Matkailualan perustutkinto

Koulutus

Matkailualan perustutkinto

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työpaikolla.

Toteutusaika

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen voi myös aloittaa ympäri vuoden useampana aloituspäivänä.

Hae mukaan:

Matkailualan pt, matkailupalvelujen tuottaja (2111)

Matkailualan perustutkinto, välivuosiopintoina

Toteutuspaikka

Rasekon Naantalin toimipiste

Kuvaus

Majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä.

Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

Osaamisaloilla pakollisena lisäksi
Majoituspalvelujen osaamisala: Hotellin vastaanottopalvelut, 40 osp
Matkailupalvelujen osaamisala: Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp
Matkapalvelujen myynnin osaamisala: Matkapalvelujen myynti, 40 osp

Valinnaisina ammatillisina tutkinnon osina voi valita esim.
Kokouspalvelut, 15 osp
Majoituspalvelut, 15 osp
Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
Opastuspalvelut, 25 osp
Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, 15 osp
Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä matkailualan tehtävissä esimerkiksi erilaisissa matkailualan palveluja tarjoavissa yrityksissä, kulttuurikohteissa, huvipuistoissa tai matkailukeskuksissa. Hakijalla tulee olla taustalla jokin aiempi ammatillinen tutkinto (tai riittävästi ammatillisen tutkinnon yhteisiä opintoja) tai ylioppilastutkinto (tai riittävästi lukio-opintoja).

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

kouluttaja
Mirka Kempas
puh. 044 705 7543
mirka.kempas(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038059