Oppisopimus työnantajalle – työlle tekijä

Oppisopimus sopii yrityksellenne, kun

  • rekrytoitte uusia työntekijöitä
  • koulutatte henkilöstöä uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammatillista lisäkoulutusta
  • haluatte päivittää henkilöstönne osaamista ja ammattitaitoa
  • haluatte varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Valittuanne koulutukseen sopivan työntekijän, ottakaa yhteyttä Raision oppisopimustoimistoon. Me järjestämme koulutuksen ja räätälöimme opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yrityksenne tarpeet huomioiden.

Työnantaja sitoutuu  maksamaan opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua osaamisen hankkimiseen myös oppilaitoksen oppimisympäristöissä (jolta ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta). Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta. Työttömän työnhakijan palkatessaan työnantaja voi myös hakea TE-toimiston palkkatukea.

Työpaikalla nimetään ohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä. Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa koulutuksen edetessä, sekä organisoida uusia työtehtäviä esimerkiksi työkierron avulla. Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijan kanssa säännöllisesti arviointi- ja palautekeskusteluja, joiden tarkoituksena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja täydentäminen.

Miten toimia?

  • Valitse motivoitunut työntekijä oppisopimuskoulutukseen.
  • Kerro työyhteisölle oppisopimuskoulutettavasta ja keskustele työpaikkaohjaajan valitsemisesta.
  • Ota yhteys Raision oppisopimustoimistoon – sovitaan yhteinen palaveriaika koulutuksen käynnistämiseksi.