Tällä sivulla:

Työjärjestys
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Vastuuopettaja
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Amis-palautteet
Arviointi
Valmistuminen
Todistukset
Kaksoistutkintoon opiskeleminen
Erityinen tuki

Ammattiosaajan työkykypassi
Opiskelukustannukset
Vakuutukset ja tapaturmat
Turvallinen oppimisympäristö
Pysäköinti kampusalueella
Kodin ja koulun yhteystyö
Opintoihin osallistuminen, opintojen keskeytys tai lopettaminen ennen valmistumista
Poissaolot


Työjärjestys

Opiskelu tapahtuu Wilmasta löytyvän työjärjestyksesi mukaan. Ota yhteyttä vastuuopettajaasi, jos työjärjestystäsi ei näy. Oppitunnin alkaessa sinulla on oltava mukana tarvittavat välineet sekä ylläsi mahdollisesti tarvittava työvaatetus. Koulupäivään sisältyy ruokatauko 30 min ja muut tarvittavat tauot opettajan antamien ohjeiden ja työelämän käytäntöjen mukaisesti. Opinnot toteutetaan yleensä päiväopintoina ja jossain tapauksissa myös ilta- ja viikonloppuopintoina koulussa, työpaikoilla tai tietoverkon kautta.


Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla voi olla ennen tutkintokoulutuksen aloittamista hankittua osaamista, joka voidaan huomioida tutkinnon perusteiden mukaiseksi osaamiseksi. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnistaa ja tunnustaa sellainen aiemmin hankittu osaamisesi, joka vastaa suoritettavan tutkinnon tai kouluksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

HOKS:n laadinnan yhteydessä käyt vastuuopettajasi kanssa läpi aiemmin hankittua osaamistasi sekä kirjaatte suunnitelmaan, miten osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustamisen osaksi suoritettavaa tutkintoa tehdään esittämiesi alkuperäisten asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Suoritettavan tutkinnon muodostuminen määrittelee sen, mitä ja miten laajasti (osaamispisteinä) aikaisempia suorituksia voidaan tunnustaa.

Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä kahdella tavalla: joko sisällyttämällä voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osaksi suoritettavaa tutkintoa tai arvioimalla osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus sekä päättämällä osaamisen tunnustamisesta. Kysy osaamisen tunnustamisesta rohkeasti lisää vastuuopettajaltasi sekä opinto-ohjaajaltasi!


Vastuuopettaja

Olit sitten suorittamassa yksittäistä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa, vastuuopettaja on henkilö, joka seuraa opintojesi etenemistä ja laatii kanssasi HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Vastuuopettaja on yleensä alan ammatillinen opettaja. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa asioissa opintojesi aikana ja hänen kanssaan kannattaa siis myös keskustella, jos henkilökohtaisessa elämässäsi tulee tilanteita, jotka vaikuttavat opintoihisi. Pidä vastuuopettajasi ajan tasalla!


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen tutkintoa varten. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. HOKSia päivitetään ja voidaan muuttaa opintojesi aikana tavoitteittesi mukaan.

HOKSiin merkitään muun muassa:

 • suoritettava tutkinto ja tutkinnon osat
 • aiempi osaamisesi, joka liittyy tutkintoon, jota suoritat
 • mitä erityistä tukea mahdollisesti tarvitset
 • mitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja mahdollisesti tarvitset
 • milloin suoritat tutkintoon liittyvät näytöt sekä mitä näytöt sisältävät, missä suoritat ne ja kuka on järjestäjänä.

HOKS on opintojen tärkein työväline. Käyt säännöllisesti HOKS-keskusteluja vastuuopettajasi kanssa. Opiskelija (ja alaikäisen huoltaja) voivat seurata opintojen etenemistä omassa Wilmassaan ja sieltä on tulostettavissa myös opintosuoritusote ja HOKS.


Amis-palautteet

Amispalautetta kerätään kaksi kertaa opintojen aikana: opintojen alussa ja lopussa. Amispalautteen ulkopuolelle jäävät suoraan näyttöön tulevat opiskelijat sekä TUVAn opiskelijat.

Saat kyselylinkit Wilmassa ilmoittamaasi omaan sähköpostiosoitteeseesi. Voit vaihtoehtoisesti vastata myös kirjautuneena eHoks-palvelussa.

