Opintososiaalisia etuuksia myönnetään ensisijaisesti päätoimisiin opintoihin. Etuuden määrään voivat vaikuttaa henkilökohtainen tilanne, kuten ikä ja tulot. Sinulla on velvollisuus myös itse seurata, että etuuden ehdot täyttyvät eli että esimerkiksi opintosi edistyvät riittävästi. Etuuden maksaja (esim. Kansaineläkelaitos Kela) voi muuttaa tuen määräaikaiseksi, lakkauttaa sen kokonaan tai periä tukea takaisin, jos sinulle on kertynyt opintosuorituksia erityisen vähän ilman hyväksyttävää syytä.

Sinulla on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista tukeen vaikuttavista muutoksista etuuden maksajalle.

Jos opiskelet sivutoimisesti, et yleensä voi saada etuuksia.

Tukiasioissa sinua palvellaan toimipisteesi opintotoimistossa ja oppisopimustoimistossa.

Ajankohtaista tietoa eri tukien myöntämisperusteista ja hakemisesta saat


Opiskelijaruokailu

Perustutkinnon opiskelijat ja tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) olevat opiskelijat ovat, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (oppisopimusmuotoinen koulutus ja TE-koulutus), oikeutettuja maksuttomaan opiskelijaruokailuun sellaisina päivinä, joina opiskelijalta edellytetään läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Oppivelvollisella opiskelijalla on edellä tarkoitettu oikeus myös päätoimisessa ammattitutkintokoulutuksessa. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 100§ ja Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 1218/2020, 100§)

Raision kampusalueella ruokailu tapahtuu ruokapalvelun ylläpitämissä Rasekon omissa opiskelijaravintoloissa (Karpalo, Kimara ja Timjami). Mynämäen toimipisteen ateriapalvelut tuottaa Mynämäen kunta.

Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa opiskeleville, työvoimakoulutuksessa oleville tai oppisopimusopiskelijoille opiskelijaruokailu on maksullinen [5,20 € / ateria (2023)]. Kampusalueella ateriat on mahdollista ostaa ruokapalvelun ylläpitämistä opiskelijaravintoloista. Mynämäellä ateriat maksetaan Mynämäen kunnan ruokapalvelun toimipisteessä. Itse maksaville opiskelijoille aterian hinta on sama kaikissa kampusalueen opiskelijaravintoloissa ja Mynämäen kunnan toimipisteessä.

Tarvittaessa sinulle valmistetaan allergian, muun sairauden tai eettisen vakaumuksen vaatima ruokavalio. Ruokavalio tarkastetaan opintojen alkaessa sekä aina syyslukukauden alussa. Muista toimittaa erityisruokavalioilmoitus oman (ensisijaisen) opiskeluyksikkösi keittiöön. Lisätietoja ja lomakkeen saat vastuuopettajaltasi tai tarvittaessa löydät lomakkeen Rasekon kotisivuilta kohdasta Opiskelijan opas –> Opiskelijaruokailu. Sieltä löytyy myös Erityisruokavaliot oppilaitoksissa -opas.

Lisätietoja opiskelijaruokailusta ja erityisruokavalio-lomakkeen löydät

Kampusalueen ravintoloissa lounaaseen sisältyy kahvi. Mynämäessä opiskelijoille ei lounaan yhteydessä kuuluu kahvia, mutta ruokapalvelu tukee materiaalisesti opiskelijoiden omatoimista kahvinkeittoa. Ruokapalvelun toimipisteiden palveluaikoina opiskelijat voivat ostaa kahvia kampusalueen opiskelijaravintoloista. Kahvia sekä muita välipalatuotteita on ostettavissa myös koulutaloihin sijoitetuista automaateista. Automaateista ostetuilla tuotteilla tuetaan Rasekon opiskelijoiden oman opiskelijayhdistyksen toimintaa.

Mikäli sinulla ei koulutussopimusjakson aikana ole mahdollisuutta ruokailla koulussa tai työpaikalla, voit hakea Wilmassa ateriakorvausta jakson jälkeen.


Opiskelukustannukset

Oppivelvollisuus ja maksuttomuus -lainsäädännön piiriin kuuluville oppivelvollisille kustannetaan työvaatteet, materiaalit ja tarvikkeet, jotka tutkinnon suorittamiseksi ovat opintojen aikana tarpeen.

Samoin Rasekossa toimitaan niiden perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole oppivelvollisia, mutta jotka suorittavat ensimmäistä perustutkintoa.

Muut kuin oppivelvolliset tai ensimmäistä tutkintoa suorittavat perustutkinnon opiskelijat saavat alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista maksutta käyttöönsä, osa hankitaan itse. Kustannukset vaihtelevat aloittain. Tarkempaa tietoa opiskelukustannuksista saat vastuuopettajaltasi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella, omaehtoisena niistä peritään opintomaksu. Kustannuksia saattaa syntyä lisäksi mm. opintomatkoista ja materiaaleista.


Kelan tuet

Jos olet vähintään 17-vuotias, voit hakea Kelan opintotukea ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Opintorahan määrään vaikuttavat mm. opiskelijan ikä, oppilaitos, asuuko itsenäisesti vai vanhempien luona ja se, onko opiskelijalla lapsia. Tietyissä tilanteissa myös vanhempien tulot vaikuttavat opintotuen määrään.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Asumiskustannuksiin voi saada yleistä asumistukea.

Kelan opintotuen sijaan opintoja voidaan rahoittaa myös esimerkiksi työttömyysetuudella. 

