terveysala, taideteollisuusala, tekstiili- ja muotiala
Psykologi Simona Mockute
puh. 040 725 1192
sähköposti: simona.mockute@raisio.fi
Vastaanotto: Eeronkuja 3, Raisio.

Liiketoiminta
Psykologi Tiia Tuukkanen
puh. 040 559 6413
sähköposti: tiia.tuukkanen@raisio.fi
Vastaanotto: maanantaisin Purokatu 1, Raisio. Tiistaisin Tornikatu 9, Raisio. Joka toinen keskiviikko (parittomat viikot) Purokatu 1, Raisio.

Mynämäen toimipiste:

Psykologi Tiina Suopajärvi
puh. 044 435 7823
puhelinaika ma-to klo 12.00 – 12.30

Psykiatrinen sairaanhoitaja Kirsi Aaltonen
puh. 044 435 7590
puhelinaika ma – to, klo 12.00 – 13.00