Vastaamalla amispalautteeseen vaikutat oppilaitoksen toimintaan!


Arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa arviointi tehdään aina suhteessa suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja kannustaa sinua opinnoissasi sekä kehittää omia itsearviointitaitojasi. Arviointi antaa tietoa oppimisestasi sekä osaamisestasi ja sen avulla varmistetaan, että saavutat tutkinnon ammattitaitovaatimukset.

Kun hankit osaamista eli opiskelet ja työskentelet eri oppimisympäristöissä, saat palautetta oppimisestasi eri tavoin. Sitä voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Itsearviointi sekä vertaisarviointi oppimisessa ovat myös tärkeitä ja niitä taitoja opetellaan myös opintojen aikana.

Kun tutkinnon osassa vaadittava osaaminen on hankittu, on näytön aika. Näytössä, yleensä käytännön työtehtävissä alalle soveltuvassa työympäristössä, osoitat vaadittavan osaamisen. Näyttö suunnitellaan aina tutkinnon osa kerrallaan ja suunnitelma merkitään HOKSiin. Samassa näytössä saatat pystyä näyttämään useamman tutkinnon osan osaamista samalla, mutta arviointi tapahtuu aina tutkinnon osa kerrallaan.

Ammatillisten tutkinnon osien näytön arvioi aina kaksi ammattilaista, joista toinen on alan opettaja ja toinen työelämän edustaja. Itse arvioit myös oman näyttösuorituksesi, mutta se ei vaikuta lopulliseen arviointiin. Yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioi kyseisen osan tai osa-alueen pätevä opettaja.

Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla 1-2 (tyydyttävä), 3-4 (hyvä) ja 5 (kiitettävä). Opiskelijan osaamisen ylittäessä selkeästi T1:n kriteerit, mutta osaaminen ei kuitenkaan yllä H3:n tasolle, arvosanaksi annetaan T2. Vastaavasti osaamisen ylittäessä selkeästi H3:n kriteerit, mutta osaaminen ei ole K5:n kriteerien mukaista, arvosanaksi annetaan H4. Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella, mutta niiden osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Tämä on tarpeen jatko-opintokelpoisuuden vuoksi.

Opintoja arvioidessa voidaan käyttää myös seuraavia merkintöjä: OP = osaamista puuttuu, OH = osaaminen hankittu, OT = osaaminen tunnustettu.

Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa kaikki tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Yhteisiä tutkinnon osia näissä tutkinnoissa ei ole.

Näytön arvioinnin jälkeen saat tietoosi annetun arvioinnin ja se myös perustellaan suhteessa tutkinnon osan perusteisiin. Mikäli olet tyytymätön näytön arviointiisi, voit pyytää siihen korjausta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvioinnin oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti Rasekon yleisen ohjeistuksen mukaisesti.

Löydät suorituksesi myös omaopintopolku.fi-palvelusta.

Valtakunnalliset Koski- ja eHOKS -järjestelmät keräävät yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuun tutkintoon asti. Voit seurata niitä Oman opintopolun kautta. Myös jotkut viranomaiset, esimerkiksi Kela ja Valvira, seuraavat opintojesi kertymistä järjestelmän kautta. Opintojen eteneminen saattaa vaikuttaa opintososiaalisiin etuihisi.

Rasekossa opiskelijoiden Wilmaan kerätyt tarvittavat tiedot siirtyvät järjestelmiin reaaliajassa.

Opintojen aikana voit tulostaa opintosuoritusotteen omasta Wilmastasi, jos tarvitset sellaisen vaikkapa mukaan työhaastatteluun. Virallisen opintosuoritusotteen saat opintotoimistosta.


Valmistuminen

Kun olet suorittanut kaikki HOKSin mukaiset opinnot hyväksytysti, valmistuspäiväsi on kahden viikon kuluessa viimeisestä arvioinnista.

