Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhtymävaltuusto. Valtuusto koostuu 12 jäsenestä ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää kuntayhtymän päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta, sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitukseen kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kaksi määrätään varapuheenjohtajiksi. Näiden lisäksi yhtymävaltuusto valitsee kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen ja viranhaltijoiden toimivallasta on säädetty hallintosäännössä, jonka hyväksyy valtuusto.

Rasekon visio

Raseko on menestyvä, itsenäinen, valtakunnallisesti tunnustettu ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä.

Rasekon missio

Raseko toteuttaa nuorison ja aikuisten ammatillista koulutusta sekä työelämän
kehittämispalveluja alueensa tarpeiden mukaan.

Rasekon strategia

Organisaatio pidetään keveänä, joka takaa, että kuntayhtymä on hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen, joustava ja nopeasti reagoiva.
Toiminnan keskeiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, osaamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen sekä ajanmukaisten oppimisympäristöjen ylläpitäminen.
Rakennamme asiakkaiden ja omien tarpeiden edellyttämiä verkostoja ja kumppanuuksia.
Tehokkaalla markkinoinnilla ja viestinnällä vahvistamme positiivista imagoamme.
Opiskelija haluaa valita Rasekon. Opiskelija saa opetusta ja ohjausta, opiskelijaa kannustetaan pätevöitymään ja tuetaan eteenpäin elämässä.

Rasekon strategiset tavoitteet

  1. Tavoitteemme on sijoittuminen valtakunnallisissa tuloksellisuusvertailuissa parhaimpaan kolmannekseen. Eli opiskelijamme pääsevät jatko-opintoihin, työllistyvät eivätkä keskeytä opintojaan.
  2. Toimintamme on taloudellisesti kannattavaa.
  3. Olemme haluttu yhteistyökumppani myös valtakunnan tasolla.
  4. Rasekolla on myönteinen julkisuuskuva.
  5. Raseko on haluttu koulutuksen järjestäjä

Tapamme toimia

Tiedämme tavoitteemme.

Olen esimerkkinä ja koulutan työelämään nuoria ja aikuisia, joilla on tietoa, taitoa ja asennetta.


Meillä on homma hoidossa.

Otan vastuun, teen työni oikein kerralla loppuun ja pidän huolta taloudellisuudesta.


Luomme voimaa yhteistyöllä.

Toimin aktiivisesti verkostoissa, jotka edistävät tavoitteidemme saavuttamista.


Otamme myös itse opiksemme.

Haluan jatkuvasti oppia lisää ja parantaa johdonmukaisesti toimintaamme.

 

Hallintosääntö 2020

Palkkiosääntö