Työelämäpalautteen tarkoituksena on kerätä kokemuksia oppilaitoksen kanssa tehdystä yhteistyöstä liittyen koulutussopimus- ja oppisopimusjaksoihin. Kysely perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 1244/2020.

Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä ja vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Kysymyksiin vastataan pääasiassa asteikolla 1-5.

Työpaikkaohjaajakysely

• Lähetetään työpaikkaohjaajille automaattisesti kuukauden 1. tai 16. päivä, opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.
• Linkki kyselyyn toimitetaan sähköpostiin ja/tai puhelimeen.
• Kyselyn lähettäjänä on Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.
• Linkkiä voidaan välittää työpaikalla eteenpäin enemmän opiskelijaa ohjanneelle.
• Vastausaikaa on 30 vrk.

Työpaikkakysely

• Lähetetään työpaikan vastuuhenkilöille, joka on useimmiten koulutussopimuksen tai oppisopimuksen allekirjoittaja.
• Linkki kyselyyn toimitetaan sähköpostiin ja / tai puhelimeen.
• Kyselyn lähettäjänä Raseko.
• Lähetetään enintään kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuussa.

Työpaikoilta saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Saatuja palautteita käytetään työelämän ja Rasekon välisen yhteistyön sekä opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen. Valtakunnallisesti tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadunvarmistamiseen. Tulosten määrä ja laatu vaikuttavat jatkossa oppilaitosten Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan rahoitukseen.

Toivomme työelämän edustajien osallistuvan aktiivisesti yhteistyön kehittämiseen vastaamalla kyselyihin!

Vastaamme mielellämme työelämäpalautetta koskeviin kysymyksiin.

Lisätiedot:

Susanna Saarinen
yhteyspäällikkö
susanna.saarinen@raseko.fi
044 705 7417