Rasekossa on siirrytty todistusten ja opintosuoritusotteiden sähköiseen allekirjoittamiseen. 1.3.2024 alkaen lataat itse oman virallisen todistuksesi Wilmasta opintojesi päättyessä, Wilma-tunnuksesi ovat sitä varten voimassa 14 päivää opintojesi päättymisen jälkeen. Lataa ja tallenna sähköinen todistus ja säilytä todistus huolella! Kopio todistuksesta on maksullinen. Lue tarkemmin sähköisestä todistuksesta kappaleesta ”Todistukset”.

Lisäksi

 • Huolehdi pukukaappisi tyhjentämisestä.
 • Palauta lainamateriaalisi.
 • Hoida mahdolliset maksut opintotoimistoon.

Valmistumisen yhteydessä saat valtakunnallisesta Opintopolku-järjestelmästä (noreply@opintopolku.fi) linkin Amis-päättöpalautteen antamiseksi ja vastuuopettajaltasi linkin Rasekon työllistymiskyselyyn.

Valmistumisjuhlia vietetään muutaman kerran vuoden aikana. Saat kutsun juhlaan yleensä sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka olet Wilmaan merkinnyt.


Todistukset

Opintojen päättyessä saat tutkintotodistuksen, mikäli olet suorittanut koko tutkinnon tai todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, mikäli olet suorittanut tutkinnon osia. Todistuksen liitteeksi saat opintosuoritusotteen. Perustutkinnon suorituksesta saat myös todistuksen suoritetuista näytöistä.

Jos aiemmin suoritetun tutkinnon paperinen todistus on kadonnut, voit pyytää todistuksesta kopiota sähköpostitse: kirjaamo@raseko.fi Todistuskopiosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu (vuonna 2024: 25 € noudettuna/ postilla toimitettuna 29,80 €).

Virallinen todistus ja opintosuoritusote sähköisenä 1.3.2024 alkaen

Kun päätät opiskelusi, lataat itse virallisen todistuksesi ja opintosuoritusotteesi sähköisenä Wilmasta. Sähköinen asiakirja on luotettava, tietoturvallinen ja ekologinen. Sähköisen asiakirjan voit lähettää suoraan esimerkiksi työhakemuksen tai jatko-opiskelupaikkahakemuksen liitteeksi sekä viranomaisille.

Saat valmistumispäivänä viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin todistusten lataamiseen ja muistutetaan 14 päivän latausajasta. Wilma-tunnuksesi ovat voimassa 14 päivää opintojen päättymisen jälkeen.

Latausohjeen löydät Wilmasta

Lataa todistus itsellesi sellaiseen paikkaan, mistä se ei häviä tai joudu väärille henkilöille. Voit ladata tutkintotodistuksen omiin tiedostoihin esimerkiksi Google Driveen, tietokoneelle, ulkoiselle kiintolevylle tai muistitikulle. Todistus kannattaa tallentaa moneen paikkaan, jotta sinulla on varmuuskopio. Jokainen muokkaamaton, tallennettu kopio on virallinen todistus.

Ladattua tiedostoa ei saa muokata

Sähköinen ladattava todistus on ainoa virallinen todistus, jonka tulet saamaan. Tiedostoa ei saa muokata. Jos todistusta muokataan allekirjoittamisen jälkeen, sähköinen varmenne eli allekirjoitus menee rikki. Muokattu todistus ole enää alkuperäinen eikä sitä voi käyttää. Sähköistä todistusta ei saa ikinä avata esimerkiksi Wordilla muokkaustilassa, sillä sähköinen varmenne menee rikki heti.

Paperikopio ei ole virallinen todistus

Jos haluat, voit tulostaa sähköisen todistuksen. Valmistumisen yhteydessä saat myös paperisen kopion todistuksesta. Paperikopio ei ole virallinen tutkintotodistus, todistus on virallinen asiakirja vain sähköisessä muodossa. Kopion kanssa voit ottaa valmistujaiskuvia ja laittaa todistuksen näytille esimerkiksi omassa valmistujaisjuhlassasi.

Lue lisää sähköisistä todistuksista Wilman pysyvistä tiedotteista.

Jos sähköinen todistus katoaa

Raseko arkistoi sähköiset todistukset. Jos lataamasi sähköinen todistus katoaa, voit pyytää todistusta lähettämällä pyynnön osoitteeseen kirjaamo@raseko.fi. Jos tarvitset myöhemmin todistuksestasi kopion, perimme siitä hinnaston mukaisen toimitusmaksun.