Lisätietoa ammatinvalinnasta ja koulutuksista

Kela korvaa koulutussopimuksella osaamista hankkiessasi työmatkasi samoin perustein kuin koulumatkasikin. Mikäli työpaikkasi ei tarjoa sinulle päivittäistä ruokaa, olet oikeutettu koulun maksamaan ateriakorvaukseen (3,00 euroa/päivä). Ateriakorvaus anotaan työelämässä tapahtuvan oppimisjakson päätteeksi ateriakorvaushakemuksella omasta Wilmasta (Hakemukset ja päätökset).

Ajankohtaiset tiedot tukien myöntämisperusteista ja hakemisesta saat Kelasta sekä toimipisteesi opintotoimistosta.

Oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisista etuuksista (päiväraha ja perheavustus) sekä matkakustannusten korvauksista voit tarkistaa oppisopimustoimistosta.

Koulumatkatuen hakeminen

Koulumatkatukea pitää hakea erikseen joka vuosi.

Koulumatkatukea voi hakea 1.8.2023 tai sen jälkeen tehtäviin matkoihin kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta voi kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huolehdithan siis ajoissa, että sinulla on käytössäsi tunnukset ja varmenne.

Tuen hakeminen OmaKelassa nopeuttaa sen saamista. Jos kuljet koulumatkat linja-autolla, saat matkalipun useimmista matkalippuja myyvistä verkkokaupoista heti, kun olet lähettänyt hakemuksen.


Opiskelijakortit

Digitaalinen Slice-opiskelijakortti

Rasekon opiskelijana voit ottaa käyttöösi maksuttoman digitaalisen Slice-opiskelijakortin. Kortti toimii todistuksena opiskelusta Rasekossa.

Opiskelijakortti on opintojen koko- tai osa-aikaisuudesta riippuen joko sininen tai vihreä. Sininen kortti (päätoiminen opiskelu) oikeuttaa VR:n ja Matkahuollon opiskelijaetuihin sekä muihin Slice-opiskelijaetuihin valtakunnallisesti. Vihreä kortti (esimerkiksi osa-aikainen opiskelu tai oppisopimusopiskelu) oikeuttaa kaikkiin muihin opiskelijaetuihin, mutta ei VR:n ja Matkahuollon etuihin.

Slice-opiskelijakortin käyttöönotto:

1) Anna Wilmassa lupa Slicelle digitaalisen opiskelijakortin toimittamista varten. Lupa henkilötietojen käyttöön opiskelijakortin toimittamista varten annetaan kohdassa Lomakkeet > Opiskelijan henkilötiedot ja luvat sekä läsnäolon vahvistus > ”Annan luvan tietojeni siirtoon Slice.fi:lle maksuttoman opiskelijakortin toimittamista varten.” Rastita kohta ja tallenna lomake. Tarkista, että tallennus onnistui. (Jos tallennuksen yhteydessä tulee virheilmoitus, tarkista puuttuuko kuittauksesi jostain toisesta kohdasta lomakkeella, mm. sähköisen tiedoksiannon lupatiedosta.)

Jos et löydä Wilma-sovelluksesta kyseistä lomaketta, käytä Wilmaa selaimen kautta: raseko.inschool.fi

Odota noin puoli tuntia, jonka aikana antamasi lupa, tietosi ja mahdollinen valokuvasi siirtyvät Slicelle.

2) Opiskelijahallintojärjestelmässä oleva valokuvasi siirtyy Slice.fi:n käyttöön. Wilman lomakkeella luvan antokohdassa näkyy ilmoitus, onko sinulla valokuva Wilmassa.

Mikäli sinulla ei ole kuvaa Wilmassa:

Ongelmissa ota tarvittaessa yhteyttä info@slice.fi.

3) Annettuasi luvan Wilmassa (ja mahdollisesti ladattuasi kuvan), saat puolen tunnin sisällä Wilman opiskelijatiedoissasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen opiskelijakorttisi käyttäjätunnuksen ja aktivointikoodit.

4) Lataa Slice.fi-sovellus oman puhelimesi sovelluskaupasta ja kirjaudu sisään sähköpostitse saamillasi tunnuksilla. Kortti on nyt valmis ja voit alkaa hyödyntää sen tarjoamia etuja.

Jos haluat vaihtaa Wilmassa olevan kuvan johonkin muuhun:

Opiskelijakortin vaihtaminen uuteen puhelimeen:

Mikäli vaihdat puhelinta, voit resetoida tunnuksesi osoitteessa slice.fi/resetoi. Syötä lomakkeeseen Slicelle ilmoittamasi sähköpostiosoite. Saat hetken kuluttua sähköpostiisi linkin, jota klikkaamalla saat sähköpostiisi uudet sovelluksen aktivointikoodit.


Rasekon kuvallinen henkilökortti

Sinulle tehdään erillinen kuvallinen henkilökortti, jos tarvitset sitä työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä todistaaksesi olevasi Rasekon opiskelija.


Opiskelijajärjestöjen opiskelijakortit

Voit halutessasi hankkia esimerkiksi Sakki ry:n tai Osku ry:n opiskelijakortin. Lue järjestöistä, korteista ja niiden tarjoamista eduista lisää:

Voit olla oikeutettu opiskelijajärjestön opiskelijakorttiin, jos

  • opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa toisen asteen ammatilliseen tutkintoon tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa TUVAssa
  • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
  • et saa opintoihisi työttömyysetuutta tai opiskele oppisopimuksella
  • muilla ehdoin, jotka voit tarkistaa opiskelijajärjestöjen www-sivuilta:

Opiskelijajärjestöjen kortit ovat virallisia, maksullisia opiskelijakortteja, jotka oikeuttavat Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin. Niillä saa myös muita alennuksia ja etuja. Opiskelijayhdistyksen edustajat kertovat uusille opiskelijoille asiasta tarkemmin.