Ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kädentaitoalalle

Koulutuksessa aikana suunnitellaan ja organisoidaan asiakkaille ohjaustoimintaa sekä tuotteistetaan ja toteutetaan ohjauspalvelu.

Koulutus:

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon paikallisesti tarjottava osa: Ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kädentaitoalalle, 45 osp.

Sisältökuvaus:

 • oman ammatillisen osaamisen mahdollisuudet ohjaustoiminnassa
 • kohderyhmä
 • resurssit
 • erilaiset ohjausmenetelmät
 • ohjausta tukevan materiaalin tekeminen
 • erityiset ohjattavat
 • ohjaussuunnitelman laatiminen

Tavoite:

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • suunnitella ja organisoida oman ammattialansa ohjaustoimintaa
 • ohjata asiakasta ja asiakasryhmää
 • noudattaa säädöksiä, ohjeita, sopimuksia ja työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja
 • tuotteistaa ohjauspalvelun
 • arvioida työskentelyään

Koulutuksen päätteeksi opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla oman ammattialansa ohjaustoimintaa asiakasryhmälle sekä tuotteistamalla ohjauspalvelun.

Tutustu tarkemmin tutkinnon osan tavoitteisiin:
Ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kädentaitoalalle, 45 osp.

Kohderyhmä ja aikaisempi osaaminen:

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, joiden suunnitelmissa on oman ammattialan ohjaustoiminnan tuotteistaminen ja toteuttaminen. Aikaisempi oman ammattialan osaaminen on voitu hankkia työssä tai koulutuksessa esim. suorittamalla perustutkinto. Ohjauspalvelu voi olla esim. eri kudonta-, ompelu- tai nypläystekniikoilla valmistettavien tuotteiden kurssi. Ohjauspalvelun voi tuotteistaa esim. vapaan sivistystyön asiakasryhmälle tai se voi olla maksullinen oman yrityksen kurssi.

Toteutus:

 • Lähiopetusta ja luentoja
 • Workshop-työskentelyä
 • Ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta sekä reflektointia
 • Itsenäistä työskentelyä lähijaksojen välissä
 • Osaamisen näytön koulutuksen päätteeksi

Hae mukaan:

Seuraava toteutus alkaa 7.8.2020. Koulutuksen toteutus elokuu 2020- marraskuu 2021.

Koulutus koostuu sekä lähipäivistä että itsenäisesti tehtävistä töistä ja harjoituksista. Lähipäiviä on noin 1 päivä kuukaudessa.

Lähipäiväsuunnitelma (huhtikuu 2020, muutokset mahdollisia):

Syksy 2020:

7.8.2020
3. – 4.9.2020
13.11.2020
11.12.2020

Kevät ja syksy 2021:
noin 1 päivä kuukaudessa, tarkentuu syksyn 2020 aikana. Näyttö henkilökohtaistetusti oman ohjaustoiminnan toteutumisen mukaisesti, syksyn 2021 aikana.

Ohjaustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, tutkinnon osa 45 osp, hakulinkki. Hae koulutukseen 30.8. mennessä.

Mukaan mahtuu noin 10 opiskelijaa.

Kustannukset:

Koulutus on maksutonta oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka. Omaehtoisen tutkinnon osan hinta on 200 €.

Lisätietoja:

Leena Simula-Cafaro puh. 044 7057 586
leena.simula-cafaro@raseko.fi