Europassi

Kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Europassin, joka antaa perustietoa suoritetusta tutkinnosta, voit itse tulostaa www-sivuilta: luo oma Europassi.

Opintojen aikaiset opintosuoritusotteet

Opintojen aikana voit tulostaa opintosuoritusotteen omasta Wilmastasi, jos tarvitset sellaisen vaikkapa mukaan työhaastatteluun. Virallisen opintosuoritusotteen saat opintotoimistosta.


Kaksoistutkintoon opiskeleminen

Tietoa kaksoistutkinnosta saat Opiskele kaksoistutkinto -sivulta.


Erityinen tuki

Rasekossa on useita erityisopetusopettajia, joten kaikilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea. Voit yhdessä vastuuopettajasi ja erityisopettajan kanssa suunnitella juuri sinulle räätälöidyn tuen toteutuksen. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija valmistuu ammattiin ja jokaisella on oikeus saada siihen tarvitsemansa tuki.

 • Tukea on tarjolla, älä epäröi pyytää sitä.
 • Erityisyys on voimavara.
 • Erityisyys on ominaisuus, joka tekee sinusta sinut.
 • Haluamme nähdä vahvuutesi. Jokaisella niitä on ja haluamme niitä tukea.

Voit tutkiskella alla olevan taulukon väittämiä. Toteutuvatko ne omalla kohdallasi? Olisiko räätälöidystä tuesta sinulle hyötyä?

 • Kirjoittaessa teen kirjoitusvirheitä tai kirjaimet ja numerot sekoittuvat toisinaan, esim. b ja d tai 59 ja 95.
 • Tekstiä on vaikeaa tuottaa. En meinaa saada paperille mitään aikaiseksi.
 • Matematiikassa erityisesti sanalliset tehtävät ovat vaikeita.
 • Ympärillä oleva häly ja muut ärsykkeet häiritsevät keskittymistäni helposti.
 • Liikehdin hermostuneesti ja vääntelen käsiäni, kun on istuttava pitkään paikoillaan.
 • Valvon usein pitkään ja olen aamuisin väsynyt.
 • Oman toimintani ohjaus on vaikeaa ja myöhästelen usein koulusta ja sovituista tapaamisista.
 • Minun on vaikeaa päästää irti puhelimestani

Erityisopettajasi nimen ja yhteystiedot näet Wilmassa omissa tiedoissasi.


Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Työkykypassi sisältää neljä teemaa: ammatin työkykyvalmiudet, työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen sekä harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu ammatillisten perusopintojen ja työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opintojen aikana sisältyen opintoihin.

Opintoja voi suorittaa eri tavoin esimerkiksi tekemällä tehtäväkortteja itslearning-alustalla, mobiilisovelluksella tai työelämässä.

Työkykypassin suorittaminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Kiinnostuitko? Vastuuopettajasi tekee siitä kirjauksen ensimmäisen HOKS-keskustelun yhteydessä.


Opiskelukustannukset

Oppivelvollisuus ja maksuttomuus -lainsäädännön piiriin kuuluville oppivelvollisille kustannetaan työvaatteet, materiaalit ja tarvikkeet, jotka tutkinnon suorittamiseksi ovat opintojen aikana tarpeen.

Samoin Rasekossa toimitaan niiden perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole oppivelvollisia, mutta jotka suorittavat ensimmäistä perustutkintoa.

Muut kuin oppivelvolliset tai ensimmäistä tutkintoa suorittavat perustutkinnon opiskelijat saavat alasta riippuen myös osan oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista maksutta käyttöönsä, osa hankitaan itse. Kustannukset vaihtelevat aloittain. Tarkempaa tietoa opiskelukustannuksista saat vastuuopettajaltasi.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutus on maksutonta oppisopimuksella, omaehtoisena niistä peritään opintomaksu. Kustannuksia saattaa syntyä lisäksi mm. opintomatkoista ja materiaaleista.


Vakuutukset ja tapaturmat

Opiskelijoiden tapaturmia varten Rasekossa on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kaikille tutkinto-opiskelijoille (pl. työvoimakoulutus). Kaikki vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiössä.

