Siirry sisältöön
10.5.2023 Uutiset ja tiedotteet

Joustavasti omalle polulle -tapahtuma 15.5.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Rasekon ”Joustavasti työhön” ja Novidan ”Oma polku” -hankkeet ovat päättymässä kesäkuussa. Hankkeiden aikana uraohjausta on saanut oppilaitosten alueella lähes 800 henkilöä. Lisäksi hankkeet ovat tavoittaneet omien ja muiden järjestämien tapahtumien kautta tuhansia ihmisiä. Hankkeissa kertyneitä kokemuksia esitellään päätöstilaisuudessa maanantaina 15.5. klo 12 Raision kirjaston Martinsalissa. Median edustajat ovat tervetulleita paikalle.

Hankkeiden tavoitteena oli motivoida yksilöitä opiskelemaan, löytämään oma alansa ja hakeutumaan koulutuksiin. Lisäksi yksilö- ja ryhmäohjauksessa oli tarjolla apua työnhakuun ja oppisopimustyöpaikan löytämiseen. Uraohjauksessa keskeistä oli aito ja kiireetön kohtaaminen sekä henkilön omista vahvuuksista lähtevä ohjaus.

– Tavoitettujen henkilöiden määrä kertoo siitä, että matalan kynnyksen ohjaukselle on todella tarvetta. Ihmiset tarvitsevat henkilöä, jonka kanssa voi keskustella avoimesti omasta tilanteestaan elämän käännekohdissa, sanoo Joustavasti työhön -hankkeen projektipäällikkö Ilona Karilainen.

– Uudessakaupungissa on ollut asiakkaina erityisesti maahanmuuttajataustaisia, alueen tilanteesta johtuen. Uraohjauksen lisäksi järjestimme Oma polku -hankkeessa kieli- ja urastartti -työvoimakoulutuksen. Koulutuksen tarkoituksena oli vahvistaa osallistujien suomen kielen osaamista ja parantaa sitä kautta työllistymismahdollisuuksia, kertoo Oma polku -hankkeen uraohjaaja Tiina Jylhä.

Hankkeet ovat olleet mukana aktiivisesti eri verkostoissa ja tapahtumissa. Tapahtumia on järjestetty myös itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Verkostoyhteistyö ja yhdessä tekeminen ovatkin olleet hankkeissa keskeisinä teemoina.

– Eri tahojen tavoitteet ovat usein samansuuntaiset. On järkevää hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja verkostoja, ja tehdä asioita yhdessä, pohtii Joustavasti työhön -hankkeessa mukana ollut Rasekon opettaja Eira Lipponen.

– Samalla madalletaan kynnystä yhteistyöhön myös tulevaisuudessa. On helpompi pitää yhteyttä jatkossakin, kun jo tunnetaan ja tiedetään toisemme, komppaa Oma polku -hankkeen Seija Jylhä.

Hankkeiden tavoitteena on ollut luoda uusia yhteistyö- ja toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa. Asia on ajankohtainen, koska työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä valtiolta kunnille 1.1.2025. Silloin alueellisen elinvoima-, työllisyys- ja koulutuspalveluiden verkostoyhteistyön merkitys tulee korostumaan entisestään.

Joustavasti omalle polulle -päätöstilaisuus maanantaina 15.5.2023 klo 12.00 – 14.30 Raision kirjaston Martinsalissa (Eeronkuja 2, Raisio).

Lisätietoa Joustavasti työhön -hankkeesta: Projektipäällikkö Ilona Karilainen, puh. 040 775 8318,  ilona.karilainen@raseko.fi

Lisätietoa Oma polku -hankkeesta: Hanketyöntekijä Seija Jylhä, puh. 040 514 1880, seija.jylha@novida.fi

Faktaa hankkeista:

Joustavasti työhön -hanke on kehittänyt paikallista yhteistyötä ja uudenlaisia toimintamalleja jatkuvaan oppimiseen (1.8.2021-30.6.2023). Joustavasti työhön on Rasekon ja sen omistajakuntien (Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko) yhteishanke, jonka tavoitteena oli auttaa alueen asukkaita löytämään yksilöllisten ratkaisujen avulla oma polkunsa opintoihin ja työelämään.

Oma polku -hanke on toiminut yhteistyössä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään kuuluvien kuntien, alueen TE-palveluiden, sosiaali- ja nuorisotyön sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa (8.2.2021–30.6.2023). Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta yksilöllisiä opintopolkuja työllistymisen edistämiseksi sekä ehkäistä pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten syrjäytymistä.

Lisää aiheesta