Siirry sisältöön

Keräämme palautetta yrityksiltä

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä koostuu kahdesta kyselystä.

  • Työpaikkakysely kohderyhmänä ovat koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja. Koulutuksenjärjestäjä lähettää Opetushallituksen toimittaman vastauslinkin työelämäyhteistyökumppaneilleen.
  • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Hän voi tarvittaessa välittää sen edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. Työpaikkaohjaajakyselyn lähettäminen tehdään enintään kaksi kertaa kuukaudessa: jokaisen kuukauden 1. ja 16. päivä, jos lähettämistä edeltävän kahden viikon aikana työpaikkaohjaajan ohjauksessa olevan opiskelijan työpaikkajakso on päättynyt. Jos päättyneitä työpaikkajaksoja ei ole, kyselyä ei lähetetä. Jos työpaikkaohjaaja ohjaa useampaa opiskelijaa, joilla useammalla työpaikkajakso päättyy saman kahden viikon aikana, kysely teknisesti niputetaan vastaajalle yhdeksi kyselyksi. 

Palaute annetaan anonyyminä. Työpaikkakohtaiset tulokset raportoituvat vain koulutuksen järjestäjälle. Valtakunnallisia tuloksia tilastomuodossa on mahdollisuus raportoida opetushallinnon avoimessa tilastopalvelussa vipunen.fi. 

Opiskelija ja ohjaaja kassakoneen äärellä.

Työpaikkakyselyt lähetetty vkolla 5

Keräämme helmikuun aikana palautetta työpaikoilta, joissa on ollut Rasekon opiskelijoita koulutus- tai oppisopimusjaksoilla syyslukukaudella 2023. Palautelinkki on lähetetty sähköpostitse työpaikkojen yhteishenkilöille. Kyselyssä kartoitetaan lyhyesti Rasekon ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta. Kyselyn tuloksia käytetään yhteistyön kehittämiseen ja koulutuksen laadun seurantaan. Palaute vaikuttaa lisäksi oppilaitoksen saamaan rahoitukseen.