Opiskelijoiden lakisääteisen tapaturmavakuutuksen nro SP0002502129 perusteella korvataan tapaturma, joka on sattunut

– tutkinnon perusteiden mukaisilla työhön rinnastettavilla käytännön opetuksen tunneilla

– koulutussopimusjaksolla tai matkalla työelämässäoppimispaikalle ja takaisin kotoa tai oppilaitoksesta (suora reitti)

Vapaaehtoinen vakuutuksen nro SP1650977 perusteella korvataan tapaturma, joka on sattunut

– teoriaopetuksessa ja koulumatkalla (suora reitti)

– liikunta- tai välitunnilla

– muussa oppilaitoksen toiminnassa

Riskialttiit lajit eivät sisälly vakuutukseen.

Työvoimakoulutuksen opiskelijoille on oma tapaturmavakuutus SP0001029689. Vakuutus on voimassa opetusohjelman mukaisessa toiminnassa tunneilla, välitunneilla sekä koulutussopimusjaksolla. Vakuutus on voimassa myös matkalla asunnolta opiskelu- tai työelämässäoppimispaikalle ja päinvastoin.

Vakuutukset ovat voimassa samalla tavoin kotimaassa ja ulkomailla. Vakuutukset eivät kata vapaa-ajan tapaturmia eivätkä sairastumista.

Oppisopimusopiskelija kuuluu työssä ollessa työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin kuten muutkin työntekijät.

Toimintaohje tapaturman sattuessa ja vakuutuskorvausten hakemisesta

Opiskeluun liittyvästä tapaturmasta opiskelija ilmoittaa aina oppitunnista vastuussa olevalle opettajalle tai koulutussopimusjaksolla työpaikkaohjaajalle. Opettaja harkitsee, tarvitaanko jatkotoimia. Opettaja tai koulutussopimuksen työpaikkaohjaaja arvioi, ohjaako hän opiskelijan Rasekon opiskelijaterveydenhuoltoon vai suoraan Raision terveyskeskukseen. Tarvittaessa paikalla oleva henkilöstö voi antaa välittömän ensiavun ja tarvittaessa soittaa 112.

Opiskelija menee oppitunnista vastuussa olleen opettajan kanssa mahdollisimman pikaisesti opintotoimistoon ja tekee opintosihteerien kanssa tapaturmailmoituksen IF:iin. Ilmoitus vakuutusyhtiölle täytyy tehdä viimeistään 10 vrk:n sisällä tapaturmasta. Mikäli tapaturma on sattunut koulutussopimusjaksolla, vastuuopettaja hoitaa asian opiskelijan kanssa opintotoimistossa

Lakisääteisen vakuutuksen piiriin kuuluvassa tapaturmassa opiskelija saa opintotoimistosta vakuutustodistuksen, mikä oikeuttaa hoitolaitoksen ja lääkärin lähettämään laskun työtapaturman hoidosta aiheutuneista sairaanhoitokuluista suoraan vakuutuslaitokselle. Vakuutustodistus ei ole maksusitoumus sairaanhoidon korvaamisesta.

Opiskelija voi hakea lakisääteistä vakuutuksista korvausta kuluista esim. lääkkeistä itse kuluhakemuksella.

Vapaaehtoisen vakuutuksen osalta opiskelija maksaa itse hoitokulut ja hakee itse korvauksen korvaushakemuksella.

Opintosihteeri ohjeistaa opintotoimistossa opiskelijaa, mistä vakuutuksesta on kyse ja miten opiskelijan tulee toimia. Tarvittaessa opintosihteeri ohjeistaa alaikäisen huoltajaa.


Turvallinen oppimisympäristö

Turvallisen oppimisympäristön ylläpitäminen perustuu opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön yhteistyöhön.

Oppimisympäristömme on rakennettu turvallisiksi ja työsuojelu on tärkeä osa opetusta. Turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu kriisitilanteiden ehkäisy sekä niihin varautuminen. Kaikkiin kiusaamistilanteisiin ja muihin oppimista häiritseviin tekijöihin puututaan välittömästi. Pidämme säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja käytännön harjoituksia. Opintojen alussa tutustut kampukseen yhteisellä ohjatulla turvakävelyllä.

Turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu myös, se, että kaikilla on hyvä olla ja kaikkia kohdellaan asiallisesti. Seuraavat asiat ovatkin meille Rasekossa tärkeitä. Toimithan niiden mukaisesti!

 • Tervehdimme opiskelutovereita, henkilökuntaa ja vieraita. Osoitamme muutenkin kohteliasta käytöstä toisiamme kohtaan.
 • Oppilaitoksen tiloissa tai työpaikoilla ei kiroilla tai käytetä muuta alatyylin puhetta.
 • Sisätiloissa ei käytetä pipoa tai lippalakkia. Ruokasaliin ei mennä ulkovaatteissa.
 • Noudatamme sovittuja työaikoja.
 • Annamme toisillemme työrauhan.
 • Ratkomme ristiriidat ja erimielisyydet keskustelemalla.

Pysäköinti kampusalueella

Tutustu tiedotteeseen (11.8.2023) koskien Raision kampuksen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä lukuvuonna 2023 – 2024!

Opiskelijoille sallittuja pysäköintipaikkoja on kampusalueella rajatusti. Pysäköintipaikat on merkitty erikseen. Pysäköi vain sallituille paikoille! Rasekossa suoritetaan pysäköinninvalvontaa. Vieraat saavat pysäköintiluvan heidät kutsuneelta Rasekon työntekijältä.


Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajien tuella on huomattava merkitys opiskelijan opintojen sujumiseen. Toivommekin, että huoltajat osallistuvat aktiivisesti nuorensa kouluarkeen.

Järjestämme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille kotiväenillan. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajille toimitamme Wilma-tunnukset siihen huoltajan sähköpostiosoitteeseen, jonka opiskelija on tallentanut omiin tietoihinsa Wilmassa.

Toivomme, että olette yhteydessä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.


Opintoihin osallistuminen, opintojen keskeytys tai lopettaminen ennen valmistumista

Opiskelijalla on HOKSiin tehdyn suunnitelman mukainen läsnäolovelvollisuus erilaisissa oppimisympäristöissä, joita ovat lähi- ja etäopetus sekä työpaikalla tapahtuva osaamisen hankinta. Selvitä poissaolosi vastuuopettajallesi, joka päättää poissaolon luvallisuudesta ja tekee tarvittavat merkinnät Wilmaan. Poissaoloissa noudatetaan Rasekon läsnäolo-ohjeistusta.

Jos opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, ratkaisuna voi olla HOKSin päivittäminen tarvittavan tuen ja tavoitteiden osalta ja käytössäsi ovat opiskeluhuollon tukipalvelut, opintojen keskeyttäminen määräajaksi tai eroaminen.

Muista, että sinulla on vastuu opiskelustasi, poissaoloistasi, myöhästymisistä sekä siitä, että ilmoitat mahdollisten opintoetuuksien myöntäjälle (esim. Kela), mikäli opinnoissasi tai elämässäsi tulee muutoksia, jotka voivat vaikuttaa oikeuteesi saada etuutta.

Työelämä vaatii työntekijöiltään työaikojen ja sovittujen toimintatapojen noudattamista ja siksi myös opiskelijoiden on noudatettava niitä opiskelussaan.

Mikäli sairastut, ilmoita poissaolostasi heti vastuuopettajallesi. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhoitoon tai omaan terveysasemaasi.


Poissaolot

Rasekossa noudatetaan työelämän pelisääntöjä. Poissaoloista on sovittava erikseen ja hyvissä ajoin vastuuopettajan kanssa. Poissaolo vaikeuttaa osaamisen hankkimista ja näin myös opintojen etenemiseen. Mikäli sairastut, ota yhteyttä opiskeluterveydenhoitoon tai omaan terveysasemaasi.

Alaikäisen opiskelijan huoltaja hakee poissaololupaa hyvissä ajoin ennen poissaoloa omasta Wilmastaan (Hakemukset ja päätökset) anotun loman pituuden mukaisesti: Poissaolohakemus 1-3 päivää tai Poissaolohakemus yli 3 päivää  -lomakkeella. Opiskelija, huoltaja ja opiskelijan vastuuopettaja näkevät anotut poissaololuvat ja niiden päätökset omassa Wilmassaan (Hakemukset ja päätökset).