Kuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä toimii yhtymävaltuusto. Valtuusto koostuu 12 jäsenestä ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää kuntayhtymän päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta, sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitukseen kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kaksi määrätään varapuheenjohtajiksi. Näiden lisäksi yhtymävaltuusto valitsee kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen ja viranhaltijoiden toimivallasta on säädetty hallintosäännössä, jonka hyväksyy valtuusto.

Rasekon hallintosääntö >>Hallintosääntö 19.9.2019   Hallintosääntö 1.1.2020

Rasekon visio, strategia, arvot, toimintapolitiikka >> Rasekon Visio Strategia Tapamme toimia

Rasekon palkkiosääntö >> Palkkiosääntö 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA