Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutuksesta uudelle uralle

Minna Raussi ja Pirita Virtanen ovat taustaltaan monen vuoden työkokemuksen omaavia lähihoitajia. Nivelrikko alkoi pikkuhiljaa vaikuttaa Minnan käsien toimintakykyyn ja Pirita taas päätyi loukkaantumisen vuoksi tilanteeseen, jossa kuntoutuminen vanhoihin fyysisesti raskaisiin työtehtäviin ei enää onnistunut. Tuli tarve tehdä muutoksia työtehtäviin. Uudelle uralle pääseminen edellytti myös uuden osaamisen hankkimista.

Minna Raussi ja Pirita Virtanen opiskelivat uuteen ammattiin vakuutusyhtiön kustantaman ammatillisen uudelleenkoulutuksen avulla.

Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa

Sekä Minna että Pirita löysivät itse verkossa surffaillessaan Rasekon mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintokoulutuksen ja päätyivät ehdottamaan sitä ammatillisen uudelleenkoulutuksen kustantavalle vakuutusyhtiölle. Omat suunnitelmat menivätkin läpi ja naiset pääsivät aloittamaan opinnot syksyllä 2020.

Opintojen aloitus osui vuoteen, jolloin maailmankirjat olivat sekaisin covid-pandemian vuoksi. Suurin osa opinnoista suoritettiin aluksi verkon kautta. Pian päästiin jo työelämään koulutussopimusjaksoille osaamista vahvistamaan käytännön työhön. Minnan ensimmäinen koulutussopimuspaikka oli kaarinalainen Vintti, jossa tarjotaan mielenterveys- ja päihdepalveluita. Työelämäjakso valoi Minnalle uskoa siitä, että oikea ala oli löytynyt. Seuraava harjoittelu yhteisöllistä ja kuntouttavaa toimintaa mielenterveyskuntoutujille tarjoavalla Karvetin Klubitalolla vahvisti asian.

Myös Pirita pääsi heti työn makuun. Ensimmäisen työelämäjakson hän suoritti Turun A-killassa ja siirtyi pian ympärivuorokautista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille tuottavaan Peltolan Hoitokotiin, jossa työskenteli opintojen loppuun asti. Pirita suoritti tutkinnon joulukuussa 2021 runsaan vuoden opiskelun jälkeen ja on nyt vakituisessa työsuhteessa Peltolan Hoitokodissa. Minna valmistuu kevään 2022 aikana.

Minna kiittelee käytännön harjoittelun lisäksi tehtyjä kirjallisia tehtäviä, joissa pohdittiin erilaisia teemoja soveltaen niitä omaan työpaikkaan. Pirita kertoo, että opiskelu oli niin hauskaa ja mielenkiintoista, ettei sitä osannut lainkaan pitää raskaana! Työpaikalla hankittiin osaamista yleensä 2 – 3 päivänä viikossa ja lähipäiviä oppilaitoksessa paikan päällä tai verkon kautta oli noin joka toinen viikko. Lähipäivien määrä riippui hiukan siitä, minkälaisia valinnaisia opintoja omaan tutkintoonsa sisällytti.

”Minulla on vain pelkkää hyvää sanomista tästä koulutuksesta!” Pirita sanoo. ”Kun työkyky menee, tuntuu, että lähtee pohja koko elämältä! Ison perheen huoltajana tuli heti ajatuksiin esimerkiksi se, kykenenkö enää elättämään perhettä. Oli mahtavaa, että vakuutusyhtiö antoi mahdollisuuden uudelleenkoulutukseen ja että löysin alan, josta pidän ja jossa olen työkykyinen. Koulutus itsessään oli monipuolinen ja täydensi työelämässä saatavaa kokemusta.”

”Myös minä suosittelen tätä koulutusta!” Minna myötäilee opiskelukaveriaan. ”Minulle tarjottiin ensin vain eläkkeelle jäämistä, mutta sitä en halunnut lainkaan. On aivan loistavaa, että nyt saan yhä jatkaa työuraani. Olen myös selvästi oikealla alalla, tämä mielenterveystyö on intohimoni ja toivon, että saan tulevaisuudessa esimerkiksi vetää erilaisia kuntoutusryhmiä!”

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutus Rasekossa

Mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija tekee terveyttä edistävää, ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa mielenterveys- ja päihdetyötä. Alan erikoisammattitutkinnon suoritettuaan voi työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Rasekon mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintokoulutuksesta sekä alan ammattitutkintokoulutuksesta voit lukea lisää www-sivuiltamme. Koulutuksen voit aloittaa oppisopimuksella koska vaan ja omaehtoisena koulutuksena pari kertaa vuodessa sovittuina aloituspäivinä.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä. 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset. Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Lisää aiheesta