Opiskeluaikana saattaa tulla vaiheita, jolloin tarvitset lisätukea opintojen sujumisen ja oman jaksamisen varmistamiseksi. Kuraattorin ja psykologin kanssa voit keskustella opiskeluun ja yksityiselämään liittyvistä kysymyksistä. Kuraattorin ja psykologin tehtävänä on yhteistyössä opiskelijan, kodin, oppilaitoksen henkilökunnan ja muiden tukiverkostojen kanssa tukea opiskeluasi sekä etsiä mahdollisia ratkaisuja vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Kuraattorin ja psykologin työhön sisältyy opiskelijan kanssa käytävät keskustelut, tarvittaessa opiskelijan ohjaaminen muiden palveluiden piiriin, opiskelijahuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, opettajien konsultoiminen sekä osallistuminen koulun ja opetuksen kehittämiseen. Kuraattorin ja psykologin kanssa käytävät henkilökohtaiset keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin ja psykologin palvelut on tarkoitettu kaikille perustutkinto-opiskelijoille.


Ota yhteyttä kuraattoriin, jos esimerkiksi

  • sinulla on koulussa vaikeaa tai sinua kiusataan
  • raha-asiasi ovat sekaisin ja vaarantavat näin opiskelusi
  • harkitset opintojesi lopettamista
  • olet masentunut tai ahdistunut, sinulla on huolia yksityiselämässäsi tai ongelmia päihteiden käytössä.

Kuraattorin vastaanotolle voit tulla oma-aloitteisesti tai opettajien, huoltajien tai muun tahon ohjaamana. Tarvittaessa kuraattori ohjaa ja tukee sinua hakeutumaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin.

Raision toimipisteissä:

Eeronkuja 3, arkisin klo 8.00 – 15.00

Ajoneuvoala, kone- ja tuotantotekniikka, kiinteistöpalveluala, logistiikka, matkailuala, rakennusala, ravintola- ja catering-ala, sähkö-ja automaatioala, Tuva (Valma)
Ulla Nylund, puh. 044 705 7619
sähköposti: ulla.nylund@varha.fi

Hius- ja kauneudenhoitoala, liiketoiminta (aikuiset), sosiaali- ja terveysala, taideteollisuusala, tekstiili- ja muotiala, tekninen suunnittelu, tieto- ja viestintätekniikka
Leila Korte-Myllymäki, puh. 044 552 6631
sähköposti: leila.korte-myllymaki@varha.fi

Purokatu 1, kysy vastaanottoaikataulusta

Liiketoiminta (nuoret)
Vuokko Suonpää, puh. 040 062 4605
sähköposti: vuokko.suonpaa@varha.fi

Mynämäen toimipisteessä:
Harri Nieminen
puh. 044 435 7866
sähköposti: harri.nieminen@varha.fi


Psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • olet ahdistunut tai masentunut
  • jännität tai stressaat
  • sinulla on muuten kuormittava elämäntilanne, mikä vaikuttaa opintojesi sujumiseen ja jaksamiseen

Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin.

Psykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä oppimiseen ja motivaatioon liittyvissä asioissa. Psykologi tarjoaa myös konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle henkilöstölle sekä tekee yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa. Painopisteenä on koko oppilaitoksen hyvinvointia edistävä työ.

Psykologin vastaanotolle voit tulla oma-aloitteisesti tai huoltajan, terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta tai tai muun tahon ohjaamana.

Raision toimipiste:

Ajoneuvoala, hius- ja kauneudenhoitoala, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, rakennusala, ravintola- ja catering-ala, sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, tekninen suunnittelu, Tuva (Valma)
Psykologi Simona Mockute
puh. 040 725 1192
sähköposti: simona.mockute@varha.fi
Vastaanotto: Eeronkuja 3, Raisio.

Liiketoiminta, taideteollisuusala, tekstiili- ja muotiala, tieto- ja viestintätekniikka
Psykologi Tiia Tuukkanen (vapaalla)
puh. 040 559 6413
sähköposti: tiia.tuukkanen@varha.fi
Vastaanotto: ke-pe, Purokatu 1, Raisio.

Mynämäen toimipiste:

Psykologi Tiina Suopajärvi
yhteydenotot Wilman kautta tai puh. 044 435 7823
puhelinaika ke klo 12.00 – 12.30
vastaanotto Irjantalo, Virastotie 1, Mynämäki

Psykiatristen sairaanhoitajien yhteinen ajanvarausnumero on 02 447 7100. Tämä on takaisinsoittojärjestelmä. Psykiatrinen sairaanhoitaja soittaa puhelut arkisin klo 12 – 13 välisenä aikana. Yhteydenottopyynnön ajanvarausnumeroon voi jättää minä vuorokauden aikana tahansa.