Matkailualan perustutkinto

Koulutus

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, matkailupalvelujen osaamisala

Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa matkailun ohjelmapalveluja asiakaspalvelutehtävissä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokopäiväopintoina. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä osaamisen hankkimista työpaikolla.

Toteutusaika

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen voi myös aloittaa ympäri vuoden useampana aloituspäivänä.

Hae mukaan:

Matkailualan pt, matkailupalvelujen tuottaja (2111)

Toteutuspaikka

Rasekon Naantalin toimipiste

Kuvaus

Opiskelu sisältää runsaasti käytännön työskentelyä eri vuodenaikoina, ulkona ja sisällä. Opiskelu tapahtuu suunnittelemalla ja toteuttamalla erityyppisiä ohjelmapalveluja erilaisille asiakasryhmille, joko asiakkaan tilauksesta tai tarjoten valmiiksi suunniteltuja palveluja.

Keskeistä ammatissa on projektimainen työskentely, vastuullinen omien tehtävien hoitaminen, asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ja toiminnan kannattavuus. Ohjelmapalveluissa asiakaspalvelijalta edellytetään myös hyvää taustatietämystä kustakin teemasta ja luontevaa, hyvää käytöstä. Hän osaa myös valmistaa ja tarjota ruokaa, toimia erilaisissa olosuhteissa esim. luonnossa eri vuodenaikoina sekä siistiä ja kunnostaa majoitustiloja.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
Matkailualan asiakaspalvelu

Matkailupalvelujen osaamisalalla pakollinen on lisäksi
Matkailupalvelujen toteuttaminen

Valinnaisina ammatillisina tutkinnon osina voi valita esim.
Majoituspalvelut
Matkailupalveluiden markkinointiviestintä
Retki- ja luontoruokailupalvelut

Jokainen hakija haastatellaan, minkä jälkeen tehdään päätös koulutukseen osallistumisesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (henkilökohtaistaminen), lähtötasosi huomioiden.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat työskennellä matkailualan tehtävissä esimerkiksi erilaisissa matkailualan palveluja tarjoavissa yrityksissä, kulttuurikohteissa, huvipuistoissa tai matkailukeskuksissa. Hakijalla tulee olla taustalla jokin aiempi ammatillinen tutkinto (tai riittävästi ammatillisen tutkinnon yhteisiä opintoja) tai ylioppilastutkinto (tai riittävästi lukio-opintoja).

Kustannukset opiskelijalle

Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta.

Suoraan tutkintoon

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta.

Lisätietoja antaa

kouluttaja
Mirka Kempas
puh. 044 705 7543
mirka.kempas(at)raseko.fi

Tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038059